Vikariat høsten 2023 undervisning dekksoffiser Ålesund 100%

Fagskolen Møre og Romsdal, studiested Ålesund søker etter vikar til undervisning ved dekksoffiser.Vikariatet varer fra 01.08.2023-30.11. 2023. Stillingen består i å undervise og veilede innen ett eller flere av emnene navigasjon, skipsteknikk, simulator og instrument-lab, GMDSS, økonomi og ledelsesfag. Har du lyst til å prøve deg som underviser kan dette være stillingen for deg.
Utlyst 26.05.23
Søknadsfrist 11.06.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Vikar
Lokasjon Fagskolen i Møre og Romsdal
Søknader: 0

Vikariat undervsining dekksoffiser Ålesund

Fagskolen Møre og Romsdal, studiested Ålesund søker etter vikar som dekksoffiser i 100% stilling fra 01.08.2023-31.07.2024 Stillingen består i å undervise og veilede innen ett eller flere av emnene navigasjon, skipsteknikk, simulator og instrument-lab, GMDSS, økonomi og ledelsesfag. Du vil også være med å utvikle dekksoffisersstudiet i takt med behov. Om du har lyst til å være med å utvikle studium og unge mennesker er dette jobben for deg. Om du synes stillingen høres interessant ut, ta kontakt snarest.
Utlyst 26.05.23
Søknadsfrist 11.06.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Vikar
Lokasjon Fagskolen i Møre og Romsdal
Søknader: 0

Hustadvika vgs - 100% årsvikariat som faglærer i restaurant- og matfag

Utlyst 26.05.23
Søknadsfrist 09.06.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv.vikar
Lokasjon Hustadvika vidaregåande skole
Søknader: 0

Rådgivar inntak

Utlyst 25.05.23
Søknadsfrist 12.06.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Kompetanse- og næringsavdelinga
Søknader: 1

IT-servicemedarbeider ved Team brukeropplevelse, Borgund vgs

Ved Team Brukeropplevelse, Stab for organisasjon og tenesteutvikling, IT-seksjonen, er det ledig 100% fast stilling. Stillingen rapporterer til leder for Team brukeropplevelse og er p.t. lokalisert ved Borgund videregående skole. Skolen har to faste ansatte og to lærlinger på IT. Skolen har rundt 1100 elever og 235 ansatte. Stillingen er også med i ressurspoolen for Team brukeropplevelse på Sunnmøre, som medfører at man bistår andre skoler i regionen ved behov.
Utlyst 25.05.23
Søknadsfrist 14.06.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Stab for organisasjon og tenesteutvikling
Søknader: 2

IT-servicemedarbeider ved Team Brukeropplevelse, Sunnmøre

Ved Team brukeropplevelse, IT-seksjonen, Stab for organisasjon og tenesteutvikling, er det ledig 100% fast stilling som IT-servicemedarbeider. Du får rolle som lokal IT-ressurs på p.t. tre ulike videregående skoler, fordelt på Sykkylven, Stranda og Ålesund. Stllingen er i for tiden fordelt på 40% stilling på hhv Sykkylven vgs og Ålesund vgs, og 20% stilling på Stranda vgs. Rollen er også med i ressurspoolen for Team brukeropplevelse på Sunnmøre, som medfører at man bistår andre skoler i regionen ved behov. Ønsker du å bygge deg en allsidig erfaring, er dette stillingen for deg!
Utlyst 25.05.23
Søknadsfrist 14.06.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Stab for organisasjon og tenesteutvikling
Søknader: 2

Rådgiver personvern og informasjonssikkerheit

deg som kan sjå digitale system og oppgåvene vi utfører i samanheng med krav til personvern og informasjonssikkerheit. Møre og Romsdal fylkeskommune er ei kompleks verksemd og har ei stor satsing for å forbetre dei digitale arbeidsformene i heile organisasjonen. I samband med dette søker vi deg som kan bidra til å styrke og vidareutvikle våre system for sikker handtering av personvern og informasjonssikkerheit.
Utlyst 25.05.23
Søknadsfrist 14.06.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Stab for juridiske og administrative tenester
Søknader: 1

Ørsta vgs - faglærar - elektrofag

faglærar i 100 % fast stilling innanfor elenergi og ekom.
Utlyst 25.05.23
Søknadsfrist 08.06.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv. fast
Lokasjon Ørsta vidaregåande skule
Søknader: 0

Kristiansund vgs - lærer bygg- og anleggsfag

deg som kan undervise i programfag vg1 bygg - og anleggsteknikk, ca 40% stilling og deg som kan undervise i programfag vg2 rørfag, ca 26% stilling. Begge stillingene er fast med oppstart 01.08.2023.
Utlyst 24.05.23
Søknadsfrist 07.06.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Kristiansund videregående skole
Søknader: 0

Kristiansund vgs - Elevassistenter til flere programområder

Vi søker etter flere elevassistenter til ulike programområder med oppstart 14.08.2023. - Elevassistent til alternativ opplæring, ca. 50% fast og 50% vikariat (til 23.06.2024). Stillingen må deles mellom to personer. - Bygg- og anleggsteknikk, 2 faste stillinger på 35%. Stillingen må deles mellom to personer - Til programområdet helse- og oppvekstfag, ca. 50% fast stilling - Teknikk- og industrifag, ca. 89% fast stilling - Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign fast ca. 90 % hvorav 40 % krever fagbrev i frisørfaget - Restaurant- og matfag ca. 25% fast Vi ønsker at du i din søknad oppgir hvilken stilling du søker på.
Utlyst 24.05.23
Søknadsfrist 07.06.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Kristiansund videregående skole
Søknader: 8

Haram vidaregåande skule - miljørettleiar

Utlyst 24.05.23
Søknadsfrist 11.06.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Haram vidaregåande skule
Søknader: 2

Hustadvika vgs - 18% fast stilling som fagarbeider i naturbruk

Utlyst 19.05.23
Søknadsfrist 02.06.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Hustadvika vidaregåande skole
Søknader: 0

Tannhelsesekretær distriktstannklinikken Fiskå (fast 80-100%)

I Møre og Romsdal får du det urbane side om side med den villaste naturen. Du bur og jobbar midt i landet, mellom hav og fjell i nordvest, med små avstandar mellom by og natur, innland og utland. Vi har ledig stilling som tannhelsesekretær ved distriktstannklinikken Fiskå, i Søre Sunnmøre kompetanseregion. Fiskå er ein tettstad og administrasjonssenteret i Vanylven kommune. Kommunen har eit aktivt bygdemiljø og mangfaldig næringsliv. Her finn du opne kystlandskap, fjell og dalføre med uendelege moglegheiter for friluftsliv og naturopplevingar.
Utlyst 15.05.23
Søknadsfrist 05.06.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Søre Sunnmøre kompetansegion
Søknader: 2

Rektor Ørsta vidaregåande skule

Utlyst 11.05.23
Søknadsfrist 30.05.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Ørsta vidaregåande skule
Søknader: 5

Internasjonal rådgivar - læretid i Europa

Vi søker deg som vil vere med å styrke fylkeskommunen si rolle innan internasjonalt utdanningssamarbeid og bidra til å bygge opp og koordinere nye, strategiske praksistilbod i Europa gjennom EU-programmet Erasmus+. Du vil vere del av eit engasjert internasjonalt team med høge ambisjonar og få moglegheit til å utvide nettverket ditt regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Du vil samarbeide tett med våre kollegaer innanfor fag- og yrkesopplæringa, samt med sentrale arbeids- og næringslivsaktørar i fylket. Fagopplæringa er viktig for Møre og Romsdal og i dag har vi rundt 2600 dyktige lærlingar og lærekandidatar under opplæring. Vi ønsker å gje fleire av desse moglegheit til å ta deler av læretida i Europa. Eit praksisopphald i utlandet vil kunne gje både fagleg og personleg utvikling for den enkelte lærling - i tråd med framtidas kompetansebehov. Praksistilboda skal forankrast i sentrale strategiar, som den kommande fylkesstrategien for kompetanse.
Utlyst 11.05.23
Søknadsfrist 30.05.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Midlertidig
Lokasjon Kompetanse- og næringsavdelinga
Søknader: 21

Tannlege distriktstannklinikken Stranda (vikariat 100% stilling)

I Møre og Romsdal får du det urbane side om side med den villaste naturen. Du bur og jobbar midt i landet, mellom hav og fjell i nordvest, med små avstandar mellom by og natur, innland og utland. Vi har ledig stilling som tannlege (vikar) ved distriktstannklinikken Stranda, i Ålesund kompetanseregion. Vikariatet har varigheit i første omgang fram til mai 2024, med moglegheit til forlenging. Stranda ligg i sentrum av det beste fjord-Norge kan tilby. Her har du rikeleg med turmoglegheiter og fritidsaktivitetar heile året. Kva med pudderkøyring på Strandafjellet skisenter etter jobb? Eller nyte prisvinnande lokalmat i UNESCO-verdsarvområdet? Frå Stranda er det relativt kort avstand til shopping, kultur, uteliv og flyplassar i Ålesund, Stryn, Ørsta og Volda. (Les meir på: www.visbrosjyre.no/Stranda_kommune_ny/MailView/ eller visitstranda.com/).
Utlyst 10.05.23
Søknadsfrist 30.05.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Vikar
Lokasjon Ålesund kompetanseregion
Søknader: 5

Tannlege distriktstannklinikken Eide (fast 100% stilling)

I Møre og Romsdal får du det urbane side om side med den villaste naturen. Du bur og jobbar midt i landet, mellom hav og fjell i nordvest, med små avstandar mellom by og natur, innland og utland. Vi har ledig stilling som tannlege ved distriktstannklinikken Eide, i Molde kompetanseregion. Eide er ein vakker og familievennleg tettstad i Hustadvika kommune, med unike opplevingar knytt til kyst, friluftsliv, kultur og historie. Og med kort avstand og gode kollektivtilbod til shopping, kultur, uteliv og flyplassar i byane Molde og Kristiansund, er Eide ein attraktiv stad å bo. (Les meir på: hustadvika.kommune.no/om-hustadvika/).
Utlyst 03.05.23
Søknadsfrist 30.05.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Molde kompetanseregion
Søknader: 6

Tannlege distriktstannklinikken Midsund (fast 100% stilling)

I Møre og Romsdal får du det urbane side om side med den villaste naturen. Du bur og jobbar midt i landet, mellom hav og fjell i nordvest, med små avstandar mellom by og natur, innland og utland. Vi har ledig stilling som tannlege ved distriktstannklinikken Midsund, i Molde kompetanseregion. Distriktstannklinikken ligg i sentrum av Rakvåg. Midsund er eit vakkert øysamfunn i Molde kommune, med nærheit til unike kystlandskap, høge fjell og gode moglegheiter for friluftsliv. Her finn du blant anna Midsundtrappene og Rørsethornet, ein av de finaste turane i området og kjent frå tv-programmet "71 grader nord". Med kort avstand til byane Molde og Ålesund, har du god tilgang til shopping, kultur, uteliv og flyplassar. (Les meir på: portalmidsund.no/ og www.visitnorway.no/reisemal/vestlandet/nordvest/molde/).
Utlyst 03.05.23
Søknadsfrist 30.05.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Molde kompetanseregion
Søknader: 6

Tannlege distriktstannklinikken Tingvoll (vikariat i 80% stilling)

I Møre og Romsdal får du det urbane side om side med den villaste naturen. Du bur og jobbar midt i landet, mellom hav og fjell i nordvest, med små avstandar mellom by og natur, innland og utland. Vi har ledig stilling som tannlege (vikariat) ved distriktstannklinikken Tingvoll, i Kristiansund kompetanseregion. Vikariatet har varigheit fram til mai 2024. Tingvoll ligg i hjartet av Nordmøre og har kort veg til byane Kristiansund og Molde. Tingvoll er blant anna verdskjent for eit vakkert kulturlandskap, gode handverkstradisjonar og prisvinnande lokalmat. Kommunen er også landsleiande innan økologisk landbruk, dyrevelferd, fornybar energi og berekraftig utvikling. (Les meir på: www.opplevtingvoll.no/).
Utlyst 03.05.23
Søknadsfrist 30.05.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Vikar
Lokasjon Kristiansund kompetanseregion
Søknader: 3

Tannlege distriktstannklinikken Smøla (fast 100% stilling)

I Møre og Romsdal får du det urbane side om side med den villaste naturen. Du bur og jobbar midt i landet, mellom hav og fjell i nordvest, med små avstandar mellom by og natur, innland og utland. Vi har ledig stilling som tannlege ved distriktstannklinikken Smøla, i Kristiansund kompetanseregion. Smøla er ei vakker øy på Nordmøre, kjent for sin nærheit til havet med fantastisk natur og rik kysthistorie. Her fin du trivelege folk og gode møteplassar med en rekke aktivitetar og friluftsliv. Kort veg til by og fjell, og god kollektivtilbod til både Kristiansund og Trondheim. (Les meir på: https://opplevsmola.com/).
Utlyst 03.05.23
Søknadsfrist 30.05.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Kristiansund kompetanseregion
Søknader: 5

Tannlege distriktstannklinikken Stranda (fast 100% stilling)

I Møre og Romsdal får du det urbane side om side med den villaste naturen. Du bur og jobbar midt i landet, mellom hav og fjell i nordvest, med små avstandar mellom by og natur, innland og utland. Vi har ledig stilling som tannlege ved distriktstannklinikken Stranda, i Ålesund kompetanseregion. Stranda ligg i sentrum av det beste fjord-Norge kan tilby. Her har du rikeleg med turmoglegheiter og fritidsaktivitetar heile året. Kva med pudderkøyring på Strandafjellet skisenter etter jobb? Eller nyte prisvinnande lokalmat i UNESCO-verdsarvområdet? Frå Stranda er det relativt kort avstand til shopping, kultur, uteliv og flyplassar i Ålesund, Stryn, Ørsta og Volda. (Les meir på: www.visbrosjyre.no/Stranda_kommune_ny/MailView/ eller visitstranda.com/).
Utlyst 03.05.23
Søknadsfrist 30.05.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Ålesund kompetanseregion
Søknader: 5