Miljøterapeut, mellombels 80% stilling

ein miljøterapeut med oppfølging av ein elev som bur på internatet og som har behov for særskilt oppfølging ihht. kommunale vedtak Du skal arbeide i team saman med andre internattilsette. Arbeidstida vil være ettermiddag/kveld, 4 dagar pr. veke (måndag - torsdag). Stillinga følger skuleåret. Tilsettinga vil gjelde frå 1. august-21 - 31.juli 22.
Utlyst 22.06.21
Søknadsfrist 04.07.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Midlertidig
Lokasjon Gjermundnes vidaregåande skule
Søknader: 0

Miljøarbeider, mellombels, 60% stilling

ein miljøarbeider med oppfølging av elevar som bur på internatet Elevane har behov for særskilt oppfølging ihht. kommunale vedtak Du skal arbeide i team saman med andre internattilsette. Arbeidstida vil være ettermiddag/kveld, 4 dagar pr. veke (måndag - torsdag). Stillinga følger skuleåret. Tilsettinga vil gjelde frå 1. august-21 - 31.juli 22.
Utlyst 22.06.21
Søknadsfrist 04.07.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Midlertidig
Lokasjon Gjermundnes vidaregåande skule
Søknader: 0

Miljøarbeider, mellombels, 20% stilling

ein miljøarbeider som skal jobbe med oppfølging av elevar som bur på internatet. Elevane har behov for særskilt oppfølging ihht. kommunale vedtak Du skal arbeide i team saman med andre internattilsette. Arbeidstida vil være ettermiddag/kveld, 4 dagar pr. veke (måndag - torsdag). Stillinga følger skuleåret. Tilsettinga vil gjelde frå 1. august-21 - 31.juli 22.
Utlyst 22.06.21
Søknadsfrist 04.07.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Midlertidig
Lokasjon Gjermundnes vidaregåande skule
Søknader: 0

Rådgivar internasjonalisering i vidaregåande opplæring

deg som vil bidra til kvalitetsutvikling av den vidaregåande opplæringa i Møre og Romsdal gjennom internasjonalt samarbeid på utdannings- og kompetanseområdet. Er du i tillegg flink til å bygge nettverk og sjå moglegheiter for samarbeid og prosjekt? Då kan du vere den vi leiter etter!
Utlyst 21.06.21
Søknadsfrist 12.08.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Kompetanse- og næringsavdelinga
Søknader: 1

Lærar i naturbruk, 100% fast stilling

" har relevant utdanning og kompetanse " har praktisk pedagogisk utdanning og ellers fyller kompetansekrava for tilsetting som lærar ved den vidaregåande skulen " har god digital kompetanse " kan bruke norsk språk godt, både skriftleg og munnleg " er ein trygg og tydeleg vaksen i samværet med elevane " har god evne til å samarbeide med tilsette, føresette og eksterne aktørar " har sertifikat klasse BE
Utlyst 21.06.21
Søknadsfrist 03.07.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Gjermundnes vidaregåande skule
Søknader: 2

Overtannlege i Kristiansund kompetanseregion

Utlyst 17.06.21
Søknadsfrist 16.08.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Kristiansund kompetanseregion
Søknader: 0

Barne-og ungdomsarbeider, 89 % fast stilling

Ved Romsdal vgs er det fra 1. august 2021 ledig 89 % fast stilling som Barne-og ungdomsarbeider.
Utlyst 14.06.21
Søknadsfrist 28.06.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Romsdal videregående skole
Søknader: 10

Sykkylven vgs - Avdelingsleiar Yrkesfag

ein avdelingsleiar som set eleven og læringsmiljø i sentrum. Har du fagleg innsikt og visjonar for skulen si pedagogiske utvikling, kan du vere rett person for oss! 100% avdelingsleiar for Elektro og datateknologi, Teknologi og industrifag Fast stilling
Utlyst 12.06.21
Søknadsfrist 27.06.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Sykkylven vidaregåande skule
Søknader: 3

Sunndal vgs- Avdelingsleder

En avdelingsleder som setter elevens læring og læringmiljø i sentrum. Har du faglig innsikt og visjoner for skolens pedagogiske utvikling, kan du være rett person for oss! Vi søker en avdelingsleder som setter elevene i sentrum og får det beste uta av elevene både faglig og sosialt. Stillinga er tillagt 50 % avdelingsledelse og 50 % undervisning. Stillinga er fast.
Utlyst 11.06.21
Søknadsfrist 25.06.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Sunndal vidaregåande skole
Søknader: 8

Byggeleiar - Bypakke Ålesund

Bypakken er eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylkeskommune, Ålesund kommune og Statens vegvesen, der det skal byggjast vegprosjekt for om lag 4 mrd kr dei komande åra. Bypakken skal sørge for god framkomelegheit for alle trafikantgrupper, med hovudvekt på kollektivtransport, sykkel, gange og næringstransport. Vi er i gang med oppbemanning av prosjektorganisasjonen og søker no etter byggeleiar for dei fylkeskommunale prosjekta i bypakken. Du vil inngå i eit team med blant anna byggeleiarar, kontrollingeniørar og prosjekterande og rapporterer til prosjektleiar. Prosjektleiar vil styre på porteføljenivå og byggeleiarar følgjer opp enkeltprosjekt i prosjekterings- og utføringsfasen.
Utlyst 11.06.21
Søknadsfrist 25.06.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Samferdselsområdet
Søknader: 1

Vegplanleggar- Bypakke Ålesund

Bypakken er eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylkeskommune, Ålesund kommune og Statens vegvesen, der det skal byggjast vegprosjekt for om lag 4 mrd kr dei komande åra. Bypakken skal sørge for god framkomelegheit for alle trafikantgrupper, med hovudvekt på kollektivtransport, sykkel, gange og næringstransport. Vi er i gang med oppbemanning av prosjektorganisasjonen og søker no etter vegplanleggar for dei fylkeskommunale prosjekta i bypakken. Du vil inngå i eit team med blant anna prosjektleiar, byggeleiarar, kontrollingeniørar og prosjekterande.
Utlyst 11.06.21
Søknadsfrist 25.06.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Samferdselsområdet
Søknader: 7

Sykkylven vgs - Assistent 80% - 2.ggs. utlysing

Assistent i 80% stilling Stillinga er mellombels i tre år
Utlyst 11.06.21
Søknadsfrist 25.06.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Midlertidig
Lokasjon Sykkylven vidaregåande skule
Søknader: 7

Prosjektleiarar byggeprosjekt

Vi søker etter inntil 3 resultatorienterte og initiativrike prosjektleiarar i 100 % fast stilling i prosjektseksjonen ved stab for bygg- og eigedomstenester. Vil du bli ein del av vårt fagmiljø innan prosjektleiing av byggeprosjekt og ønskjer å bidra til utvikling i næringa kan du vere rette personen for oss.
Utlyst 10.06.21
Søknadsfrist 28.06.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Bygg- og eigedomstenester
Søknader: 5

Økonomirådgivar

rådgivar i 100 % fast stilling. Arbeider du sjølvstendig, systematisk og målretta? Har du god økonomiforståing og er du god til å sette deg inn i komplekse saksområde? Då kan du vere den vi leiter etter. Vi søker deg som har god kompetanse og erfaring frå arbeid med økonomi i offentleg forvaltning. Du er vand med å jobbe sjølvstendig og strukturert i ein travel arbeidskvardag, men søker òg gode løysingar i samarbeid med andre.
Utlyst 02.06.21
Søknadsfrist 25.06.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Stab for juridiske og administrative tenester
Søknader: 7