IT-brukarstøtte servicemedarbeidar ved Ulstein vidaregåande

Ved Ulstein vidaregåande skule og stab for organisasjon og tenesteutvikling, IT-seksjonen, er det ledig 100% fast stilling ved IT-servicedesk i Team Brukaroppleving. IT-seksjonen har f.t. 42 tilsette og 23 lærlingar og er lokalisert på dei vidaregåande skulane, Campus Kristiansund, NMK i Ålesund og Fylkeshuset i Molde. Denne stillinga rapporterer til teamleiar brukaroppleving og er lokalisert ved Ulstein vidaregåande skule.
Utlyst 08.02.23
Søknadsfrist 07.03.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Stab for organisasjon og tenesteutvikling
Søknader: 0

Rådgivar eigedomsforvaltning

Vi har ledig 100% fast rådgivar stilling ved avdeling for bygg- og eigedomstenester. Vi søker deg som systematisk og sjølvstendig, og som også er god på å samarbeide og vere ein god lagspelar.
Utlyst 07.02.23
Søknadsfrist 21.02.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Bygg- og eigedomstenester
Søknader: 0

Spjelkavik vgs - ledig 50% vikariat i kantinen

vikar til vår kantine i 50% stilling. Vikariatet vil i første omgang være fra og med 13.03. 2023 til og med 23.06.2023, med mulighet for forlengelse. Arbeidsoppgaver vil bestå i: - salg over disk - elevkontakt - smøring av mat - oppvask og generelt renhold på kantinekjøkkenet - varierte arbeidsoppgaver knyttet il kantinen - varemottak og påfylling/etterfylling av varer - bistå ved interne arrangement og møter
Utlyst 07.02.23
Søknadsfrist 26.02.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Vikar
Lokasjon Spjelkavik videregående skole
Søknader: 0

Prosjektleder byggeprosjekt

Som følgje av utvida prosjektportefølje søker vi etter inntil 3 resultatorienterte og initiativrike prosjektleiarar i 100 % fast stilling i avdeling for bygg og eigedomsutvikling. Vil du bli ein del av vårt fagmiljø innan prosjektleiing av byggeprosjekt og ønskjer å bidra til utvikling i næringa kan du vere rette personen for oss.
Utlyst 02.02.23
Søknadsfrist 19.02.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Bygg- og eigedomstenester
Søknader: 2

Rådgivar karriererettleiing Sunnmøre

ein engasjert og initiativrik rådgivar som skal karriererettleie flyktningar på vegen til utdanning og arbeid.
Utlyst 27.01.23
Søknadsfrist 13.02.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Kompetanse- og næringsavdelinga
Søknader: 28

Rådgivar karriererettleiing Nordmøre

ein engasjert og initiativrik rådgivar som skal karriererettleie flyktningar på vegen til utdanning og arbeid.
Utlyst 27.01.23
Søknadsfrist 13.02.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Kompetanse- og næringsavdelinga
Søknader: 12

Seksjonsleiar utbygging

Vi søker etter seksjonsleiar i 100 % fast stilling i avdeling for bygg og eigedomsutvikling. Avdelinga er delt i to seksjonar, utviklingsseksjonen og utbyggingsseksjonen, der du vil lede utbyggingsseksjonen som vil bestå av 6-8 prosjektleiarar. Vil du bli ein del av vårt fagmiljø innan prosjektleiing av byggeprosjekt og ønskjer å bidra til utvikling i næringa kan du vere rette personen for oss.
Utlyst 26.01.23
Søknadsfrist 12.02.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Bygg- og eigedomstenester
Søknader: 1

Sykkylven vgs - Avdelingsleiar studieførebuande

100% fast stilling som avdelingsleiar for studeiførebuande utdanningsprogram Ansvarsområde - Utvikle gode læringsmiljø og arbeidsmiljø for elevar og lærarar - Utvikle profesjonsfellesskap og skulen som lærande organisasjon - Elevansvar - Personalansvar - Fag- og fagmiljøansvar - Utvikle autentiske læringsarenaer for elevar og tilsette - Økonomiansvar - Skuleårsplanlegging i Visma InSchool - Læremiddelansvarleg - Utvikle skulen som regional utviklingsaktør Stillinga inkluderer 40 % undervisning, fortrinnsvis realfag.
Utlyst 20.01.23
Søknadsfrist 12.02.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Sykkylven vidaregåande skule
Søknader: 6

Ulstein vgs - Fast stilling som bibliotekar i 90%

Vi søkjer ein sjølvstendig og engasjert person som involverer seg i utviklinga av bibliotektenestene og den digitale utviklinga ved skulen. Biblioteket skal vere ein viktig læringsressurs og vi ønskjer ein bibliotekar som samarbeider og kommuniserer godt. Bibliotekaren må ha god informasjonskompetanse og formidlingsevne, sidan biblioteket skal vere ein integrert del av skulen si pedagogiske verksemd. Bibliotekaren må vere glad i ungdom og trivast i eit aktivt miljø. Biblioteket nyttar bibliofil.
Utlyst 20.01.23
Søknadsfrist 12.02.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Ulstein vidaregåande skule
Søknader: 15

Regionleiar Romsdal reinhald

Vi har ledig 100% fast administrativ stilling som regionleiar reinhald Romsdal ved reinhaldsseksjonen i Møre og Romsdal fylkeskommune. Er du god på organisering og administrering, og kan kommunisere tydeleg i eit mangfaldig miljø? Vi ser etter deg som er ein dyktig og tydeleg leiar, som vere ei drivkraft i arbeidet med å utvikle reinhaldet i organisasjonen vår. Som regionleiar blir du ein del av leiargruppa i reinhaldsseksjonen, under avdeling for bygg- og eigedomsdrift i bygg- og eigedomstenester. Du vil få ansvar for reinhaldet ved Romsdal vgs, Molde vgs, Rauma vgs, Hustadvika vgs og Gjermundnes vgs. og bidra til å utvikle reinhaldet og reinhaldsseksjonen. Vi er i gang med å endre organiseringa av reinhaldet, og frå august 2023 er alt reinhaldet i fylkeskommunen lagt til bygg- og eigedomstenester. Reinhaldsseksjonen er i dag 10 medarbeidarar, frå august vil den vere ca. 90 medarbeidarar. Vi vil då bli inndelt i fire regionar, region Nordmøre, region Romsdal, region Ålesund og Region Søre sunnmøre, med ein regionleiar reinhald i kvar region. Du vil bli ei viktig brikke i denne omorganiseringa.
Utlyst 20.01.23
Søknadsfrist 12.02.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Bygg- og eigedomstenester
Søknader: 5