Programfaglærer Bygg og anleggteknikk 100 % vikariat

Ved Romsdal vgs er det ledig 100 % vikariat som programfaglærer ved Bygg og anleggsteknikk (BA). Vi søker etter deg som har rett kompetanse.Tiltredelse snarest mulig.
Utlyst 26.10.21
Søknadsfrist 08.11.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv.vikar
Lokasjon Romsdal videregående skole
Søknader: 0

Kristiansund vgs søker tilkallingsvikarer

Vi søker etter tilkallingsvikarer til skolens ressurssenter som kan undervise i helse - og oppvekstfag, helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget. Videre søker vi etter noen som kan undervise i Fjernstyrte undervannsoperasjoner (ROV-Pilot) - prosjekt. Vi søker også etter tilkallingsvikarer i alle fag ved skolen både fellesfag - norsk, engelsk, matematikk, naturfag - og programfag knyttet til skolens ulike programområder.
Utlyst 22.10.21
Søknadsfrist 07.11.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Vikar
Lokasjon Kristiansund videregående skole
Søknader: 2

Rådgivar, juridisk seksjon

Juridisk rådgivar i 100 % fast stilling. Vil du ha ein variert arbeidskvardag som jurist? Er du initiativrik og løysingsorientert? Er du god til å samarbeide og sette deg inn i komplekse saksområde, samtidig som du tek ansvar og arbeider effektivt og sjølvstendig? Då kan du vere den vi leiter etter!
Utlyst 18.10.21
Søknadsfrist 12.11.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Stab for juridiske og administrative tenester
Søknader: 0

Prosjektleiarar byggeprosjekt

Vil du bli en del av vårt fagmiljø innan prosjektleiing av byggeprosjekt og ønsker å bidra til utvikling i næringa kan du vere den rette personen for oss. Vi søker etter tre resultatorienterte og initiativrike prosjektleiarar i 100 % fast stilling i prosjektseksjonen ved bygg- og eigedomsavdelinga.
Utlyst 14.10.21
Søknadsfrist 31.10.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Bygg- og eigedomstenester
Søknader: 3

Leder for kvalitet, økonomi og administrasjon

Er du samfunnsengasjert, løsningsorientert og trives i en hektisk hverdag med ungdom og læring i sentrum? Har du erfaring og kompetanse til å bidra i arbeidet med å styrke skolens posisjon som pådriver i utviklingen av et robust lokalsamfunn? Da inviterer vi DEG til å bli del av laget! Fra 1. januar 2022 har Romsdal vgs ledig stilling for leder av områdene kvalitet, økonomi og administrasjon.
Utlyst 11.10.21
Søknadsfrist 01.11.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Romsdal videregående skole
Søknader: 5

Rådgivar - samferdselsplanlegging

Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvar for samferdselstenester innan kollektivtransport og fylkesveg. Samferdselssektoren har ansvar for at tenestene vi tilbyr bidreg til regional utvikling, og at tenestene våre er i tråd med vedtekne planar. Samferdselssektoren ønskjer å ta ei leiande rolle innan innovasjon og teknologisk utvikling. Vi søker etter ein utviklingsorientert person og pådrivar, som gjennom planprosessar og samarbeid skal vere med på å forme samferdselstilbodet for innbyggarane i Møre og Romsdal. Stillinga inngår i samferdselsdirektøren sin stab.
Utlyst 08.10.21
Søknadsfrist 29.10.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Samferdselsområdet
Søknader: 9

Fagskolen Møre og Romsdal - Lærer i bygg og anleggsfag

Lærer i byggfag, inntil 200% faste stillinger. Stillingen kan deles på flere ulike personer. Er du interessert i delstilling? Ikke nøl med å søke. Studiested er Ålesund.
Utlyst 03.10.21
Søknadsfrist 08.11.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Fagskolen i Møre og Romsdal
Søknader: 0

Fagskolen Møre og Romsdal - Lærer i maskinteknikk

Lærer i maskinteknikk, inntil 100% fast stilling. Studiested er Ålesund. Stillingen kan deles på flere ulike personer. Er du interessert i delstilling? Ikke nøl med å søke.
Utlyst 03.10.21
Søknadsfrist 08.11.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Fagskolen i Møre og Romsdal
Søknader: 0

Fagskolen Møre og Romsdal - Maskinoffiser

Fagskolen Møre og Romsdal, studiested Ålesund søker etter maskinoffiser i minimum 50% fast stilling. Stillingsstørrelsen kan øke. Stillingen består i å undervise og veilede innen ett eller flere av emnene maskineri, elektro, skipsteknikk, vedlikehold, simulator og lab, og ledelsesfag.
Utlyst 03.10.21
Søknadsfrist 08.11.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Fagskolen i Møre og Romsdal
Søknader: 0

Psykolog - tilrettelagt tannhelsetilbod (TOO)

Den offentlege tannhelsetenesta i Møre og Romsdal har ledig inntil 100% fast stilling som psykolog. Stillinga inngår i tannhelsetenesta sitt TOO-team (tannhelsetilbod til tortur- og overgrepsutsette og personar med odontofobi). TOO er eit prosjekt i regi av Helsedirektoratet. TOO-prosjektet sitt mandat er å tilby kognitiv åtferdsterapi til målgruppa. Tenestestad vil vere i Kristiansund, ved St. Carolus kompetanseklinikk i Molde eller ved Ålesund kompetanseklinikk. Meir informasjon om kompetanseregionane og tannklinikkane finn du på internett: https://mrfylke.no/tannhelse.
Utlyst 29.09.21
Søknadsfrist 31.10.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Molde kompetanseregion
Søknader: 2

Molde vgs - tilkallingsvikar

Molde vgs har behov for å knytte til seg tilkallingsvikarer som inneværende skoleår som har lyst til å engasjeres til korte og lengre undervisningsoppdrag innen de ulike fagområdene som tilbys ved skolen. Vi er derfor spesielt interessert i vikarer i fagene norsk, naturfag, matematikk, engelsk, historie, tysk, kroppsøving og økonomifag. Andre fag kan også være aktuelle. Tilkallingsvikariatene vil være timebasert og kan vare fra enkelttimer til flere uker, alt avhengig av behov.
Utlyst 16.08.21
Søknadsfrist 31.10.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Vikar
Lokasjon Molde videregående skole
Søknader: 17