Ingeniør elkraft 100%

Har du lyst å bli vår nye lærer i elktraft? Fagskolen Møre og Romsdal studiested Ålesund søker etter deg som er proaktiv og ønsker å ta del i utviklingen i studiet elkraft. Fagskolen Møre og Romsdal er den ledende fagskolen på Nordvest-landet. Vi bygger fagskole for framtiden, og skal utvide og utvikle nye studier innen elektrofagene, samt innføre nye studieformer. Til dette, trenger vi deg på laget!
Utlyst 22.03.23
Søknadsfrist 14.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Fagskolen i Møre og Romsdal
Søknader: 0

Maskinoffiserer inntil 200%

Fagskolen Møre og Romsdal, studiested Ålesund søker etter maskinoffiserer i inntil 200% fast stilling. Stillingene består i å utvikle maskinoffisersstudiet i takt med behov, samt undervise og veilede innen ett eller flere av emnene maskineri, elektro, skipsteknikk, vedlikehold, simulator og lab, samt ledelsesfag. Om du har du lyst til å være med å utvikle studium og unge mennesker er dette jobben for deg. Om du synes stillingen høres interessant ut, ta kontakt snarest.
Utlyst 22.03.23
Søknadsfrist 14.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Fagskolen i Møre og Romsdal
Søknader: 0

Ingeniør med realfag 50%

Har du lyst å bli vår nye lærer i realfag? Fagskolen Møre og Romsdal studiested Ålesund søker etter deg som er utdannet ingeniør innen ett av fagområdene bygg og anlegg, elektro eller maskinteknikk. Fagskolen Møre og Romsdal er den ledende fagskolen på Nordvest-landet. Vi bygger fagskole for framtiden, og skal utvide og utvikle nye studier innen tekniske fag. Til dette trenger vi deg på laget! Stillingen kan i forhold til din kompetanse utvides til 100%
Utlyst 22.03.23
Søknadsfrist 14.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Fagskolen i Møre og Romsdal
Søknader: 0

Skipselektriker 100%

Fagskolen Møre og Romsdal, studiested Ålesund,søker etter skipselektriker i 100% fast stilling. Stillingen består i å undervise og veilede innen emner i elektro. Dette innebærer tema som: -Grunnleggende elektro -Skipselektriske anlegg -Elektrisk og elektronisk kontrollutstyr -Vedlikehold av elektrisk utstyr -Overvåking og feilsøking av el. anlegg Har du lyst til å være med å utvikle utdanning for nye teknologier og undervise unge mennesker til maritim næring, kan dette være stillingen for deg.
Utlyst 22.03.23
Søknadsfrist 14.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Fagskolen i Møre og Romsdal
Søknader: 0

Ingeniør automatisering 100%

Har du lyst å bli vår nye lærer i automatiseringsfaget? Fagskolen Møre og Romsdal studiested Ålesund søker etter deg som er proaktiv og ønsker å ta del i utviklingen i studiet automatisering. Fagskolen Møre og Romsdal er den ledende fagskolen på Nordvest-landet. Vi bygger fagskole for framtiden, og skal utvide og utvikle nye studier innen elektrofagene, samt innføre nye studieformer. Til dette, trenger vi deg på laget!
Utlyst 22.03.23
Søknadsfrist 14.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Fagskolen i Møre og Romsdal
Søknader: 0

Maskiningeniør 100%

Har du lyst å bli vår nye lærer i maskinteknikk? Fagskolen Møre og Romsdal studiested Ålesund søker etter deg som er proaktiv og liker å ta del i utviklingen i studiet maskinteknikk. Fagskole Møre og Romsdal er den ledende fagskolen på Nordvest-landet. Vi bygger fagskole for framtiden, og skal utvide og utvikle nye studier innen maskinteknikk, samt innføre nye studieformer. Til dette, trenger vi deg på laget!
Utlyst 22.03.23
Søknadsfrist 14.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Fagskolen i Møre og Romsdal
Søknader: 0

Rauma vgs. har ledig 100% fast stilling som lærer med spesialpedagogisk utdanning

Utlyst 21.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Rauma videregående skole
Søknader: 0

Rauma vgs. har ledig inntil 50% fast stilling som faglærer Idrettsfag, Bratt friluftsliv

Utlyst 21.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Rauma videregående skole
Søknader: 0

Rauma vgs. har ledig 89% fast stilling som Miljøarbeider

Utlyst 21.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Rauma videregående skole
Søknader: 0

Rauma vgs. har ledig årsvikariat i inntil 50% stilling som faglærer i engelsk på yrkesfag

Utlyst 21.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Vikar (for andre)
Lokasjon Rauma videregående skole
Søknader: 0

Molde vgs - ledige undervisningsstillinger

Ved Molde vgs. har vi elevene i sentrum. Sammen jobber nesten hundre mennesker hver dag for å gjøre vårt beste for at elevene våre skal nå de målene de har satt seg. Sammen skal vi bidra til at de blir best mulig forberedt for framtida. Molde vgs har fra 1. august behov for pedagoger innenfor rettslære og økonomifag, fremmedspråk (særlig tysk, men også spansk), historie og norsk (inkl. norsk som andrespråk), musikkfag og kroppsøving. Det er fortsatt en del usikkerhetsmomenter knyttet til personalsituasjonen og kapasitetsjusteringene ved skolen, og dette betyr at kombinasjonen av fag og behov vil kunne endres noe i tida framover. Vi legger stor vekt på samarbeid innenfor ulike profesjonsfellesskap, på å gi elevene våre en trygg og god skolehverdag, på å møte elevene våre med tydelige faglige forventninger og ikke minst gi dem god pedagogisk veiledning i arbeidet deres, alt i tråd med vår pedagogiske plattform. Vi tar forbehold om endringer som følge av elevinntak mv.
Utlyst 21.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast/Vikar
Lokasjon Molde videregående skole
Søknader: 0

Romsdal vgs - Miljøveileder

Ved Romsdal vgs er det fra 01. august 2023 ledig både faste stillinger og vikariat som miljøveileder med relevant høgskoleutdanning. Stillingen(e) vil være knyttet til vårt tilbud om alternativ opplæring (AO), men du vil også kunne få jobbe tett opp mot flere av skolens avdelinger. Nå søker vi etter deg som både har rett kompetanse og som ønsker å bli vår nye kollega. Stillingen følger elevenes skoleår.
Utlyst 21.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv.vikar
Lokasjon Romsdal videregående skole
Søknader: 2

Borgund vgs - Inntil 100% midlertidig stilling Elektro og datateknologi

Borgund vidaregåande skole har den største elektrofagavdelinga mellom Bergen og Trondheim, og er ein av dei yrkesskulane med breiast fagvifte i landet innan elektrofag. Dette er ei utdanning for framtida, med store krav til å halde seg oppdatert etter kvart som ny teknologi vert utvikla. Vi er på leit etter deg som har fagbrev og høgare utdanning innan eitt av programområda på EL - og som har lyst til å jobbe med ungdom! Hos oss får du arbeide i lag med kompetente kollegaer, læraryrket er fantastisk givande - dette kan fort bli drømmeyrket!
Utlyst 21.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv.midlertidig
Lokasjon Borgund vidaregåande skole
Søknader: 0

Borgund vgs - Inntil 200% fast stilling Tekn.og ind.produksjon

Teknikk og industriell produksjon er eit av dei største utdanningsprogramma på Borgund vidaregåande skole, med 175 elevplassar. Kvart einaste år leverer vi nesten 100 nye lærlingar til næringslivet på Sunnmøre innan bilskade-, transport-, køyretøy- eller industriteknologi. Vi er på leit etter deg som har fagbrev og gjerne høgare utdanning innan eitt av programområda på TIP - og som har lyst til å jobbe med ungdom! Hos oss får du arbeide i lag med kompetente kollegaer, læraryrket er fantastisk givande - dette kan fort bli drømmeyrket!
Utlyst 21.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv. fast
Lokasjon Borgund vidaregåande skole
Søknader: 0

Borgund vgs - 100% fast stilling Bygg- og anleggsteknikk

100% undervisningsstilling innan bygg og anleggsfag med kompetanse i rørleggarfaget.
Utlyst 21.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv. fast
Lokasjon Borgund vidaregåande skole
Søknader: 0

Borgund vgs - 100% midlertidig stilling Bygg- og anleggsteknikk

100% undervisningsstilling innan bygg og anleggsfag med kompetanse i tømrarfaget.
Utlyst 21.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv.midlertidig
Lokasjon Borgund vidaregåande skole
Søknader: 0

Borgund vgs - 100% fast stilling Elektro og datateknologi

Borgund vidaregåande skole syter kvart år for at 12 nye elevar er klare til læretid, der dei skal bygge og halde ved like ulike ventilasjonsanlegg, kjøle- og fryseanlegg, varmepumpeanlegg etc for både private og offentlege verksemder på Sunnmøre. Vi er på leit etter deg som har fagbrev og gjerne høgare utdanning - og som har lyst til å på denne utfordringa! Hos oss får du arbeide i lag med kompetente kollegaer, læraryrket er fantastisk givande - dette kan fort bli drømmejobben!
Utlyst 21.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv. fast
Lokasjon Borgund vidaregåande skole
Søknader: 0

Borgund vgs - 80% fast stilling fagarbeidar Restaurant og matfag

Det har vore stor utvikling av restaurantar i Ålesund og på Sunnmøre, og behovet for lærlingar er stort. Gjennom praktisk arbeid på kjøkken, utplassering i verksemder og teoriundervisning på skulen skal vi gjere elevane klare for læretid og fagbrev. Vi er på leit etter deg som har fagbrev og erfaring frå arbeid som kokk.- og som har lyst til å jobbe med ungdom!
Utlyst 21.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Borgund vidaregåande skole
Søknader: 1

Haram vidaregåande skule - undervisningsstilling, vikariat

Utlyst 21.03.23
Søknadsfrist 31.03.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv.vikar
Lokasjon Haram vidaregåande skule
Søknader: 0

Borgund vgs - Inntil 100% stilling vikariat - Restaurant og matfag

Det har vore stor utvikling av restaurantar i Ålesund og på Sunnmøre, og behovet for lærlingar er stort. Skal vi nå regjeringa sitt mål om at Norge skal verte ein matnasjon innan 2030 må vi sikre ei langsiktig rekruttering til bransjen, og syte for god kompetanse gjennom heile verdikjeda for matproduksjon. Ved Borgund vidaregåande skole har vi 3 klasser på VG1-nivå, og 3 VG2-klasser. Vi er på leit etter deg som har fagbrev og gjerne høgare utdanning innan eitt av programområda på RM - og som har lyst til å jobbe med ungdom! Hos oss får du arbeide i lag med kompetente kollegaer, læraryrket er fantastisk givande - dette kan fort bli drømmeyrket!
Utlyst 21.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv.vikar
Lokasjon Borgund vidaregåande skole
Søknader: 0

Borgund vgs - Inntil 200% fast stilling Helse og oppvekstfag

På Helse og Oppvekstfag ved Borgund vidaregåande skole utdannar vi ungdom innan fire ulike programområder. Vi er stolte av å bidra til å utdanne mange dyktige hudpleiarar, helsefagarbeidarar, apotekteknikarar og helsesekretærar. Vi er på leit etter deg som har relevant høgare helsefagleg utdanning og arbeidserfaring frå helsesektoren. Du må gjerne ha undervisningserfaring. Du har lyst på nye utfordringar og har positiv innstilling! Hos oss får du arbeide i lag med kompetente kollegaer i ein pulserande kvardag med flotte ungdomar.
Utlyst 21.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv. fast
Lokasjon Borgund vidaregåande skole
Søknader: 2

Borgund vgs - Inntil 200% stilling vikariat - Helse og oppvekstfag

På Helse og Oppvekstfag ved Borgund vidaregåande skole utdannar vi ungdom innan fire ulike programområder. Vi er stolte av å bidra til å utdanne mange dyktige hudpleiarar, helsefagarbeidarar, apotekteknikarar og helsesekretærar. Vi er på leit etter deg som har relevant høgare helsefagleg utdanning og arbeidserfaring frå helsesektoren. Du må gjerne ha undervisningserfaring. Du har lyst på nye utfordringar og har positiv innstilling! Hos oss får du arbeide i lag med kompetente kollegaer i ein pulserande kvardag med flotte ungdomar.
Utlyst 21.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv.vikar
Lokasjon Borgund vidaregåande skole
Søknader: 0

Borgund vgs - Inntil 111% stilling midlertidig - BORK vaksenopplæring

BORK ved Borgund vidaregåande skole syter kvart år for at vaksne elevar får kompetanse og etter kvart fagbrev i ulike fag. Til hausten skal vi i gang med fleire klasser innan VG1 Helse- og oppvekstfag, VG2 helsefagarbeidar, Vg2 Helseservice og VG2 Barne- og ungdomsarbeidar. Vi er på leit etter deg som har fagbrev og gjerne høgare utdanning - og som har lyst til å undervise vaksne elevar. Til hausten er det ledig 66% stilling som lærar med kompetanse innan helseservice, og 45% stilling med bakgrunn frå barne- og ungdom.
Utlyst 21.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv.midlertidig
Lokasjon Borgund vidaregåande skole
Søknader: 0

Borgund vgs -100% fast stilling faglærar, maritim elektrikar

Borgund vidaregåande skole utdannar kvart år maritime elektrikarar som det er stor rift om i fiske- og offshorefylket Møre og Romsdal. Denne utdanninga er det bare 4 skolar i landet som tilbyr, og fagleg sterke og motiverte elevar konkurrerer om de 15 skoleplassane. Vi er på leit etter deg som har fagbrev og nedvendige sertifikat - og som har lyst på denne spennande jobben! Hos oss får du jobbe i lag med kompetente kollega. Læraryrket er fantastisk givande - dette kan fort bli drømmeyrket!
Utlyst 21.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv. fast
Lokasjon Borgund vidaregåande skole
Søknader: 0

Borgund vgs - 80% fast stilling fagarbeider design og handverk

Vi har ledig 80% fast stilling som fagarbeidar ved utdanningsprogramma FBIE og HDP. (Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign - Handverk, design og produktutvikling)
Utlyst 21.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Borgund vidaregåande skole
Søknader: 0

Borgund vgs - inntil 600% faste stillingar - Fellesfag

-Har du lyst til å undervise på ein av dei største og flottaste vidaregåande skulane i fylket? -Kan du tenke deg utfordringa med å yrkesrette fellesfag? -Vil du vere med i eit lærarkollegium som samarbeider tett om å skape gode læringsarenaer? -Har du høge ambisjonar på vegne av elevane og skulen. Då er du rett lærar for oss!
Utlyst 21.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv. fast
Lokasjon Borgund vidaregåande skole
Søknader: 1

Borgund vgs - 100% fast stilling ATO - avd for tilrettelagt opplæring

Neste skuleår vil vi få endå fleire elever hos oss, og vi er på utkikk etter dyktige kollegaer som vil vere en del av profesjonsfellesskapet vårt på ATO. Her er målsetjinga at opplæringa skal bidra til ei allsidig utvikling, med utgangspunkt i eleven sine føresetnadar. Skulegangen skal gjere eleven mest mogleg sjølvstendig, med høve til å påverke eige liv og til å delta aktivt i samfunnet. Vi er på utkikk etter deg som har relevant høgskoleutdanning, og erfaring med denne elevgruppa. Hos oss får du eit arbeidsmiljø med faget og fagleg utvikling i fokus.
Utlyst 21.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv. fast
Lokasjon Borgund vidaregåande skole
Søknader: 0

Borgund vgs - 80% fast stilling miljøterapeut - ATO avd for tilrettelagt opplæring

Neste skuleår vil vi få endå fleire elever hos oss, og vi er på utkikk etter dyktige kollegaer som vil vere en del av profesjonsfellesskapet vårt på ATO. Her er målsetjinga at opplæringa skal bidra til ei allsidig utvikling, med utgangspunkt i eleven sine føresetnadar. Skulegangen skal gjere eleven mest mogleg sjølvstendig, med høve til å påverke eige liv og til å delta aktivt i samfunnet. Vi er på utkikk etter deg som har relevant høgskoleutdanning, og erfaring med denne elevgruppa. Hos oss får du eit arbeidsmiljø med faget og fagleg utvikling i fokus.
Utlyst 21.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Borgund vidaregåande skole
Søknader: 0

Borgund vgs - Inntil 3 faste stillingar ATO avdeling for tilrettelagt opplæring, fagarbeidar/miljøarbeidar/assistent

Neste skuleår vil vi få endå fleire elever hos oss, og vi er på utkikk etter dyktige kollegaer som vil vere en del av profesjonsfellesskapet vårt på ATO. Her er målsetjinga at opplæringa skal bidra til ei allsidig utvikling, med utgangspunkt i eleven sine føresetnadar. Skulegangen skal gjere eleven mest mogleg sjølvstendig, med høve til å påverke eige liv og til å delta aktivt i samfunnet. Vi er på utkikk etter deg som har relevant utdanning og / eller erfaring med denne elevgruppa. Hos oss får du eit arbeidsmiljø med faget og fagleg utvikling i fokus.
Utlyst 21.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Borgund vidaregåande skole
Søknader: 0

Romsdal vgs - Lærer Kroppsøving, vikariat

Ved Romsdal vgs er det fra 1. august 2023 ledig et vikariat for skoleåret 2023/2024 som lærer i kroppsøving. Nå søker vi etter deg som både har rett kompetanse, og som ønsker å bli vår nye kollega.
Utlyst 21.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv.vikar
Lokasjon Romsdal videregående skole
Søknader: 1

Romsdal vgs - Lærer i matematikk og naturfag, 100 % fast

Ved Romsdal vgs er det fra 1. august 2023 ledig fast stilling for lærer i realfag (matematikk og naturfag). Nå søker vi etter deg som både har rett kompetanse og som ønsker å bli vår nye kollega.
Utlyst 21.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv. fast
Lokasjon Romsdal videregående skole
Søknader: 1

Romsdal vgs - Lærer Kroppsøving og Idrettsfag, vikariat

Ved Romsdal vgs er det fra 1. august 2023 til 29.02.2024 ledig vikariat for lærer i kroppsøving og idrettsfag. Nå søker vi etter deg som både har rett kompetanse og som ønsker å jobbe hos oss neste skoleår.
Utlyst 21.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv.vikar
Lokasjon Romsdal videregående skole
Søknader: 1

Romsdal vgs - Lærer i norsk, fast

Ved Romsdal vgs er det fra 01.08.2023 ledig fast stilling for fellesfaglærer i norsk. Nå søker vi etter deg som både har rett kompetanse og som ønsker å bli vår nye kollega.
Utlyst 21.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv. fast
Lokasjon Romsdal videregående skole
Søknader: 1

Romsdal vgs - Lærer i engelsk, vikariat

Ved Romsdal vgs er det fra 1. august 2023 ledig vikariat som lærer i engelsk. Nå søker vi etter deg som både har rett kompetanse og som ønsker å være lærer hos oss neste skoleår.
Utlyst 21.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv.vikar
Lokasjon Romsdal videregående skole
Søknader: 2

Lærar i automatiseringsfaget

Med atterhald om skoleeigars godkjenning har Surnadal vidaregåande skole følgjande undervisningsstilling ledig frå 01.08.2023: 100% fast stilling som lærar i automatisering på VG2 og VG3
Utlyst 21.03.23
Søknadsfrist 16.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv. fast
Lokasjon Surnadal vidaregåande skole
Søknader: 0

Rauma vgs. har ledig inntil 20% fast stilling som faglærer i geografi

Utlyst 21.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Rauma videregående skole
Søknader: 0

Rauma vgs. har ledig inntil 100% fast stilling som yrkesfaglærer innen helse- og oppvekst

Utlyst 21.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Rauma videregående skole
Søknader: 0

Romsdal vgs - Avdelingsleder

Ved Romsdal videregående skole søker vi etter en drivende dyktig avdelingsleder som setter elevenes læring og skolens læringsmiljø i sentrum. Har du faglig innsikt og visjoner for skolens pedagogiske utvikling, kan du være rett person for oss!
Utlyst 20.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv. fast
Lokasjon Romsdal videregående skole
Søknader: 0

Prosjektsjef i fylkesvegavdelinga

Prosjektsjefen er leiar for vegprosjektseksjonen, som per i dag har om lag 60 tilsette. Vegprosjektseksjonen har ansvar for gjennomføring av ein stor og krevjande portefølje av investeringsprosjekt dei komande åra, i tillegg til forvaltning, drift og vedlikehald av bruer og ferjekaier. Byggherreverksemda er fordelt på åtte prosjektorganisasjonar: Prosjekt tunneloppgradering Prosjektet har ansvar for oppgradering av knappe 30 tunnelar i Møre og Romsdal, som må utbetrast for å fylle krava i tunnelsikkerheitsforskrifta. Utbetringsarbeidet er starta, og det er venta at kostnadene med å utbetre alle aktuelle tunnelar vil passere 3 mrd. kroner. Prosjekt ferjekai Det er behov for store investeringar på ferjekaiene våre for å kunne ta i mot nye og større ferjer i åra framover. I perioden 2023-2026 er det sett av om lag 1 mrd. kroner til investeringar på ferjekaier. Prosjekt bypakke Ålesund Bypakken er eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylkeskommune, Ålesund kommune og Statens vegvesen, kostnadsramme på 4 mrd kroner dei komande åra Prosjekt Nerlandsøybrua Vegprosjektseksjonen er i gang med bygging av ny bru til Nerlandsøya i Herøy kommune. Prosjektet har ei kostnadsramme på 826 mill Prosjekt Korsmyra Indreeide Sikring av fylkesveg 63 mellom Korsmyra og Indreeide i Stranda og Fjord kommunar, skal vere ferdig i 2024. Prosjektet har ei kostnadsramme på om lag 1 mrd. kroner Prosjekt bru Prosjektorganisasjonen har ansvar for bruvedlikehald og gjennomføring av større og mindre investeringstiltak på bruer. Tiltaka kan variere frå små og mellomstore prosjekt til større prosjekt på rundt 100 mill. kroner. Prosjekt veginvestering Prosjektorganisasjonen har ansvar for bygging av mindre vegprosjekt, som t.d. gang- og sykkelvegar, trafikktryggingstiltak, kollektivtiltak og mindre skredsikringstiltak Prosjekt Kjerringsundet Byggherreorganisasjonen i fylkesvegavdelinga har ansvar for prosjektering og bygging av Kjerringsundsambandet
Utlyst 20.03.23
Søknadsfrist 16.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Samferdselsområdet
Søknader: 0

Lærar teknologi og industrifag, 200% fast

Ved Gjermundnes vidaregåande skule har vi frå skulestart hausten 2023 ledig inntil 200% fast stilling som lærar i programfag på VG1 Teknologi og industrifag. Det er ønskeleg at den som blir tilsett i den eine av stillingane i tillegg har undervisningskompetanse i realfag.
Utlyst 17.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv. fast
Lokasjon Gjermundnes vidaregåande skule
Søknader: 1

Lærar anleggsgartnar 100% fast stilling

Ved Gjermundnes vidaregåande skule har vi frå skulestart haust 2023 ledig 100% fast stilling som lærar i anleggsgartnarfag. Den som vert tlsett skal i hovudsak undervise i programfag på VG2 Anleggsgartner, men det kan også bli aktuelt med undervisning i andre fag skulen gjev opplæring i. No søker vi deg som både har rett kompetanse og som ønsker å bli vår kollega.
Utlyst 17.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv. fast
Lokasjon Gjermundnes vidaregåande skule
Søknader: 1

Lærar landbruk, 400% fast stilling

Ved Gjermundnes vidaregåande skule har vi frå skulestart hausten 2023, ledig 400% fast stilling som lærar i landbruksfag. Det kan også bli aktuelt med undervisning i landbruksteknikk, skogbruk, husdyrfag og hagebruk. Vi søker etter deg som kan undervise i planteproduksjon jordbruk, praksis og teori.
Utlyst 17.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv. fast
Lokasjon Gjermundnes vidaregåande skule
Søknader: 2

Lærar planteproduksjon hagebruk, 50% fast stilling

Ved Gjermundnes vidaregåande skule har vi frå skulestart hausten 2023, ledig 50% fast stilling som lærar i planteproduksjon hagebruk. Det kan også bli aktuelt med undervisning i andre fag skulen gjev opplærin i. No søker vi deg som både har rett kompetanse og som ønsker å bli vår kollega.
Utlyst 17.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv. fast
Lokasjon Gjermundnes vidaregåande skule
Søknader: 1

Herøy vgs - 100% fast undervisningsstilling nautiske fag

Herøy vgs har ledig 100% fast undervisningsstilling i nautiske fag frå 01.08.23
Utlyst 15.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Herøy vidaregåande skule
Søknader: 0

Herøy vgs - 100% underv.still. i matematikk og naturfag

Skulen har ledig vikariat i 100% undervisningsstilling i matematikk og naturfag frå 01.08.23. Til stillinga kan det verte lagt til timar til språkstøtte for minoritetsspråklege.
Utlyst 15.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Vikar
Lokasjon Herøy vidaregåande skule
Søknader: 1

Herøy vgs - inntil 200% fast underv.stillingar i norsk og engelsk

Herøy vgs har ledig inntil 200% fast undervisningsstillingar i norsk og engelsk frå 01.08.23. Til stillingane kan det vert lagt til timar til språkstøtte for minoritetsspråklege.
Utlyst 15.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Herøy vidaregåande skule
Søknader: 7

Herøy vgs - 100% fast undervisningsstilling Naturbruk

Herøy vgs har ledig 100% fast undervisningsstilling i programfag på området Naturbruk frå 01.08.23.
Utlyst 15.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Herøy vidaregåande skule
Søknader: 1

Ålesund videregående skole - avdelingsleder Kunstfag

Det er ledig en 100% fast stilling som avdelingsleder for Kunstfag, (Musikk, dans, drama) og KDA (Kunst, design og arkitektur). Avdelingen består av 18 ansatte og 250 elever. Vi søker en entusiastisk og relasjons- og utviklingsorientert leder.
Utlyst 15.03.23
Søknadsfrist 10.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Ålesund videregående skole
Søknader: 0

Ålesund vgs - Bibliotekar, vikariat inntil 80% stilling

Ålesund vidaregåande skule har ledig stilling som bibliotekar eller tilsvarande i inntil 80% stilling, vikariat. Tidspunkt for vikariatet er frå 01.05.23 - 30.11.23, evt. med oppstart før 1. mai om det er mogeleg. Bibliotekleiar er ansvarleg og vil gi nødvendig opplæring i dei ulike arbeidsoppgåvene. Arbeidsstad vil vere på lokasjonane Latinskolen, Volsdalsberga og Fagerlia med ein rullerande vaktplan utarbeida ilag med bibliotekleiar. Vi søkjer etter deg som er engasjert og lærevillig, og glad i å jobbe med ungdom. Biblioteket vårt er ein integrert det av elevane sin skulekvardag, der elevane kan jobbe med skulearbeid, ete lunsj og vere sosiale.
Utlyst 15.03.23
Søknadsfrist 26.03.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Vikar
Lokasjon Ålesund videregående skole
Søknader: 2

Eksamensvakt / prøvevakt

Ved Romsdal videregående skole og Molde videregående skole har vi behov for å rekruttere flere personer til vårt vaktteam, og søker etter deg som er komfortabel med digitale verktøy, fleksibel og trives sammen med andre. Vaktbehovet er hovedsakelig i eksamensperioden i mai og juni, men det er også behov for prøvevakter ellers i skoleåret.
Utlyst 14.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Eksamensvakt
Lokasjon Romsdal videregående skole
Søknader: 3

Rektor Borgund vidaregåande skole

Utlyst 09.03.23
Søknadsfrist 27.03.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Borgund vidaregåande skole
Søknader: 0

Fylkestannlege

Den offentlege tannhelsetenesta er i stadig utvikling, og skal ta høgde for samfunnsendringar og utviklingstrekk som vil påverke dei framtidige tenestene. Vi skal vidareutvikle tannhelsetenesta til det beste for brukarane våre og innbyggarane i Møre og Romsdal, med fokus både på førebygging og behandling. Vi søker i denne samanheng ny fylkestannlege som skal leie, samordne og vidareutvikle den offentlege tannhelsetenesta i Møre og Romsdal. Fylkestannlegen vil inngå i fylkeskommunedirektøren si toppleiargruppa og skal medverke til å utvikle det samla tenestetilbodet på tvers av fag og sektorar.
Utlyst 03.03.23
Søknadsfrist 27.03.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Fylkestannlegen
Søknader: 3

Sommarjobb i fylkesvegavdeling og FRAM kollektivavdeling

Har du lyst på ein spanande og viktig sommarjobb som handlar om vegar og kollektivtransport i Møre og Romsdal fylkeskommune? Vi søker studentar innan fleire fagområde til sommarjobb i fylkesvegavdelinga og FRAM kollektivavdeling.
Utlyst 21.02.23
Søknadsfrist 01.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Samferdselsområdet
Søknader: 30