Rådgivar opplæring i bedrift

Vi ser etter deg som kan arbeide strukturert og samtidig er god til å tenke nytt og utvikle nye løysingar. Hos oss får du ei stilling som både kan vere utviklande og meiningsfull, både for deg og for samfunnet rundt oss: Du vil bidra til at ungdom og vaksne får gjennomført fagopplæring i bedrift, og til at arbeidslivet får den kompetansen dei treng, no og i framtida.
Utlyst 31.03.23
Søknadsfrist 20.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Kompetanse- og næringsavdelinga
Søknader: 2

Kristiansund vgs - Lærer i engelsk

deg som kan undervise i engelsk på yrkesfaglige utdanningsprogram. Vi lyser ut til sammen 2 stillinger. 1. 100% fast stilling med oppstart 01.08.2023 2. 100% vikarstilling med oppstart 01.08.2023. Stillingen følger en ansatts permisjon med maksdato satt til 31.07.2023
Utlyst 31.03.23
Søknadsfrist 16.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast/Vikar
Lokasjon Kristiansund videregående skole
Søknader: 2

Tingvoll VGS - Lærer helsearbeiderfag

en engasjert lærer til våre utdanningstilbud på primært VG2 helsearbeiderfag. Vi søker spesielt deg med utdanning som sykepleier og/eller undervisningserfaring innenfor helsearbeiderfag.
Utlyst 31.03.23
Søknadsfrist 16.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Tingvoll vidaregåande skole
Søknader: 1

Tingvoll VGS - lærere til minoritetsspråklige

deg som kan gi minoritetsspråklige elever en best mulig start på sin videregående opplæring. Fra august 2023 vil skolen ha en egen klasse i grunnleggende norsk for nylig ankomne minoritetsspråklige elever. Tilbudet skal primært gi elevene grunnleggende norskopplæring og forberede de på videregående opplæring
Utlyst 31.03.23
Søknadsfrist 16.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Tingvoll vidaregåande skole
Søknader: 0

Tingvoll VGS - undervisningsstillinger

deg som har lyst å undervise i idrettsfag, naturbruk eller fellesfag innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram. Vi søker etter idrettsaktive lærere som kan undervise innenfor alle programfag på idrettsfag. Skolen har toppidrett innenfor friidrett, fotball og e-sport og vi oppfordrer søkere med kompetanse innenfor disse feltene med å melde sin interesse. Innenfor naturbruk har vi behov for en lærer som kan bli en del av vårt team innenfor grønt og blått naturbruk. Vi søker etter en praktisk anlagt lærer som trives med å undervise i skogen og i båt. Vi søker lærerkompetanse innenfor de yrkesfaglige fellesfagene samfunnsfag, engelsk og norsk
Utlyst 31.03.23
Søknadsfrist 16.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Tingvoll vidaregåande skole
Søknader: 2

Atlanten vgs - Ansvarlig for drift av kantine

Kantineansvarlig 89% - 100% fast stilling Vi søker deg som har kompetanse/erfaring i drift av kantine eller lignende. Atlanten videregående skole søker etter en person som innenfor sitt arbeidsområde kan være en positiv bidragsyter til skolemiljøet og de verdiene skolen bygger på. Vi ser på kantina som en viktig brikke i arbeidet med å gi elever og ansatte en god og trygg skolehverdag med fokus på læring og trivsel. Kantina må serverer mat og drikke som gir energi til å holde ut lange skoledager. Vedkommende får ansvar for å drifte kantina innenfor de rammene som blir gitt, og i samarbeid med andre på skolen vil den kantineansvarlige sørge for at skolen har et tilbud som både elevene og ansatte setter pris på. Dette gjelder både i hverdagen, men også når vi har spesielle anledninger skolen ønsker å markere. Kantina følger elevenes og lærernes skoleår, så derfor er stillingen tilpasset dette med stillingsstørrelse som innebærer enten 7,5 (89%) eller 8,5 (100%) timer per dag i uka i 39 uker. Kantineområdet er plassert sentralt på skolen, så alt ligger til rette for at måten kantina drives på og den som driver den vil bety mye for alle ved skolen.
Utlyst 31.03.23
Søknadsfrist 24.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Atlanten videregående skole
Søknader: 0

Ålesund videregående skole - 200% fast stilling lærer ITO

Ålesund videregående skole har ledig 200% fast stilling som lærer for elevene på ITO (Individuell Tilrettelagt Opplæring). Vi søker etter lærer med undervisningskompetanse i fag på grunnskolenivå og spesialpedagogisk kompetanse. Stillingen er fast fra 01.08.2023 og er i hovedsak knyttet til undervisning i mindre grupper med elever med ulik fungering og behov. Stillingen er lokalisert på Fagerlia. Stillingen følger skoleruten og har kontaktlærerfunksjon.
Utlyst 31.03.23
Søknadsfrist 17.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Ålesund videregående skole
Søknader: 1

Ålesund vgs - 2 x 89% fast stilling som miljøveileder ITO

Miljøveiledere med 3-årig sosialfaglig høyere utdanning.
Utlyst 31.03.23
Søknadsfrist 17.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Ålesund videregående skole
Søknader: 1

Molde vgs - undervisningsstillinger Innovasjon og ledelse

Ved Molde vgs. har vi elevene i sentrum. Sammen jobber nesten hundre mennesker hver dag for å gjøre vårt beste for at elevene våre skal nå de målene de har satt seg. Sammen skal vi bidra til at de blir best mulig forberedt for framtida. Molde vgs har fra 1. august behov for inntil to hele stillinger som pedagog på Innovasjon og ledelse. Vi søker deg som har kompetanse i økonomiske programfag, men gjerne også i fellesfag. På Innovasjon og ledelse samarbeider vi tett om å gi elevene våre en tverrfaglig og dynamisk tilnærming til læringsløpet. Vi jobber i team som hele tiden tilstreber innovasjon og entreprenørskap, i tråd med intensjonene i Fagfornyelsen (LK20). Avhengig av interne behov, vil det kunne bli aktuelt med noe undervisning på andre utdanningsprogrammer.
Utlyst 30.03.23
Søknadsfrist 13.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Molde videregående skole
Søknader: 0

IT- konsulent - treårig prosjektstilling

Utlyst 30.03.23
Søknadsfrist 18.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Midlertidig
Lokasjon Kompetanse- og næringsavdelinga
Søknader: 1

Juridisk rådgivar

Utlyst 30.03.23
Søknadsfrist 18.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Kompetanse- og næringsavdelinga
Søknader: 0

Rådgivarar opplæring i bedrift

Vi ser etter deg som er flink med folk og samtidig god til å tenke nytt og utvikle nye løysingar. Hos oss får du ei stilling som både kan vere utviklande og meiningsfull, både for deg og for samfunnet rundt oss: Du vil bidra til at ungdom og vaksne får gjennomført fagopplæring i bedrift, og til at arbeidslivet får den kompetansen dei treng, no og i framtida.
Utlyst 30.03.23
Søknadsfrist 20.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Kompetanse- og næringsavdelinga
Søknader: 2

Ålesund vgs - faglærer Kjemiprosess- og laboratoriefag

Det er ledig en 100% fast stilling som faglærer i Kjemiprosess- og Laboratoriefag. Dette er et yrkesfaglig programområde på vg2 som skolen skal starte opp fra 01.08.23. Faglærer vil være kontaktlærer og ha en nøkkelrolle i å starte opp og sikre elevene en god fagutdanning innenfor programområdet. Vi søker deg som fortrinnsvis har undervist i kjemiprosess- og laboratoriefag, eller har arbeidet innen fagfeltet og har motivasjon til å undervise i den videregående skolen.
Utlyst 30.03.23
Søknadsfrist 17.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Ålesund videregående skole
Søknader: 1

Herøy vgs - Avdelingsleiar

Ein dyktig og engasjert avdelingsleiar i 100 % fast stilling som er oppteken av elevane og skulen sine kjerneverdiar. Ansvar som er lagt til stillinga er HMS-ansvar, fellesfag og 3PB, og delar av programområde (i dag ligg området Fiske og fangst til stillinga).Tiltreding snarast eller 01.08.23.
Utlyst 30.03.23
Søknadsfrist 17.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Herøy vidaregåande skule
Søknader: 0

Lærer i prosessteknikk

Har du lyst til å bli vår nye lærer i prosessteknikk, og være med å utdanne fremtidens prosessingeniører? Fagskolen Møre og Romsdal, studiested Kristiansund søker etter lærer til 100% stilling med bakgrunn innen prosessteknikk til studiene prosessteknikk og petroleum. Fagskolen Møre og Romsdal er den ledende fagskolen på Nordvest landet. Vi bygger fagskole for framtiden, og har stort fokus på utvikling av eksisterende og nye studier i tett samarbeid med næringslivet. Er du proaktiv og liker å ta del forbedrings- og utviklingsarbeid, trenger vi deg på laget!
Utlyst 30.03.23
Søknadsfrist 23.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Fagskolen i Møre og Romsdal
Søknader: 0

Rådgivar IT

Utlyst 30.03.23
Søknadsfrist 18.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Kompetanse- og næringsavdelinga
Søknader: 0

Romsdal vgs - Programfaglærer i Bygg- og anleggsteknikk

Ved Romsdal vgs er det fra 1. august 2023 ledig 100 % fast stilling som programfaglærer ved Bygg- og anleggsteknikk (BA). Nå søker vi etter deg som både har rett kompetanse og som ønsker å bli vår nye kollega.
Utlyst 29.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv. fast
Lokasjon Romsdal videregående skole
Søknader: 0

Romsdal vgs - Lærer med spesialpedagogikk

Fra 01. august 2023 er det ledig hel, fast stilling som lærer med spesialpedagogikk ved Romsdal videregående skole i Molde.
Utlyst 29.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv. fast
Lokasjon Romsdal videregående skole
Søknader: 0

Stranda vgs - Undervisningsstillingar

Stranda vgs har ledig faste stillingar innan idrettsfag og akvakultur frå 1. august. Med atterhald om kapasitetsjusteringar kan vi i tillegg få behov for vikar(ar) i fellesfag.
Utlyst 28.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Stranda vidaregåande skule
Søknader: 2

Kristiansund vgs - Avdelingsleder for elevtjenesten

En drivende dyktig avdelingsleder til vår elevtjeneste.Vi søker deg som setter elevenes læring og skolens læringsmiljø i sentrum. Avdelingslederstillingen er fordelt på 50% leder og 50% andre pedagogiske oppgaver. Stillingen er fast med oppstart 01.08.2023.
Utlyst 28.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Kristiansund videregående skole
Søknader: 1

Regionleiar Nordmøre

Er du ein leiartype som likar å kommunisere klart og tydeleg, samtidig som du har omsorg og interesse for folka dine? Då kan stillinga som regionleiar reinhald vere rett for deg: Du trivst med å leie andre menneske, skape samhald og vi- følelsen i eit miljø som både er mangfaldig og tverrfagleg. I tillegg er du strukturert, sjølvstendig og god på organisering og administrering. Du blir ei viktig drivkraft i arbeidet med å utvikle reinhaldet i organisasjonen vår: Vi er i gang med å sentralisere reinhaldspersonalet og skal i den forbindelsen opprette ei heilt ny leiargruppe som består av fire regionsleiarar og ein seksjonsleiar for reinhald. Som regionleiar vil du blir ein del av leiarteamet, som frå august skal leie rundt 90 reinhaldarar spreidd over heile fylket. Kvar regionsleiar får ansvar for fire eller fem skolar. Du vil få ansvar for reinhaldsdrifta ved Atlanten vgs, Kristiansund vgs, Sunndal vgs, Surnadal vgs og Tingvoll vgs.
Utlyst 27.03.23
Søknadsfrist 16.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Bygg- og eigedomstenester
Søknader: 0

Regionleiar Romsdal

Er du ein leiartype som likar å kommunisere klart og tydeleg, samtidig som du har omsorg og interesse for folka dine? Då kan stillinga som regionleiar reinhald vere rett for deg: Du trivst med å leie andre menneske, skape samhald og vi- følelsen i eit miljø som både er mangfaldig og tverrfagleg. I tillegg er du strukturert, sjølvstendig og god på organisering og administrering. Du blir ei viktig drivkraft i arbeidet med å utvikle reinhaldet i organisasjonen vår: Vi er i gang med å sentralisere reinhaldspersonalet og skal i den forbindelsen opprette ei heilt ny leiargruppe som består av fire regionsleiarar og ein seksjonsleiar for reinhald. Som regionleiar vil du blir ein del av leiarteamet, som frå august skal leie rundt 90 reinhaldarar spreidd over heile fylket. Kvar regionsleiar får ansvar for fire eller fem skolar. Du vil få ansvar for reinhaldsdrifta ved Romsdal vgs, Molde vgs, Rauma vgs, Hustadvika vgs og Gjermundnes vgs.
Utlyst 27.03.23
Søknadsfrist 16.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Bygg- og eigedomstenester
Søknader: 0

Regionleiar Søre Sunnmøre

Er du ein leiartype som likar å kommunisere klart og tydeleg, samtidig som du har omsorg og interesse for folka dine? Då kan stillinga som regionleiar reinhald vere rett for deg: Du trivst med å leie andre menneske, skape samhald og vi- følelsen i eit miljø som både er mangfaldig og tverrfagleg. I tillegg er du strukturert, sjølvstendig og god på organisering og administrering. Du blir ei viktig drivkraft i arbeidet med å utvikle reinhaldet i organisasjonen vår: Vi er i gang med å sentralisere reinhaldspersonalet og skal i den forbindelsen opprette ei heilt ny leiargruppe som består av fire regionsleiarar og ein seksjonsleiar for reinhald. Som regionleiar vil du blir ein del av leiarteamet, som frå august skal leie rundt 90 reinhaldarar spreidd over heile fylket. Kvar regionsleiar får ansvar for fire eller fem skolar. Du vil få ansvar for reinhaldsdrifta ved Herøy vgs, Ulstein vgs, Volda vgs og Ørsta vgs.
Utlyst 27.03.23
Søknadsfrist 16.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Bygg- og eigedomstenester
Søknader: 1

Regionleiar Ålesund

Er du ein leiartype som likar å kommunisere klart og tydeleg, samtidig som du har omsorg og interesse for folka dine? Då kan stillinga som regionleiar reinhald vere rett for deg: Du trivst med å leie andre menneske, skape samhald og vi- følelsen i eit miljø som både er mangfaldig og tverrfagleg. I tillegg er du strukturert, sjølvstendig og god på organisering og administrering. Du blir ei viktig drivkraft i arbeidet med å utvikle reinhaldet i organisasjonen vår: Vi er i gang med å sentralisere reinhaldspersonalet og skal i den forbindelsen opprette ei heilt ny leiargruppe som består av fire regionsleiarar og ein seksjonsleiar for reinhald. Som regionleiar vil du blir ein del av leiarteamet, som frå august skal leie rundt 90 reinhaldarar spreidd over heile fylket. Kvar regionsleiar får ansvar for fire eller fem skolar. Du vil få ansvar for reinhaldsdrifta ved Ålesund vgs, Borgund vgs, Spjelkavik vgs og Haram vgs.
Utlyst 27.03.23
Søknadsfrist 16.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Bygg- og eigedomstenester
Søknader: 5

Kristiansund vgs - Lærer i programfag FBIE

Lærer til utdanningsprogrammet Frisør,blomster, interiør og eksponeringsdesign. Det lyses ut fast stilling på 50% med oppstart 01.08.2023.
Utlyst 24.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Kristiansund videregående skole
Søknader: 2

Seksjonsleder utbygging

Vi søker etter seksjonsleiar for utbyggingsseksjonen i 100 % fast stilling i avdeling for bygg og eigedomsutvikling. Utbyggingsseksjonen vil bestå av 6 til 8 prosjektleiarar.
Utlyst 24.03.23
Søknadsfrist 16.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Bygg- og eigedomstenester
Søknader: 0

Prosjektleder byggeprosjekt

Inntil 3 initiativrike prosjektleiarar i 100 % fast stilling i avdeling for bygg og eigedomsutvikling.
Utlyst 24.03.23
Søknadsfrist 16.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Bygg- og eigedomstenester
Søknader: 2

Kristiansund vgs - Lærer i helse- og oppvekstfag

Lærer til programfag helse - og oppvekstfag ca 40 %, hovedsaklig ved RIK (Ressursenteret i Kristiansund).Oppstart 01.08.2023.
Utlyst 24.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Kristiansund videregående skole
Søknader: 4

Kristiansund vgs - Lærer i norsk

deg som kan undervise i norsk på yrkesfaglige utdanningsprogram og studieforberedende utdanningsprogram. Stillingen er 100% fast med oppstart 01.08.2023
Utlyst 23.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Kristiansund videregående skole
Søknader: 3

Kristiansund vgs - Lærling i service- og administrasjon

Lærling i service- og administrasjonsfaget med oppstart i august 2023.
Utlyst 23.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Lærling
Lokasjon Kristiansund videregående skole
Søknader: 0

Kristiansund vgs - Lærer i matematikk og naturfag

lærer i matematikk og naturfag. Det lyses ut 2 stillinger. En fast 100% stilling med oppstart 01.08.2023, og et vikariat på ca 50% med oppstart 01.08.2023 til 31.07.2024
Utlyst 23.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast/Vikar
Lokasjon Kristiansund videregående skole
Søknader: 4

Kristiansund vgs - Lærling barne-og ungdomsarbeider

lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget med oppstart i august 2023
Utlyst 23.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Lærling
Lokasjon Kristiansund videregående skole
Søknader: 1

Kristiansund vgs - Lærer for minoritetsspråklige

deg som kan undervise i matematikk og naturfag for minoritetsspråklige elever (grunnleggende norskopplæring for sent ankomne minoritetsspråklige søkere). Stillingener er 50% fast med oppstart i august.
Utlyst 23.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Kristiansund videregående skole
Søknader: 3

Kristiansund vgs - Trafikklærer ved yrkessjåførutdanning

Dyktige trafikklærere som kan undervise i fagområdene til skolens yrkessjåførutdanning for lærlinger og voksne. Det lyses ut 2 faste fulltidsstillinger med oppstart 01.08.2023.
Utlyst 23.03.23
Søknadsfrist 16.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Kristiansund videregående skole
Søknader: 0

Kristiansund vgs - Lærer i programfag restaurant- og matfag

Vi søker lærer til restaurant- og matfag. Stillingen er 50% fast med oppstart 01.08.2023
Utlyst 23.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Kristiansund videregående skole
Søknader: 3

Kristiansund vgs - Lærer i programfag tømrer

deg som kan undervise i programfag for vg2 tømrer. Stillingen er fast på 75% med oppstart 01.08.2023.
Utlyst 23.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Kristiansund videregående skole
Søknader: 1

Konsulent - eitt års vikariat ved Dokumentsenteret

Vi søker deg som har god kompetanse og erfaring innafor arkiv- og dokumentarbeid med interesse for digitale løysingar. Du har gode samarbeidseigenskapar og er vant med å arbeide i team.
Utlyst 23.03.23
Søknadsfrist 16.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Vikar (for andre)
Lokasjon Stab for juridiske og administrative tenester
Søknader: 3

Maskiningeniør 100%

Har du lyst å bli vår nye lærer i maskinteknikk? Fagskolen Møre og Romsdal studiested Ålesund søker etter deg som er proaktiv og liker å ta del i utviklingen i studiet maskinteknikk. Fagskole Møre og Romsdal er den ledende fagskolen på Nordvest-landet. Vi bygger fagskole for framtiden, og skal utvide og utvikle nye studier innen maskinteknikk, samt innføre nye studieformer. Til dette, trenger vi deg på laget!
Utlyst 22.03.23
Søknadsfrist 14.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Fagskolen i Møre og Romsdal
Søknader: 1

Vi søker etter vegplanleggar

Møre og Romsdal fylkeskommune har eit av fylkets største byggherremiljø, og vi har nå behov for å auke kapasiteten vår innan vegplanlegging. Vi står framføre store og spennande regulerings- og utbyggingsoppdrag, og har i tillegg ein hektisk kvardag med forvaltning av eksisterande fylkesvegnett. Som vegplanlegger i Møre og Romsdal fylkeskommune tek du del i eit stort fagmiljø som jobbar for å sikre, betre og trygge framkomme i heile fylket. Vi har ansvar for at både gåande, syklande, køyrande og kollektivreisande skal kome seg trygt fram. Din arbeidskvardag vil innebere planlegging og prosjektering av små og store fylkesvegprosjekt.
Utlyst 22.03.23
Søknadsfrist 16.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Samferdselsområdet
Søknader: 5

Byggeleiar bru

Vil du vere med å sikre og forbetre infrastrukturen på fylkesveg? Vi ser etter ein ivrig og lærevillig brubyggar som har lyst til å leie arbeidet med vedlikehald og nybygg av bruer i heile fylket vårt. Vi har mange spanande bruprosjekt i porteføljen vår og fleire nye prosjekt er vedtatt. No førebur vi byggherreorganisasjonen vår for å gjennomføre desse prosjekta. Fylkesvegnettet består av om lag 1400 bruer og bærande strukturar i stål og betong som skal vedlikehaldas og fornyast for å oppretthalde transport og kommunikasjon i fylket. Det er forventa ein samla investering dei neste 4 åra på 500 millionar kronar innan vedlikehald og utbygging på bruprosjekt.
Utlyst 22.03.23
Søknadsfrist 16.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Samferdselsområdet
Søknader: 1

Kontrollingeniør bru

Vil du vere med å sikre og forbetre infrastrukturen på fylkesveg? Vi ser etter ein ivrig og lærevillig kontrollingeniør som har lyst til å arbeide med vedlikehald og nybygg av bruer i heile fylket vårt. Vi har mange spanande bruprosjekt i porteføljen vår og fleire nye prosjekt er vedtatt. No førebur vi byggherreorganisasjonen vår for å gjennomføre desse prosjekta. Fylkesvegnettet består av om lag 1400 bruer og bærande strukturar i stål og betong som skal vedlikehaldast og fornyast for å oppretthalde transport og kommunikasjon i fylket. Det er forventa ei samla investering dei neste 4 åra på 500 millionar kronar innan vedlikehald og utbygging på bruprosjekt.
Utlyst 22.03.23
Søknadsfrist 16.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Samferdselsområdet
Søknader: 4

Ingeniør med realfag 50%

Har du lyst å bli vår nye lærer i realfag? Fagskolen Møre og Romsdal studiested Ålesund søker etter deg som er utdannet ingeniør innen ett av fagområdene bygg og anlegg, elektro eller maskinteknikk. Fagskolen Møre og Romsdal er den ledende fagskolen på Nordvest-landet. Vi bygger fagskole for framtiden, og skal utvide og utvikle nye studier innen tekniske fag. Til dette trenger vi deg på laget! Stillingen kan i forhold til din kompetanse utvides til 100%
Utlyst 22.03.23
Søknadsfrist 14.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Fagskolen i Møre og Romsdal
Søknader: 3

Ingeniør automatisering 100%

Har du lyst å bli vår nye lærer i automatiseringsfaget? Fagskolen Møre og Romsdal studiested Ålesund søker etter deg som er proaktiv og ønsker å ta del i utviklingen i studiet automatisering. Fagskolen Møre og Romsdal er den ledende fagskolen på Nordvest-landet. Vi bygger fagskole for framtiden, og skal utvide og utvikle nye studier innen elektrofagene, samt innføre nye studieformer. Til dette, trenger vi deg på laget!
Utlyst 22.03.23
Søknadsfrist 14.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Fagskolen i Møre og Romsdal
Søknader: 0

Ingeniør elkraft 100%

Har du lyst å bli vår nye lærer i elktraft? Fagskolen Møre og Romsdal studiested Ålesund søker etter deg som er proaktiv og ønsker å ta del i utviklingen i studiet elkraft. Fagskolen Møre og Romsdal er den ledende fagskolen på Nordvest-landet. Vi bygger fagskole for framtiden, og skal utvide og utvikle nye studier innen elektrofagene, samt innføre nye studieformer. Til dette, trenger vi deg på laget!
Utlyst 22.03.23
Søknadsfrist 14.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Fagskolen i Møre og Romsdal
Søknader: 1

Maskinoffiserer inntil 200%

Fagskolen Møre og Romsdal, studiested Ålesund søker etter maskinoffiserer i inntil 200% fast stilling. Stillingene består i å utvikle maskinoffisersstudiet i takt med behov, samt undervise og veilede innen ett eller flere av emnene maskineri, elektro, skipsteknikk, vedlikehold, simulator og lab, samt ledelsesfag. Om du har du lyst til å være med å utvikle studium og unge mennesker er dette jobben for deg. Om du synes stillingen høres interessant ut, ta kontakt snarest.
Utlyst 22.03.23
Søknadsfrist 14.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Fagskolen i Møre og Romsdal
Søknader: 0

Skipselektriker 100%

Fagskolen Møre og Romsdal, studiested Ålesund,søker etter skipselektriker i 100% fast stilling. Stillingen består i å undervise og veilede innen emner i elektro. Dette innebærer tema som: -Grunnleggende elektro -Skipselektriske anlegg -Elektrisk og elektronisk kontrollutstyr -Vedlikehold av elektrisk utstyr -Overvåking og feilsøking av el. anlegg Har du lyst til å være med å utvikle utdanning for nye teknologier og undervise unge mennesker til maritim næring, kan dette være stillingen for deg.
Utlyst 22.03.23
Søknadsfrist 14.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Fagskolen i Møre og Romsdal
Søknader: 0

Romsdal vgs - Lærer Kroppsøving, vikariat

Ved Romsdal vgs er det fra 1. august 2023 ledig et vikariat for skoleåret 2023/2024 som lærer i kroppsøving. Nå søker vi etter deg som både har rett kompetanse, og som ønsker å bli vår nye kollega.
Utlyst 21.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv.vikar
Lokasjon Romsdal videregående skole
Søknader: 7

Romsdal vgs - Lærer i matematikk og naturfag

Ved Romsdal vgs er det fra 1. august 2023 ledig faste stillinger og vikariat for lærer i realfag (matematikk og naturfag). Nå søker vi etter deg som både har rett kompetanse og som ønsker å bli vår nye kollega.
Utlyst 21.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv. fast
Lokasjon Romsdal videregående skole
Søknader: 8

Romsdal vgs - Lærer Kroppsøving og Idrettsfag, vikariat

Ved Romsdal vgs er det fra 1. august 2023 til 29.02.2024 ledig vikariat for lærer i kroppsøving og idrettsfag. Nå søker vi etter deg som både har rett kompetanse og som ønsker å jobbe hos oss neste skoleår.
Utlyst 21.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv.vikar
Lokasjon Romsdal videregående skole
Søknader: 7

Rauma vgs. har ledig inntil 20% fast stilling som faglærer i geografi

Utlyst 21.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Rauma videregående skole
Søknader: 0

Rauma vgs. har ledig inntil 100% fast stilling som yrkesfaglærer innen helse- og oppvekst

Utlyst 21.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Rauma videregående skole
Søknader: 2

Lærar i automatiseringsfaget

Med atterhald om skoleeigars godkjenning har Surnadal vidaregåande skole følgjande undervisningsstilling ledig frå 01.08.2023: 100% fast stilling som lærar i automatisering på VG2 og VG3
Utlyst 21.03.23
Søknadsfrist 16.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv. fast
Lokasjon Surnadal vidaregåande skole
Søknader: 0

Romsdal vgs - Lærer i norsk, fast

Ved Romsdal vgs er det fra 01.08.2023 ledig fast stilling for fellesfaglærer i norsk. Nå søker vi etter deg som både har rett kompetanse og som ønsker å bli vår nye kollega.
Utlyst 21.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv. fast
Lokasjon Romsdal videregående skole
Søknader: 4

Romsdal vgs - Lærer i engelsk

Ved Romsdal vgs er det fra 1. august 2023 ledig fast og vikariat som lærer i engelsk. Nå søker vi etter deg som både har rett kompetanse og som ønsker å være lærer hos oss neste skoleår.
Utlyst 21.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv.vikar
Lokasjon Romsdal videregående skole
Søknader: 6

Borgund vgs - inntil 600% faste stillingar - Fellesfag

-Har du lyst til å undervise på ein av dei største og flottaste vidaregåande skulane i fylket? -Kan du tenke deg utfordringa med å yrkesrette fellesfag? -Vil du vere med i eit lærarkollegium som samarbeider tett om å skape gode læringsarenaer? -Har du høge ambisjonar på vegne av elevane og skulen. Då er du rett lærar for oss!
Utlyst 21.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv. fast
Lokasjon Borgund vidaregåande skole
Søknader: 23

Borgund vgs - 100% fast stilling ATO - avd for tilrettelagt opplæring

Neste skuleår vil vi få endå fleire elever hos oss, og vi er på utkikk etter dyktige kollegaer som vil vere en del av profesjonsfellesskapet vårt på ATO. Her er målsetjinga at opplæringa skal bidra til ei allsidig utvikling, med utgangspunkt i eleven sine føresetnadar. Skulegangen skal gjere eleven mest mogleg sjølvstendig, med høve til å påverke eige liv og til å delta aktivt i samfunnet. Vi er på utkikk etter deg som har relevant høgskoleutdanning, og erfaring med denne elevgruppa. Hos oss får du eit arbeidsmiljø med faget og fagleg utvikling i fokus.
Utlyst 21.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv. fast
Lokasjon Borgund vidaregåande skole
Søknader: 7

Borgund vgs - 80% fast stilling miljøveileder - ATO avd for tilrettelagt opplæring

Neste skuleår vil vi få endå fleire elever hos oss, og vi er på utkikk etter dyktige kollegaer som vil vere en del av profesjonsfellesskapet vårt på ATO. Her er målsetjinga at opplæringa skal bidra til ei allsidig utvikling, med utgangspunkt i eleven sine føresetnadar. Skulegangen skal gjere eleven mest mogleg sjølvstendig, med høve til å påverke eige liv og til å delta aktivt i samfunnet. Vi er på utkikk etter deg som har relevant høgskoleutdanning, og erfaring med denne elevgruppa. Hos oss får du eit arbeidsmiljø med faget og fagleg utvikling i fokus.
Utlyst 21.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Borgund vidaregåande skole
Søknader: 6

Borgund vgs - Inntil 3 faste stillingar ATO avdeling for tilrettelagt opplæring, fagarbeidar/miljøarbeidar/assistent

Neste skuleår vil vi få endå fleire elever hos oss, og vi er på utkikk etter dyktige kollegaer som vil vere en del av profesjonsfellesskapet vårt på ATO. Her er målsetjinga at opplæringa skal bidra til ei allsidig utvikling, med utgangspunkt i eleven sine føresetnadar. Skulegangen skal gjere eleven mest mogleg sjølvstendig, med høve til å påverke eige liv og til å delta aktivt i samfunnet. Vi er på utkikk etter deg som har relevant utdanning og / eller erfaring med denne elevgruppa. Hos oss får du eit arbeidsmiljø med faget og fagleg utvikling i fokus.
Utlyst 21.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Borgund vidaregåande skole
Søknader: 12

Rauma vgs. har ledig 100% fast stilling som lærer med spesialpedagogisk utdanning

Utlyst 21.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Rauma videregående skole
Søknader: 0

Rauma vgs. har ledig inntil 50% fast stilling som faglærer Idrettsfag, Bratt friluftsliv

Utlyst 21.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Rauma videregående skole
Søknader: 1

Rauma vgs. har ledig 89% fast stilling som Miljøarbeider på Restaurant og matfag

Utlyst 21.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Rauma videregående skole
Søknader: 2

Rauma vgs. har ledig årsvikariat i inntil 50% stilling som faglærer i engelsk på yrkesfag

Utlyst 21.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Vikar (for andre)
Lokasjon Rauma videregående skole
Søknader: 1

Molde vgs - ledige undervisningsstillinger

Ved Molde vgs. har vi elevene i sentrum. Sammen jobber nesten hundre mennesker hver dag for å gjøre vårt beste for at elevene våre skal nå de målene de har satt seg. Sammen skal vi bidra til at de blir best mulig forberedt for framtida. Molde vgs har fra 1. august behov for pedagoger innenfor ulike realfag, rettslære og økonomifag, fremmedspråk (særlig tysk, men også spansk), historie og norsk (inkl. norsk som andrespråk), musikkfag og kroppsøving. Det er fortsatt en del usikkerhetsmomenter knyttet til personalsituasjonen og kapasitetsjusteringene ved skolen, og dette betyr at kombinasjonen av fag og behov vil kunne endres noe i tida framover. Vi legger stor vekt på samarbeid innenfor ulike profesjonsfellesskap, på å gi elevene våre en trygg og god skolehverdag, på å møte elevene våre med tydelige faglige forventninger og ikke minst gi dem god pedagogisk veiledning i arbeidet deres, alt i tråd med vår pedagogiske plattform. Vi tar forbehold om endringer som følge av elevinntak mv.
Utlyst 21.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast/Vikar
Lokasjon Molde videregående skole
Søknader: 18

Romsdal vgs - Miljøveileder

Ved Romsdal vgs er det fra 01. august 2023 ledig både faste stillinger og vikariat som miljøveileder med relevant høgskoleutdanning. Stillingen(e) vil være knyttet til vårt tilbud om alternativ opplæring (AO), men du vil også kunne få jobbe tett opp mot flere av skolens avdelinger. Nå søker vi etter deg som både har rett kompetanse og som ønsker å bli vår nye kollega. Stillingen følger elevenes skoleår.
Utlyst 21.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv.vikar
Lokasjon Romsdal videregående skole
Søknader: 19

Borgund vgs - Inntil 100% midlertidig stilling Elektro og datateknologi

Borgund vidaregåande skole har den største elektrofagavdelinga mellom Bergen og Trondheim, og er ein av dei yrkesskulane med breiast fagvifte i landet innan elektrofag. Dette er ei utdanning for framtida, med store krav til å halde seg oppdatert etter kvart som ny teknologi vert utvikla. Vi er på leit etter deg som har fagbrev og høgare utdanning innan eitt av programområda på EL - og som har lyst til å jobbe med ungdom! Hos oss får du arbeide i lag med kompetente kollegaer, læraryrket er fantastisk givande - dette kan fort bli drømmeyrket!
Utlyst 21.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv.midlertidig
Lokasjon Borgund vidaregåande skole
Søknader: 1

Borgund vgs - Inntil 200% fast stilling Tekn.og ind.produksjon

Teknikk og industriell produksjon er eit av dei største utdanningsprogramma på Borgund vidaregåande skole, med 175 elevplassar. Kvart einaste år leverer vi nesten 100 nye lærlingar til næringslivet på Sunnmøre innan bilskade-, transport-, køyretøy- eller industriteknologi. Vi er på leit etter deg som har fagbrev og gjerne høgare utdanning innan eitt av programområda på TIP - og som har lyst til å jobbe med ungdom! Hos oss får du arbeide i lag med kompetente kollegaer, læraryrket er fantastisk givande - dette kan fort bli drømmeyrket!
Utlyst 21.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv. fast
Lokasjon Borgund vidaregåande skole
Søknader: 0

Borgund vgs - 100% fast stilling Bygg- og anleggsteknikk

100% undervisningsstilling innan bygg og anleggsfag med kompetanse i rørleggarfaget.
Utlyst 21.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv. fast
Lokasjon Borgund vidaregåande skole
Søknader: 0

Borgund vgs - 100% midlertidig stilling Bygg- og anleggsteknikk

100% undervisningsstilling innan bygg og anleggsfag med kompetanse i tømrarfaget.
Utlyst 21.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv.midlertidig
Lokasjon Borgund vidaregåande skole
Søknader: 1

Borgund vgs - 100% fast stilling Elektro og datateknologi

Borgund vidaregåande skole syter kvart år for at 12 nye elevar er klare til læretid, der dei skal bygge og halde ved like ulike ventilasjonsanlegg, kjøle- og fryseanlegg, varmepumpeanlegg etc for både private og offentlege verksemder på Sunnmøre. Vi er på leit etter deg som har fagbrev og gjerne høgare utdanning - og som har lyst til å på denne utfordringa! Hos oss får du arbeide i lag med kompetente kollegaer, læraryrket er fantastisk givande - dette kan fort bli drømmejobben!
Utlyst 21.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv. fast
Lokasjon Borgund vidaregåande skole
Søknader: 0

Borgund vgs - 80% fast stilling fagarbeidar Restaurant og matfag

Det har vore stor utvikling av restaurantar i Ålesund og på Sunnmøre, og behovet for lærlingar er stort. Gjennom praktisk arbeid på kjøkken, utplassering i verksemder og teoriundervisning på skulen skal vi gjere elevane klare for læretid og fagbrev. Vi er på leit etter deg som har fagbrev og erfaring frå arbeid som kokk.- og som har lyst til å jobbe med ungdom!
Utlyst 21.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Borgund vidaregåande skole
Søknader: 7

Borgund vgs - Inntil 100% stilling vikariat - Restaurant og matfag

Det har vore stor utvikling av restaurantar i Ålesund og på Sunnmøre, og behovet for lærlingar er stort. Skal vi nå regjeringa sitt mål om at Norge skal verte ein matnasjon innan 2030 må vi sikre ei langsiktig rekruttering til bransjen, og syte for god kompetanse gjennom heile verdikjeda for matproduksjon. Ved Borgund vidaregåande skole har vi 3 klasser på VG1-nivå, og 3 VG2-klasser. Vi er på leit etter deg som har fagbrev og gjerne høgare utdanning innan eitt av programområda på RM - og som har lyst til å jobbe med ungdom! Hos oss får du arbeide i lag med kompetente kollegaer, læraryrket er fantastisk givande - dette kan fort bli drømmeyrket!
Utlyst 21.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv.vikar
Lokasjon Borgund vidaregåande skole
Søknader: 1

Borgund vgs - Inntil 200% fast stilling Helse og oppvekstfag

På Helse og Oppvekstfag ved Borgund vidaregåande skole utdannar vi ungdom innan fire ulike programområder. Vi er stolte av å bidra til å utdanne mange dyktige hudpleiarar, helsefagarbeidarar, apotekteknikarar og helsesekretærar. Vi er på leit etter deg som har relevant høgare helsefagleg utdanning og arbeidserfaring frå helsesektoren. Du må gjerne ha undervisningserfaring. Du har lyst på nye utfordringar og har positiv innstilling! Hos oss får du arbeide i lag med kompetente kollegaer i ein pulserande kvardag med flotte ungdomar.
Utlyst 21.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv. fast
Lokasjon Borgund vidaregåande skole
Søknader: 25

Borgund vgs - Inntil 200% stilling vikariat - Helse og oppvekstfag

På Helse og Oppvekstfag ved Borgund vidaregåande skole utdannar vi ungdom innan fire ulike programområder. Vi er stolte av å bidra til å utdanne mange dyktige hudpleiarar, helsefagarbeidarar, apotekteknikarar og helsesekretærar. Vi er på leit etter deg som har relevant høgare helsefagleg utdanning og arbeidserfaring frå helsesektoren. Du må gjerne ha undervisningserfaring. Du har lyst på nye utfordringar og har positiv innstilling! Hos oss får du arbeide i lag med kompetente kollegaer i ein pulserande kvardag med flotte ungdomar.
Utlyst 21.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv.vikar
Lokasjon Borgund vidaregåande skole
Søknader: 11

Borgund vgs - Inntil 111% stilling midlertidig - BORK vaksenopplæring

BORK ved Borgund vidaregåande skole syter kvart år for at vaksne elevar får kompetanse og etter kvart fagbrev i ulike fag. Til hausten skal vi i gang med fleire klasser innan VG1 Helse- og oppvekstfag, VG2 helsefagarbeidar, Vg2 Helseservice og VG2 Barne- og ungdomsarbeidar. Vi er på leit etter deg som har fagbrev og gjerne høgare utdanning - og som har lyst til å undervise vaksne elevar. Til hausten er det ledig 66% stilling som lærar med kompetanse innan helseservice, og 45% stilling med bakgrunn frå barne- og ungdom.
Utlyst 21.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv.midlertidig
Lokasjon Borgund vidaregåande skole
Søknader: 3

Borgund vgs -100% fast stilling faglærar, maritim elektrikar

Borgund vidaregåande skole utdannar kvart år maritime elektrikarar som det er stor rift om i fiske- og offshorefylket Møre og Romsdal. Denne utdanninga er det bare 4 skolar i landet som tilbyr, og fagleg sterke og motiverte elevar konkurrerer om de 15 skoleplassane. Vi er på leit etter deg som har fagbrev og nedvendige sertifikat - og som har lyst på denne spennande jobben! Hos oss får du jobbe i lag med kompetente kollega. Læraryrket er fantastisk givande - dette kan fort bli drømmeyrket!
Utlyst 21.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv. fast
Lokasjon Borgund vidaregåande skole
Søknader: 0

Borgund vgs - 80% fast stilling fagarbeider design og handverk

Vi har ledig 80% fast stilling som fagarbeidar ved utdanningsprogramma FBIE og HDP. (Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign - Handverk, design og produktutvikling)
Utlyst 21.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Borgund vidaregåande skole
Søknader: 4

Romsdal vgs - Avdelingsleder

Ved Romsdal videregående skole søker vi etter en drivende dyktig avdelingsleder som setter elevenes læring og skolens læringsmiljø i sentrum. Har du faglig innsikt og visjoner for skolens pedagogiske utvikling, kan du være rett person for oss!
Utlyst 20.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv. fast
Lokasjon Romsdal videregående skole
Søknader: 1

Prosjektsjef i fylkesvegavdelinga

Prosjektsjefen er leiar for vegprosjektseksjonen, som per i dag har om lag 60 tilsette. Vegprosjektseksjonen har ansvar for gjennomføring av ein stor og krevjande portefølje av investeringsprosjekt dei komande åra, i tillegg til forvaltning, drift og vedlikehald av bruer og ferjekaier. Byggherreverksemda er fordelt på åtte prosjektorganisasjonar: Prosjekt tunneloppgradering Prosjektet har ansvar for oppgradering av knappe 30 tunnelar i Møre og Romsdal, som må utbetrast for å fylle krava i tunnelsikkerheitsforskrifta. Utbetringsarbeidet er starta, og det er venta at kostnadene med å utbetre alle aktuelle tunnelar vil passere 3 mrd. kroner. Prosjekt ferjekai Det er behov for store investeringar på ferjekaiene våre for å kunne ta i mot nye og større ferjer i åra framover. I perioden 2023-2026 er det sett av om lag 1 mrd. kroner til investeringar på ferjekaier. Prosjekt bypakke Ålesund Bypakken er eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylkeskommune, Ålesund kommune og Statens vegvesen, kostnadsramme på 4 mrd kroner dei komande åra Prosjekt Nerlandsøybrua Vegprosjektseksjonen er i gang med bygging av ny bru til Nerlandsøya i Herøy kommune. Prosjektet har ei kostnadsramme på 826 mill Prosjekt Korsmyra Indreeide Sikring av fylkesveg 63 mellom Korsmyra og Indreeide i Stranda og Fjord kommunar, skal vere ferdig i 2024. Prosjektet har ei kostnadsramme på om lag 1 mrd. kroner Prosjekt bru Prosjektorganisasjonen har ansvar for bruvedlikehald og gjennomføring av større og mindre investeringstiltak på bruer. Tiltaka kan variere frå små og mellomstore prosjekt til større prosjekt på rundt 100 mill. kroner. Prosjekt veginvestering Prosjektorganisasjonen har ansvar for bygging av mindre vegprosjekt, som t.d. gang- og sykkelvegar, trafikktryggingstiltak, kollektivtiltak og mindre skredsikringstiltak Prosjekt Kjerringsundet Byggherreorganisasjonen i fylkesvegavdelinga har ansvar for prosjektering og bygging av Kjerringsundsambandet
Utlyst 20.03.23
Søknadsfrist 16.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Samferdselsområdet
Søknader: 0

Gjermundnes vgs - Lærar anleggsgartnar 100% fast stilling

Ved Gjermundnes vidaregåande skule har vi frå skulestart haust 2023 ledig 100% fast stilling som lærar i anleggsgartnarfag. Den som vert tlsett skal i hovudsak undervise i programfag på VG2 Anleggsgartner, men det kan også bli aktuelt med undervisning i andre fag skulen gjev opplæring i. No søker vi deg som både har rett kompetanse og som ønsker å bli vår kollega.
Utlyst 17.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv. fast
Lokasjon Gjermundnes vidaregåande skule
Søknader: 1

Gjermundnes vgs - Lærar landbruk, 400% fast stilling

Ved Gjermundnes vidaregåande skule har vi frå skulestart hausten 2023, ledig 400% fast stilling som lærar i landbruksfag. Det kan også bli aktuelt med undervisning i landbruksteknikk, skogbruk, husdyrfag og hagebruk. Vi søker etter deg som kan undervise i planteproduksjon jordbruk, praksis og teori.
Utlyst 17.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv. fast
Lokasjon Gjermundnes vidaregåande skule
Søknader: 4

Gjermundnes vgs - Lærar planteproduksjon hagebruk, 50% fast stilling

Ved Gjermundnes vidaregåande skule har vi frå skulestart hausten 2023, ledig 50% fast stilling som lærar i planteproduksjon hagebruk. Det kan også bli aktuelt med undervisning i andre fag skulen gjev opplærin i. No søker vi deg som både har rett kompetanse og som ønsker å bli vår kollega.
Utlyst 17.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv. fast
Lokasjon Gjermundnes vidaregåande skule
Søknader: 1

Gjermundnes vgs - Lærar teknologi og industrifag, inntil 200% fast

Ved Gjermundnes vidaregåande skule har vi frå skulestart hausten 2023 ledig inntil 200% fast stilling som lærar i programfag på VG1 Teknologi og industrifag. Det er ønskeleg at den som blir tilsett i den eine av stillingane i tillegg har undervisningskompetanse i realfag.
Utlyst 17.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv. fast
Lokasjon Gjermundnes vidaregåande skule
Søknader: 1

Herøy vgs - 100% fast undervisningsstilling Naturbruk

Herøy vgs har ledig 100% fast undervisningsstilling i programfag på området Naturbruk frå 01.08.23.
Utlyst 15.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Herøy vidaregåande skule
Søknader: 1

Ålesund videregående skole - avdelingsleder Kunstfag

Det er ledig en 100% fast stilling som avdelingsleder for Kunstfag, (Musikk, dans, drama) og KDA (Kunst, design og arkitektur). Avdelingen består av 18 ansatte og 250 elever. Vi søker en entusiastisk og relasjons- og utviklingsorientert leder.
Utlyst 15.03.23
Søknadsfrist 10.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Ålesund videregående skole
Søknader: 2

Herøy vgs - 100% fast undervisningsstilling nautiske fag

Herøy vgs har ledig 100% fast undervisningsstilling i nautiske fag frå 01.08.23
Utlyst 15.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Herøy vidaregåande skule
Søknader: 1

Herøy vgs - 100% underv.still. i matematikk og naturfag

Skulen har ledig vikariat i 100% undervisningsstilling i matematikk og naturfag frå 01.08.23. Til stillinga kan det verte lagt til timar til språkstøtte for minoritetsspråklege.
Utlyst 15.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Vikar
Lokasjon Herøy vidaregåande skule
Søknader: 6

Herøy vgs - inntil 200% fast underv.stillingar i norsk og engelsk

Herøy vgs har ledig inntil 200% fast undervisningsstillingar i norsk og engelsk frå 01.08.23. Til stillingane kan det vert lagt til timar til språkstøtte for minoritetsspråklege.
Utlyst 15.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Herøy vidaregåande skule
Søknader: 12

Eksamensvakt / prøvevakt ved Romsdal og Molde vgs

Ved Romsdal videregående skole og Molde videregående skole har vi behov for å rekruttere flere personer til vårt vaktteam, og søker etter deg som er komfortabel med digitale verktøy, fleksibel og trives sammen med andre. Vaktbehovet er hovedsakelig i eksamensperioden i mai og juni, men det er også behov for prøvevakter ellers i skoleåret.
Utlyst 14.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Eksamensvakt
Lokasjon Romsdal videregående skole
Søknader: 5

Sommarjobb i fylkesvegavdeling og FRAM kollektivavdeling

Har du lyst på ein spanande og viktig sommarjobb som handlar om vegar og kollektivtransport i Møre og Romsdal fylkeskommune? Vi søker studentar innan fleire fagområde til sommarjobb i fylkesvegavdelinga og FRAM kollektivavdeling.
Utlyst 21.02.23
Søknadsfrist 16.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Samferdselsområdet
Søknader: 58