Borgund vgs - Tilkallingsvikar avd. HS og TP

Utlyst 20.09.21
Søknadsfrist 03.10.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Midlertidig arbeid
Lokasjon Borgund vidaregåande skole
Søknader: 0

Driftsteknikar ved Haram videregåande skule

I bygg- og eigedomsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune er det ledig ein fast 100 % stilling som driftsteknikar ved Team Ålesund, for tiden med arbeidsstad ved Haram vidaregåande skule.
Utlyst 20.09.21
Søknadsfrist 04.10.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Bygg- og eigedomstenester
Søknader: 2

Driftsteknikar ved Kristiansund videregående skole

I bygg- og eigedomsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune er det ledig ein fast 100 % stilling som driftsteknikar ved Team Kristiansund, for tiden med arbeidsstad ved Kristiansund vidaregåande skole.
Utlyst 20.09.21
Søknadsfrist 04.10.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Bygg- og eigedomstenester
Søknader: 0

Prosjektleiar - strategi for ladepunkt og energistasjonar

ein engasjert og initiativrik rådgivar til 3-årig prosjektstilling som prosjektleiar for utvikling av strategi for etablering av ladepunkt og energistasjonar. Har du kunnskap om energi- og transportsektoren, gode samarbeidsevner og liker å leie prosessar? Då kan du vere rette personen for oss!
Utlyst 17.09.21
Søknadsfrist 11.10.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Midlertidig
Lokasjon Kompetanse- og næringsavdelinga
Søknader: 1

Hustadvika vgs - tilkallingsvikar som lærer i matematikk

Utlyst 10.09.21
Søknadsfrist 24.09.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Vikar
Lokasjon Hustadvika vidaregåande skole
Søknader: 1

Rådgivar vassforvalting Sunnmøre

deg som vil bidra til å betre miljø og økosystem i vassdrag og kystvatn på Sunnmøre. Er du i tillegg initiativrik og god til å bygge nettverk? Då vil vi gjerne ha deg med på laget vårt! Stillinga skal koordinere arbeidet i vassområda på Sunnmøre, og bidra til at fastsette miljømål for vassførekomstane blir oppnådd i samsvar med regional vassforvaltningsplan for Møre og Romsdal vassregion.
Utlyst 10.09.21
Søknadsfrist 30.09.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Kompetanse- og næringsavdelinga
Søknader: 8

Molde vgs - tilkallingsvikar

Molde vgs har behov for å knytte til seg tilkallingsvikarer som inneværende skoleår som har lyst til å engasjeres til korte og lengre undervisningsoppdrag innen de ulike fagområdene som tilbys ved skolen. Vi er derfor spesielt interessert i vikarer i fagene norsk, naturfag, matematikk, engelsk, historie, tysk, kroppsøving og økonomifag. Andre fag kan også være aktuelle. Tilkallingsvikariatene vil være timebasert og kan vare fra enkelttimer til flere uker, alt avhengig av behov.
Utlyst 16.08.21
Søknadsfrist 31.10.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Vikar
Lokasjon Molde videregående skole
Søknader: 9