Kristiansund vgs - lærer til kjemiprosess og laboratoriefag

lærer i programfag kjemiprosess og laboratoriefag på vg2 nivå, opptil 40 % stilling med tiltredelse snarest. Stillingen er et vikariat som følger lærers sykmelding med varighet til maks 31.07.2024. Det er også ønskelig med kompetanse innen matematikk og naturfag. Stillingen kan deles.
Utlyst 20.09.23
Søknadsfrist 04.10.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Vikar
Lokasjon Kristiansund videregående skole
Søknader: 0

Fagskolen Møre og Romsdal - 100% Lærer og utviklingsresurs elkraft

Fagskolen Møre og Romsdal, studiested Ålesund søker proaktiv ingeniør i elkraft i 100% fast stilling som kan delta i undervisning og utviklingsarbeid i ulike emner inn elkraft og ev. innen automatisering. Stillingen består i å undervise og veilede innen ett eller flere av emnene; Installasjonssystemer og automatiserte systemer, Elektrisk energiproduksjon og -distribusjon, Elektroniske kommunikasjonssystemer (EKOM), og Elektriske installasjoner og -elenergianlegg. Lab og ledelsesfag (prosjektledelse). Som en del av stillingen vil du delta aktivt i fagskolens utviklingsplaner innen elektrofagene. Fagskolen er i tett dialog med bransjen og sammen ønsker vi å utvikle nye og fremtidige bærekraftige studier innen elektrofagene, i tillegg til å fornye eksisterende tilbud i elkraft og automatisering
Utlyst 19.09.23
Søknadsfrist 03.10.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Fagskolen i Møre og Romsdal
Søknader: 0

Molde vgs - vikarlærere

Molde vgs har behov for å komme i kontakt med lærere som ønsker å ta på seg korte og lengre undervisningsoppdrag innen de ulike fagområdene som tilbys ved skolen. Aktuelle fag er norsk, historie, engelsk, fremmedspråk, kroppsøving, musikkfag, realfag og samfunnsfag. Tilkallingsvikariatene vil være timebasert og kan vare fra enkelttimer til flere uker, alt avhengig av behov.
Utlyst 19.09.23
Søknadsfrist 31.10.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Vikar
Lokasjon Molde videregående skole
Søknader: 2

Borgund vgs 80% mellombels stilling fagarbeidar

Vi treng fagarbeidar i 80% stilling ved avdeling for resturant og matfag, mellombels for skoleåret 2023/2024. Det har vore stor utvikling av restaurantar i Ålesund og på Sunnmøre, og behovet for lærlingar er stort. Gjennom praktisk arbeid på kjøkken, utplassering i verksemder og teoriundervisning på skulen skal vi gjere elevane klare for læretid og fagbrev.
Utlyst 18.09.23
Søknadsfrist 02.10.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Midlertidig
Lokasjon Borgund vidaregåande skole
Søknader: 2

Kommunikasjonsrådgivar- digitale kanalar- vikariat

deg som er flink til å produsere innhald, har teft for kva som treff og skaper engasjement hos våre målgrupper, og er god på digitale verktøy. Du er ein kommunikasjonsrådgivar som er samfunnsengasjert, tar initiativ og ansvar, og kan bidra med både tekst, film og foto. Vil du bli med i kommunikasjonsteamet vårt? Vi jobbar for å gjere det lettare for folk å bruke tenestene våre, og vise fram arbeidet vi gjer med å utvikle samfunnet. No skal ein av våre dyktige medarbeidarar ut i foreldrepermisjon, og då ser vi etter deg som har lyst til å jobbe saman med oss. Vi lyser derfor ut eit årsvikariat, men tilsettingsperioden kan bli forlenga.
Utlyst 18.09.23
Søknadsfrist 05.10.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Vikar
Lokasjon Stab for organisasjon og tenesteutvikling
Søknader: 6

Lærer i renholdsoperatørfaget og tilkallingsvikarer

deg som kan undervise i renholdsoperatørfaget ved skolens ressurssenter. Undervisningen vil foregå på kveldstid med oppstart snarest. Stillingen er midlertidig.
Utlyst 18.09.23
Søknadsfrist 02.10.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Timelønn underv.
Lokasjon Kristiansund videregående skole
Søknader: 1

Hustadvika vgs - 100% vikariat i norsk

Utlyst 18.09.23
Søknadsfrist 02.10.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv.vikar
Lokasjon Hustadvika vidaregåande skole
Søknader: 1

Hustadvika vgs - ledige renholdsstillinger

Hustadvika vidaregåande skole søker etter: Fast reinhaldar fra 01.10.2023 i 67,3 % stilling Og tilkallingsvikar etter behov
Utlyst 15.09.23
Søknadsfrist 29.09.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Hustadvika vidaregåande skole
Søknader: 1

Vikarstilling undervisning maritim

Fagskolen Møre og Romsdal, studiested Kristiansund søker etter vikar innsom dekksoffiser i 100% stilling for studieåret 2023-2024. Hvis dette er interessant for deg ta kontakt omgående. Stillingen består i å undervise og veilede innen ett eller flere av emnene navigasjon, skipsteknikk med flere. I faget kontroll av skipets drift kan en påberegne å undervise både dekksoffiserer og maskinoffiserer. Du vil også være med å utvikle dekksoffisersstudiet i takt med utviklingen i samfunnet. Om du har lyst til å være med å utvikle studium og unge mennesker er dette jobben for deg. Om du synes stillingen høres interessant ut, ta kontakt snarest.
Utlyst 13.09.23
Søknadsfrist 30.09.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Vikar
Lokasjon Fagskolen i Møre og Romsdal
Søknader: 1

Tannlege distriktstannklinikken Åndalsnes (fast 100% stilling)

I Møre og Romsdal får du det urbane side om side med den villaste naturen. Du bur og jobbar midt i landet, mellom hav og fjell i nordvest, med små avstandar mellom by og natur, innland og utland. Vi har ledig stilling som tannlege ved distriktstannklinikken Åndalsnes, i Molde kompetanseregion. Åndalsnes ligg i hjartet av vakre Romsdal og er den perfekte staden for deg som elskar natur, fjellturar og friluftsliv. Åndalsnes har også eit bra kulturtilbod, med m.a. musikkfestivalen RaumaRock som årleg samlar nasjonale og internasjonale artistar. Frå Åndalsnes er det togsamband (Raumabanen) til Oslo og gode kollektivtilbod til både Molde og Ålesund. (Les meir på: www.tindehovedstaden.no/ og www.fjordnorway.com/no/attraksjoner/andalsnes).
Utlyst 05.09.23
Søknadsfrist 25.09.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Molde kompetanseregion
Søknader: 1

Rådgivar personvern

deg som kan sjå digitale system og oppgåvene vi utfører i samanheng med krav til personvern. Møre og Romsdal fylkeskommune er ei kompleks verksemd og har ei stor satsing for å forbetre dei digitale arbeidsformene i heile organisasjonen. I samband med dette søker vi deg som kan bidra til å styrke og vidareutvikle våre system for sikker handtering av personvern.
Utlyst 04.09.23
Søknadsfrist 25.09.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Stab for juridiske og administrative tenester
Søknader: 9

Tannhelsesekretær distriktstannklinikken Fiskå (fast 80-100%

I Møre og Romsdal får du det urbane side om side med den villaste naturen. Du bur og jobbar midt i landet, mellom hav og fjell i nordvest, med små avstandar mellom by og natur, innland og utland. Vi har ledig stilling som tannhelsesekretær ved distriktstannklinikken Fiskå, i Søre Sunnmøre kompetanseregion. Fiskå er ein tettstad og administrasjonssenteret i Vanylven kommune. Kommunen har eit aktivt bygdemiljø og mangfaldig næringsliv. Her finn du opne kystlandskap, fjell og dalføre med uendelege moglegheiter for friluftsliv og naturopplevingar.
Utlyst 04.09.23
Søknadsfrist 25.09.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Søre Sunnmøre kompetansegion
Søknader: 6

Tannlege distriktstannklinikken Smøla (fast 100% stilling)

I Møre og Romsdal får du det urbane side om side med den villaste naturen. Du bur og jobbar midt i landet, mellom hav og fjell i nordvest, med små avstandar mellom by og natur, innland og utland. Vi har ledig stilling som tannlege ved distriktstannklinikken Smøla, i Kristiansund kompetanseregion. Smøla er fylkets nordlegaste kommune, kjent for fantastisk natur og rik kysthistorie. Kort veg til by og fjell, og godt kollektivtilbod til både Kristiansund og Trondheim. (Les meir på: https://opplevsmola.com/).
Utlyst 04.09.23
Søknadsfrist 25.09.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Kristiansund kompetanseregion
Søknader: 1

Tannlege distriktstannklinikken Elnesvågen/Eide (vikariat, 100% stilling)

I Møre og Romsdal får du det urbane side om side med den villaste naturen. Du bur og jobbar midt i landet, mellom hav og fjell i nordvest, med små avstandar mellom by og natur, innland og utland. Vi har ledig vikariatstilling (1 år) som tannlege ved distriktstannklinikkene Elnesvågen og Eide, i Molde kompetanseregion. Avstanden mellom klinikkane er 20 km. Hustadvika kommune byr på unike opplevingar knytt til friluftsliv, kystkultur og historie. Det er kort avstand og gode kollektivtilbod til shopping, kultur, uteliv og flyplassar i byane Molde og Kristiansund.(Les meir på: hustadvika.kommune.no/om-hustadvika/).
Utlyst 04.09.23
Søknadsfrist 25.09.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Molde kompetanseregion
Søknader: 0

Spesialist i oral kirurgi og oral medisin - Ålesund Kompetanseklinikk (fast 60-100%)

Vi har ledig stilling som spesialist i oral kirurgi og oral medisin ved Ålesund kompetanseklinikk. Ålesund kompetanseklinikk er ein av landets største offentlege tannklinikkar med topp utstyrte og moderne behandlingsfasilitetar i sentrum av Ålesund (Kremmergården). Dette er den største tannklinikken i fylket med 13 000 pasienter og 40 tilsette, og fungerer som henvisningspraksis for dei andre offentlege tannklinikkane i Ålesundsregionen. Her tilbyr vi CadCam, 3D-rtg, digitale avtrykk, implantatprotetikk-, laser-, lystgass- og sedasjonsbehandling.
Utlyst 04.09.23
Søknadsfrist 25.09.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Ålesund kompetanseregion
Søknader: 1

Borgund vgs - 100 % fast undervisningsstilling fellesfag

- Har du lyst til å undervise på ein av dei største og flottaste vidaregåande skulane i fylket? - Kan du tenke deg utfordringa med å yrkesrette fellesfag? - Vil du vere med i eit lærarkollegium som samarbeider tett om å skape gode læringsarenaer? - Har du høge ambisjonar på vegne av elevane og skulen? Då er du rett lærar for oss!
Utlyst 29.08.23
Søknadsfrist 21.09.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv. fast
Lokasjon Borgund vidaregåande skole
Søknader: 7