Rådgivar i seksjon for arkiv, bibliotek og museum

Vi søker etter ein dyktig og engasjert rådgivar i 100% fast stilling som vil vere med på å ta biblioteka inn i framtida.
Utlyst 08.04.21
Søknadsfrist 27.04.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Seksjon for arkiv, bibliotek og museum i Ålesund
Søknader: 4

Fagerlia-Ålesund vgs, avd. Ålesund - lærar naturbruk

Vi styrker opplæringa innan fag retta mot akvakultur og havbruksnæringa, og søker difor etter ein lærar i inntil 100% fast stilling som kan undervise i programfag på VG1 Naturbruk og på VG2 Akvakultur.
Utlyst 26.03.21
Søknadsfrist 18.04.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Ålesund videregående skole
Søknader: 1

Rådgivar, juridisk seksjon

juridisk rådgivar i 100 % fast stilling. Arbeider du sjølvstendig, systematisk og målretta og er god til å samarbeide og sette deg inn i komplekse saksområde? Då kan du vere den vi leiter etter.
Utlyst 26.03.21
Søknadsfrist 28.04.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Stab for juridiske og administrative tenester
Søknader: 5

Rådgivar ved Innkjøpsseksjonen

Vi søker etter deg som har god kompetanse og erfaring med innkjøpsarbeid, fortrinnsvis frå offentleg sektor. Du er vant med å jobbe sjølvstendig i ein travel arbeidskvardag, men søker og gode løysingar i samarbeid med andre når det er behov. Du har god erfaring med å arbeide i team og har god erfaring i bruk av digitale verktøy i arbeidet.
Utlyst 26.03.21
Søknadsfrist 28.04.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Stab for juridiske og administrative tenester
Søknader: 8

Prosessrådgivar på Prosjektarenaen

Møre og Romsdal fylkeskommune har etablert ein tverrfagleg prosjektarena og innført porteføljestyring for å styrke organisasjonen si skaparevne og måloppnåing. Vi søker no etter ein rådgivar som skal koordinere porteføljearbeidet, fasilitere samarbeidsprosessar på prosjektarenaen og gje støtte til prosessleiarar.
Utlyst 25.03.21
Søknadsfrist 25.04.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Stab for organisasjon og tenesteutvikling
Søknader: 1

IT-brukarstøtte servicemedarbeidar, Fagskolen i Ålesund

Ved Stab for organisasjon og tenesteutvikling, IT-seksjonen, er det ledig 100% fast stilling ved IT-servicedesk i Team Brukaroppleving. Stillinga rapporterer til leiar for Team Brukaroppleving og er lokalisert ved Fagskolen Møre og Romsdal i Ålesund.
Utlyst 23.03.21
Søknadsfrist 11.04.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Fagskolen i Ålesund
Søknader: 30

IT-brukarstøtte servicemedarbeidar, Spjelkavik vgs

" Fagbrev IKT-servicefag eller grunnleggande IT-kompetanse " God forståing av IT infrastruktur " Erfaring med servicearbeid og kundehandsaming " Kjennskap til ITIL-metodikk Vi ser etter ein medarbeidar som samen med oss vil strekke seg langt for å gi brukarane våre ei god brukaroppleving. Vår nye medarbeidar er imøtekomande, tolmodig og kompetent, og set brukaren i fokus. Vi søker deg som er serviceinnstilt, pliktoppfyllande, utadvent, resultat- og løysningsorientert, og som har gode samarbeidsevner og god gjennomføringsevne. Du må vere komfortabel med telefon og chat som arbeidsverktøy og ha gode skriftlege og munnlege kommunikasjonsevner. Stor arbeidskapasitet er noko vi verdsett, og du må takle hektiske periodar. Rutinar og nye system har du ingen problem med å sette deg raskt inn i og du ønsker alltid å hjelpe andre på best mogleg måte.
Utlyst 23.03.21
Søknadsfrist 11.04.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Spjelkavik videregående skole
Søknader: 28

Lærar i landbruksfag - 2. gangs utlysning

Ved Gjermundnes vidaregåande skule har vi ledig to faste stillingar som lærar i landbruksfag med vekt på landbruksteknikk og planteproduksjon. Vi søkjer deg som både har rett kompetanse og som ønsker å bli vår nye kollega.
Utlyst 22.03.21
Søknadsfrist 18.04.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv. fast
Lokasjon Gjermundnes vidaregåande skule
Søknader: 2

Lærar anleggsgartnarfag - 2.gangs utlysning

Ved Gjermundnes vidaregåande skule har vi ledig fast 100% stilling som lærar i anleggsgartnarfag. Vi søkjer deg som både har rett kompetanse og som ønsker å bli vår nye kollega.
Utlyst 22.03.21
Søknadsfrist 18.04.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv. fast
Lokasjon Gjermundnes vidaregåande skule
Søknader: 3

Lærar i plante- og gartnerfag - 2. gangs utlysning

Ved Gjermundnes vidaregåande skule har vi ledig fast 50% stilling som lærar med hovedvekt på plantefag. Vi søkjer deg som både har rett kompetanse og som ønsker å bli vår nye kollega.
Utlyst 22.03.21
Søknadsfrist 18.04.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv. fast
Lokasjon Gjermundnes vidaregåande skule
Søknader: 0

Fagerlia-Ålesund vgs, avd. Ålesund - lærar i rettslære

Vi søkjer etter ein engasjert lærar i 30 % fast stilling.
Utlyst 22.03.21
Søknadsfrist 11.04.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Ålesund videregående skole
Søknader: 4

IT-brukarstøtte servicemedarbeidar Volda vgs

Ved Volda vidaregåande skule og stab for organisasjon og tenesteutvikling, IT-seksjonen, er det ledig 100% fast stilling ved IT-servicedesk i Team Brukaroppleving. Stillinga rapporterer til leiar for Team Brukaroppleving og er lokalisert ved Volda vidaregåande skule.
Utlyst 21.03.21
Søknadsfrist 11.04.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Volda vidaregåande skule
Søknader: 18

Kristiansund vgs - lærling i kontor- og administrasjonsfaget

en lærling innen kontor-og administrasjonsfaget med tiltredelse ca. 1. august 2021. Som lærling inngår du i skolens merkantile avdeling som i dag består av 7 ansatte. Avdelingens hovedoppgave er å sørge for at hverdagen både til elever og ansatte fungerer godt. Læretiden er på to år og avsluttes med fagprøve. Etter bestått fagprøve vil du få fagbrev innen kontor-og administrasjonsfaget.
Utlyst 16.03.21
Søknadsfrist 18.05.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Lærling
Lokasjon Kristiansund videregående skole
Søknader: 1

Fagskolen Møre og Romsdal - Lærer i bygg og anlegg

Fagskolen Møre og Romsdal, med studiested Ålesund, har behov for lærer i bygg og anleggsfag i 100% fast stilling. Har du et ønske om å være med på å utdanne fremtidens bygg og anleggsingeniører? Da ønsker vi at du søker jobb hos oss. Bygge og anleggsbransjen er i dag inne i en større omstillingsprosess der digitalisering og digitale byggeplasser overtar markedene. Vi søker etter noen med god og variert utdanning og praksis innen fagfeltene bygg og anlegg. Har du utdanning eller erfaring fra begge fagområdene er det en fordel. Formell kompetanse for stillingen er fagskoleutdanning eller bachelorgrad fra høyskole eller universitet. Søkere med tverrfaglig erfaring fra bygg og anleggsbransjen kan bli foretrukket.
Utlyst 15.03.21
Søknadsfrist 13.04.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Fagskolen i Ålesund
Søknader: 2

Fagskolen Møre og Romsdal - Lærer i maskinteknikk

Fagskolen Møre og Romsdal, med studiested Ålesund, har behov for lærer i maskinteknikk i 100% fast stilling. Har du et ønske om å være med på å utdanne fremtidens ingeiører? Da ønsker vi at du søker jobb hos oss. Vi ser etter deg med bakgrunn innenfor maskinteknikk og som har lyst til å forsøke deg i opplæring av nye fagfolk. Det er ønskelig med erfaring innenfor konstruksjon, prosjektering, DAK og materialteknologi innenfor maskinteknikk. Det er også ønskelig med kompetanse i praktisk bruk av IKT. Formell kompetanse for stillingen er fagskoleutdanning eller bachelorgrad fra høyskole eller universitet.
Utlyst 15.03.21
Søknadsfrist 13.04.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Fagskolen i Ålesund
Søknader: 0

Fagskolen Møre og Romsdal - Undervisningsstilling dekksoffiser

Fagskolen Møre og Romsdal, med studiested i Ålesund har behov for dekksoffiser i inntil 160% stilling. 100% vil være fast tilsetting. Stillingene består i å undervise innen ett eller flere av områdene navigasjon, last, simulator og ledelsesfag. Du vil bli en del av et stort og sterkt maritimt fagmiljø. Formell kompetanse for stillingen er fagskoleutdanning eller minimum bachelorgrad fra universitet eller høyskole. Stillingen har krav om minimum dekksoffiser, fortrinnsvis klasse D1. Det er ønskelig at søkerne har variert erfaring som dekksoffiser. Undervisningserfaring og god formidlingsevne vil være en fordel.
Utlyst 15.03.21
Søknadsfrist 13.04.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast/Vikar
Lokasjon Fagskolen i Ålesund
Søknader: 10

Fagskolen Møre og Romsdal - Undervisningsstilling maskinoffiser

Fagskolen Møre og Romsdal, studiested Ålesund, har behov for maskinoffiser i 100% stilling. Stillingen består i å undervise innen ett eller flere av områdene maskineri, skipsteknikk, vedlikehold, elektro, simulator eller ledelsesfag. Du vil bli en del av et stort og sterkt maritimt fagmiljø. Formell kompetanse for stillingen er fagskoleutdanning eller minimum bachelorgrad fra universitet eller høyskole. Stillingen har krav om Maskinoffiser, fortrinnsvis M1. Har du erfaring som skipselektriker i tillegg, kan det være en fordel. Vi ønsker at du har variert erfaring som maskinoffiser, og har du erfaring i å undervise/veilede innen fagområdet maskin/simulator kan også dette være en fordel.
Utlyst 15.03.21
Søknadsfrist 13.04.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Fagskolen i Ålesund
Søknader: 1

Fagskolen Møre og Romsdal - Lærer i automasjon

Fagskolen Møre og Romsdal, med studiested Ålesund, har behov for lærer i automasjon i 100% fast stilling. Har du et ønske om å være med på å utdanne fremtidens ingeniører? Da ønsker vi at du søker jobb hos oss. Vi ser etter deg med bakgrunn innenfor automasjon og som har lyst til å forsøke deg i opplæring av nye fagfolk. Stillingen består i å undervise innen ett eller flere av områdene, Automatisering. Formell kompetanse for stillingen er fagskoleutdanning eller bachelorgrad fra høyskole eller universitet. Søkere med erfaring innen elektronisk kommunikasjon samt tegning, modellering og simulering kan bli foretrukket.
Utlyst 15.03.21
Søknadsfrist 13.04.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Fagskolen i Ålesund
Søknader: 0

Tannhelsesekretær DTK Fiskå, Søre Sunnmøre kompetanseregion

Vi søker etter ein tannhelsesekretær i fast, 100% stilling med arbeidsstad for tida distriktstannklinikken Fiskå i Søre Sunnmøre kompetanseregion.
Utlyst 08.03.21
Søknadsfrist 28.04.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Søre Sunnmøre kompetansegion
Søknader: 3

Tilkallingsvikarer miljøarbeider internat - Gjermundnes vgs

flere tilkallingsvikarer som miljøarbeidere på kveldstid/natt ved internatet på skolen vår. Å ta oppdrag som vikar kan kanskje passe godt for deg som har deltidsjobb, er deltidsstudent, jobber turnus eller er i en livssituasjon der du ikke ønsker å binde deg til faste oppdrag? Du er kanskje av ulike grunner er "på vent" mellom to jobber eller før du skal i militæret/ starte i studier? Det er lang "søknadsfrist" på denne utlysningen, men vi vil starte registreringa inn i skolens vikarpool fra første søker. Vi tar kontakt med den som har rett kompetanse til aktuelt vikariat, og da må du ofte være forberedt på/ være i stand til å stille på kort varsel. Vi vil så langt det er mulig prøve å skape forutsigbarhet for vikarene. Vi tar smittevern på alvor, og vi har tiltak som skal sørge for at arbeidsplassen er trygg. Les mer om dette her: http://gjermundnes.vgs.no/Gjermundnes-VGS/Om-skulen/Korona-2020 Alle skolene har en forpliktelse overfor elevene, og akkurat denne høsten vil flere av oss kunne ha behov for hjelp fra akkurat DEG til å holde internatet og skolen i gang!
Utlyst 14.10.20
Søknadsfrist 31.05.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Timelønn kommunal
Lokasjon Gjermundnes vidaregåande skule
Søknader: 8

Tilkallingsvikar undervisning Gjermundnes vgs

timevikarer som i har lyst til å engasjeres til korte og lengre oppdrag innen ulike fagområder ved Gjermundnes videregående skole, både undervisning i fag og som assistent for skoleåret 2020-21.
Utlyst 28.09.20
Søknadsfrist 31.05.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Timelønn underv.
Lokasjon Gjermundnes vidaregåande skule
Søknader: 10