Prosjektleiar - Grøne industrielle løft og Smart teknologi

Møre og Romsdal fylkeskommune har gjennom verdiskapingsprogrammet "Skaparkraft" som mål å styrke eksportnæringane i fylket og stimulere til utvikling av nye næringar gjennom ei satsing på Grøne industrielle løft, Kompetanse i og for næringslivet, Smart teknologi og Energi. Vi søker etter ein engasjert og dyktig prosjektleiar for delprogramma Grøne industrielle løft og Smart teknologi! Berekraftige løysingar er heilt grunnleggande for korleis vi innrettar våre samfunn og verksemder framover. Parisavtalen krev 50 prosent reduksjon i klimagassutsleppa innan 2030, og EU sin Green Deal, med mål om klimanøytralitet innan 2050, legg sterke føringar for samfunnsutviklinga. For industrien betyr det at konkurransekrafta må skapast med grøne løysingar. Bruk av smart teknologi vil truleg utgjere ein av dei viktigaste endringar i næringslivet over dei neste tiåra. På den måten kan bedrifter fornye produksjon, produkt og forretningsmodellar, auke produktiviteten, redusere kostnadane og raskare nå ut til kundar og brukarar.
Utlyst 28.10.21
Søknadsfrist 22.11.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Kompetanse- og næringsavdelinga
Søknader: 0

Tannhelsesekretær Ålesund kompetanseklinikk, Ålesund kompetanseregion

Vi søker etter 2 tannhelsesekretærar i 100%, faste stillingar med arbeidsstad for tida Ålesund kompetanseklinikk i Ålesund kompetanseregion.
Utlyst 27.10.21
Søknadsfrist 21.11.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Ålesund kompetanseregion
Søknader: 0

Tannhelsesekretær (vikariat) Ålesund kompetanseklinikk, Ålesund kompetanseregion

Vi søker etter ein tannhelsesekretær i 100% vikariatstilling med arbeidsstad for tida Ålesund kompetanseklinikk i Ålesund kompetanseregion.
Utlyst 27.10.21
Søknadsfrist 21.11.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Vikar
Lokasjon Ålesund kompetanseregion
Søknader: 0

Tannhelsesekretær DTK Vatne, Ålesund kompetanseregion

Vi søker etter ein tannhelsesekretær i 100%, fast stilling med arbeidsstad for tida distriktstannklinikken Vatne i Ålesund kompetanseregion.
Utlyst 27.10.21
Søknadsfrist 21.11.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Ålesund kompetanseregion
Søknader: 0

Tannhelsesekretær DTK Stranda, Ålesund kompetanseregion

Vi søker etter ein tannhelsesekretær i 100%, fast stilling med arbeidsstad for tida distriktstannklinikken Stranda i Ålesund kompetanseregion.
Utlyst 27.10.21
Søknadsfrist 21.11.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Ålesund kompetanseregion
Søknader: 0

Tannlege DTK Kristiansund, Kristiansund kompetanseregion

Vi søker etter 2 tannlegar i 100%, faste stillingar ved distriktstannklinikken Kristiansund i Kristiansund kompetanseregion.
Utlyst 27.10.21
Søknadsfrist 21.11.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Kristiansund kompetanseregion
Søknader: 0

Tannlege (vikariat) DTK Surnadal, Kristiansund kompetanseregion

Vi søker etter ein tannlege i 100% vikariatstilling ved distriktstannklinikken Surnadal i Kristiansund kompetanseregion. Vikariatet har i første omgang varigheit i 1 år.
Utlyst 27.10.21
Søknadsfrist 21.11.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Vikar
Lokasjon Kristiansund kompetanseregion
Søknader: 0

Tannpleiar DTK Surnadal, Kristiansund kompetanseregion

Vi søker etter ein tannpleiar i 100%, fast stilling ved distriktstannklinikken Surnadal i Kristiansund kompetanseregion.
Utlyst 27.10.21
Søknadsfrist 21.11.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Kristiansund kompetanseregion
Søknader: 1

Tannpleiar DTK Sunndalsøra, Kristiansund kompetanseregion

Vi søker etter ein tannpleiar i 100%, fast stilling ved distriktstannklinikken Sunndalsøra i Kristiansund kompetanseregion.
Utlyst 27.10.21
Søknadsfrist 21.11.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Kristiansund kompetanseregion
Søknader: 0

Tannhelsesekretær DTK Smøla, Kristiansund kompetanseregion

Vi søker etter ein tannhelsesekretær i 100% fast stilling ved distriktstannklinikken Smøla i Kristiansund kompetanseregion.
Utlyst 27.10.21
Søknadsfrist 21.11.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Kristiansund kompetanseregion
Søknader: 1

Tannhelsesekretær DTK Kristiansund, Kristiansund kompetanseregion

Vi søker etter ein tannhelsesekretær i 100%, fast stilling med arbeidsstad for tida distriktstannklinikken Kristiansund i Kristiansund kompetanseregion.
Utlyst 27.10.21
Søknadsfrist 21.11.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Kristiansund kompetanseregion
Søknader: 2

Resepsjonist DTK Kristiansund, Kristiansund kompetanseregion

Vi søker etter ein resepsjonist i 100%, fast stilling med arbeidsstad for tida distriktstannklinikken Kristiansund i Kristiansund kompetanseregion.
Utlyst 27.10.21
Søknadsfrist 21.11.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Kristiansund kompetanseregion
Søknader: 0

Tannlege DTK Eide/ DTK Elnesvågen, Molde kompetanseregion

Vi søker etter 2 tannlegar i 100%, faste stillingar med arbeidsstad for tida delt mellom distriktstannklinikkane Eide og Elnesvågen i Molde kompetanseregion.
Utlyst 27.10.21
Søknadsfrist 21.11.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Molde kompetanseregion
Søknader: 0

Tannlege DTK Åndalsnes, Molde kompetanseregion

Vi søker etter ein tannlege i 100%, fast stilling med arbeidsstad for tida distriktstannklinikken Åndalsnes i Molde kompetanseregion.
Utlyst 27.10.21
Søknadsfrist 21.11.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Molde kompetanseregion
Søknader: 0

Tannhelsesekretær St. Carolus, Molde kompetanseregion

Vi søker etter ein tannhelsesekretær i 100%, fast stilling som tannhelsesekretær med arbeidsstad for tida St. Carolus kompetanseklinikk i Molde kompetanseregion.
Utlyst 27.10.21
Søknadsfrist 21.11.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Molde kompetanseregion
Søknader: 0

Tannlege DTK Harøy, Ålesund kompetanseregion

Vi søker etter ein tannlege i 100%, fast stilling med arbeidsstad for tida distriktstannklinikken Harøy i Ålesund kompetanseregion.
Utlyst 27.10.21
Søknadsfrist 21.11.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Ålesund kompetanseregion
Søknader: 0

Tannlege Ålesund kompetanseklinikk, Ålesund kompetanseregion

Vi søker etter ein tannlege i 100%, fast stilling med arbeidsstad for tida Ålesund kompetanseklinikk i Ålesund kompetanseregion.
Utlyst 27.10.21
Søknadsfrist 21.11.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Ålesund kompetanseregion
Søknader: 0

Tannlege (vikariat) DTK Vatne, Ålesund kompetanseregion

Vi søker etter ein tannlege i 100% vikariatstilling med arbeidsstad for tida distriktstannklinikken Vatne i Ålesund kompetanseregion. Vikariatet har i første omgang varigheit på 1 år.
Utlyst 27.10.21
Søknadsfrist 21.11.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Vikar
Lokasjon Ålesund kompetanseregion
Søknader: 0

Tannlege DTK Stranda, Ålesund kompetanseregion

Vi søker etter ein tannlege i 100%, fast stilling med arbeidsstad for tida distriktstannklinikken Stranda i Ålesund kompetanseregion.
Utlyst 27.10.21
Søknadsfrist 21.11.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Ålesund kompetanseregion
Søknader: 0

Tannpleiar (vikariat) Ålesund kompetanseklinikk, Ålesund kompetanseregion

Vi søker etter ein tannpleiar i 100% vikariatstilling med arbeidsstad for tida Ålesund kompetanseklinikk i Ålesund kompetanseregion. Vikariatet har i første omgang varigheit på 1 år.
Utlyst 27.10.21
Søknadsfrist 21.11.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Vikar
Lokasjon Ålesund kompetanseregion
Søknader: 1

Tannlege DTK Volda, Søre Sunnmøre kompetanseregion

Vi søker etter ein tannlege i 100%, fast stilling med arbeidsstad for tida distriktstannklinikken Volda i Søre Sunnmøre kompetanseregion.
Utlyst 27.10.21
Søknadsfrist 21.11.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Søre Sunnmøre kompetansegion
Søknader: 0

Tannlege DTK Fosnavåg, Søre Sunnmøre kompetanseregion

Vi søker etter ein tannlege i 100%, fast stilling med arbeidsstad for tida distriktstannklinikken Fosnavåg i Søre Sunnmøre kompetanseregion.
Utlyst 27.10.21
Søknadsfrist 21.11.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Søre Sunnmøre kompetansegion
Søknader: 0

Tannhelsesekretær DTK Fosnavåg, Søre Sunnmøre kompetanseregion

Vi søker etter ein tannhelselsesekretær i 100%, fast stilling med arbeidsstad for tida distriktstannklinikken Fosnavåg i Søre Sunnmøre kompetanseregion.
Utlyst 27.10.21
Søknadsfrist 21.11.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Søre Sunnmøre kompetansegion
Søknader: 0

Resepsjonist DTK Hareid, Søre Sunnmøre kompetanseregion

Vi søker etter ein resepsjonist i 100%, fast stilling med arbeidsstad for tida distriktstannklinikken Hareid i Søre Sunnmøre kompetanseregion.
Utlyst 27.10.21
Søknadsfrist 21.11.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Søre Sunnmøre kompetansegion
Søknader: 0

Kvalitetsrådgivar

Vi søkjer etter kvalitetsrådgivar for vegprosjekta våre. Oppgåvene er knytt til prosjekt under bygging, som til dømes Nordøyvegen, skredsikringstunnelen til Geiranger og ei rekkje ferjekaier, og Nerlandsøybrua, prosjekt i Bypakke Ålesund og rehabilitering av 26 tunnelar som startar dei neste åra.
Utlyst 27.10.21
Søknadsfrist 11.11.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Samferdselsområdet
Søknader: 0

Kontraktsforvaltar/ rådgivar FRAM

ein engasjert person med stor arbeidskapasitet til stillinga som kontraktsforvaltar i kollektivteamet. Har du spesiell interesse for kollektivtransport, og kan tenke deg å arbeide med å utvikle kollektivtilbodet i tett samhandling med våre operatørar? Då kan du vere den vi søker. Ved kollektivavdelinga FRAM er det ledig ei fast stilling som kontraktsforvaltar. Stillinga ligg i kollektivteamet i driftsseksjonen i Kollektivavdelinga FRAM i Møre og Romsdal fylkeskommune og rapporterer for tiden til seksjonsleiar. Vi søker etter ein uredd person med gode samarbeidsevner, som skal bidra til eit best mogleg kollektivtilbod i fylket innanfor gjeldande rammar. Gjennom FRAM vert det produsert om lag 18,4 millionar rutekilometer med buss kvart år i fylket. I forbindelse med bypakkane er kollektivtransport eit viktig satsingsområde. Vi fraktar om lag 20 000 elevar til og frå skule kvar dag, og bussdrifta er ein viktig del av transportberedskapen. Kollektivtransporten er ein sentral brikke i det grøne skiftet i fylket, og FRAM har starta med elektrifisering av bussdrifta. Oppfølging av økonomi og resultatansvar i kontraktsporteføljen er ein del av stillinga. I stillinga vil du ha utstrakt kontakt med operatørar, leverandørar, kommunar og publikum.
Utlyst 27.10.21
Søknadsfrist 11.11.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Samferdselsområdet
Søknader: 0

Planprosjektleiar Todalsfjordprosjektet

ein utadvendt, initiativrik og samarbeidsorientert, planprosjektleiar til å leie planlegginga av Todalsfjordprosjektet ved plan og trafikkseksjonen på fylkesvegavdelinga i Møre og Romsdal Fylkeskommune.
Utlyst 27.10.21
Søknadsfrist 15.11.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Samferdselsområdet
Søknader: 0

Planprosjektleiar

ein utadvendt, initiativrik og samarbeidsorientert, planprosjektleiar til fast stilling på plan og trafikkseksjonen ved fylkesvegavdelinga i Møre og Romsdal Fylkeskommune.
Utlyst 27.10.21
Søknadsfrist 15.11.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Samferdselsområdet
Søknader: 0

Saksbehandler arealsaker

ein utadvendt, initiativrik og samarbeidsorientert, saksbehandler innan arealsaker til 100% fast stilling på plan og trafikkseksjonen ved fylkesvegavdelinga i Møre og Romsdal Fylkeskommune
Utlyst 27.10.21
Søknadsfrist 15.11.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Samferdselsområdet
Søknader: 0

Programfaglærer Bygg og anleggteknikk 100 % vikariat

Ved Romsdal vgs er det ledig 100 % vikariat som programfaglærer ved Bygg og anleggsteknikk (BA). Vi søker etter deg som har rett kompetanse.Tiltredelse snarest mulig.
Utlyst 26.10.21
Søknadsfrist 08.11.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv.vikar
Lokasjon Romsdal videregående skole
Søknader: 0

Borgund vgs - Inntil 80% fast stilling som fagarbeidar / miljøarbeidar / assistent avd. ATO

Utlyst 26.10.21
Søknadsfrist 09.11.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Borgund vidaregåande skole
Søknader: 0

Kristiansund vgs søker tilkallingsvikarer

Vi søker etter tilkallingsvikarer til skolens ressurssenter som kan undervise i helse - og oppvekstfag, helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget. Videre søker vi etter noen som kan undervise i Fjernstyrte undervannsoperasjoner (ROV-Pilot) - prosjekt. Vi søker også etter tilkallingsvikarer i alle fag ved skolen både fellesfag - norsk, engelsk, matematikk, naturfag - og programfag knyttet til skolens ulike programområder.
Utlyst 22.10.21
Søknadsfrist 07.11.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Vikar
Lokasjon Kristiansund videregående skole
Søknader: 2

Rådgivar, juridisk seksjon

Juridisk rådgivar i 100 % fast stilling. Vil du ha ein variert arbeidskvardag som jurist? Er du initiativrik og løysingsorientert? Er du god til å samarbeide og sette deg inn i komplekse saksområde, samtidig som du tek ansvar og arbeider effektivt og sjølvstendig? Då kan du vere den vi leiter etter!
Utlyst 18.10.21
Søknadsfrist 12.11.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Stab for juridiske og administrative tenester
Søknader: 0

Prosjektleiarar byggeprosjekt

Vil du bli en del av vårt fagmiljø innan prosjektleiing av byggeprosjekt og ønsker å bidra til utvikling i næringa kan du vere den rette personen for oss. Vi søker etter tre resultatorienterte og initiativrike prosjektleiarar i 100 % fast stilling i prosjektseksjonen ved bygg- og eigedomsavdelinga.
Utlyst 14.10.21
Søknadsfrist 31.10.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Bygg- og eigedomstenester
Søknader: 3

Leder for kvalitet, økonomi og administrasjon

Er du samfunnsengasjert, løsningsorientert og trives i en hektisk hverdag med ungdom og læring i sentrum? Har du erfaring og kompetanse til å bidra i arbeidet med å styrke skolens posisjon som pådriver i utviklingen av et robust lokalsamfunn? Da inviterer vi DEG til å bli del av laget! Fra 1. januar 2022 har Romsdal vgs ledig stilling for leder av områdene kvalitet, økonomi og administrasjon.
Utlyst 11.10.21
Søknadsfrist 01.11.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Romsdal videregående skole
Søknader: 5

Rådgivar - samferdselsplanlegging

Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvar for samferdselstenester innan kollektivtransport og fylkesveg. Samferdselssektoren har ansvar for at tenestene vi tilbyr bidreg til regional utvikling, og at tenestene våre er i tråd med vedtekne planar. Samferdselssektoren ønskjer å ta ei leiande rolle innan innovasjon og teknologisk utvikling. Vi søker etter ein utviklingsorientert person og pådrivar, som gjennom planprosessar og samarbeid skal vere med på å forme samferdselstilbodet for innbyggarane i Møre og Romsdal. Stillinga inngår i samferdselsdirektøren sin stab.
Utlyst 08.10.21
Søknadsfrist 29.10.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Samferdselsområdet
Søknader: 10

Fagskolen Møre og Romsdal - Lærer i bygg og anleggsfag

Lærer i byggfag, inntil 200% faste stillinger. Stillingen kan deles på flere ulike personer. Er du interessert i delstilling? Ikke nøl med å søke. Studiested er Ålesund.
Utlyst 03.10.21
Søknadsfrist 08.11.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Fagskolen i Møre og Romsdal
Søknader: 0

Fagskolen Møre og Romsdal - Lærer i maskinteknikk

Lærer i maskinteknikk, inntil 100% fast stilling. Studiested er Ålesund. Stillingen kan deles på flere ulike personer. Er du interessert i delstilling? Ikke nøl med å søke.
Utlyst 03.10.21
Søknadsfrist 08.11.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Fagskolen i Møre og Romsdal
Søknader: 0

Fagskolen Møre og Romsdal - Maskinoffiser

Fagskolen Møre og Romsdal, studiested Ålesund søker etter maskinoffiser i minimum 50% fast stilling. Stillingsstørrelsen kan øke. Stillingen består i å undervise og veilede innen ett eller flere av emnene maskineri, elektro, skipsteknikk, vedlikehold, simulator og lab, og ledelsesfag.
Utlyst 03.10.21
Søknadsfrist 08.11.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Fagskolen i Møre og Romsdal
Søknader: 0

Psykolog - tilrettelagt tannhelsetilbod (TOO)

Den offentlege tannhelsetenesta i Møre og Romsdal har ledig inntil 100% fast stilling som psykolog. Stillinga inngår i tannhelsetenesta sitt TOO-team (tannhelsetilbod til tortur- og overgrepsutsette og personar med odontofobi). TOO er eit prosjekt i regi av Helsedirektoratet. TOO-prosjektet sitt mandat er å tilby kognitiv åtferdsterapi til målgruppa. Tenestestad vil vere i Kristiansund, ved St. Carolus kompetanseklinikk i Molde eller ved Ålesund kompetanseklinikk. Meir informasjon om kompetanseregionane og tannklinikkane finn du på internett: https://mrfylke.no/tannhelse.
Utlyst 29.09.21
Søknadsfrist 31.10.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Molde kompetanseregion
Søknader: 2

Molde vgs - tilkallingsvikar

Molde vgs har behov for å knytte til seg tilkallingsvikarer som inneværende skoleår som har lyst til å engasjeres til korte og lengre undervisningsoppdrag innen de ulike fagområdene som tilbys ved skolen. Vi er derfor spesielt interessert i vikarer i fagene norsk, naturfag, matematikk, engelsk, historie, tysk, kroppsøving og økonomifag. Andre fag kan også være aktuelle. Tilkallingsvikariatene vil være timebasert og kan vare fra enkelttimer til flere uker, alt avhengig av behov.
Utlyst 16.08.21
Søknadsfrist 31.10.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Vikar
Lokasjon Molde videregående skole
Søknader: 17