Sykkylven vgs - 100% stilling Teknologi og industrifag (TIF)

100% fast stilling innan Teknologi og industrifag for vg1
Utlyst 02.12.21
Søknadsfrist 20.12.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Sykkylven vidaregåande skule
Søknader: 0

Ålesund vgs - Fagarbeider - Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Ålesund videregående skole har ledig en inntil 89% stilling som fagarbeider ved avdeling for Informasjonsteknologi og medieproduksjon og Salg, service og reiseliv. Avdelingen har per i dag totalt 10 klasser fordelt på vg1 til vg4. Informasjonsteknologi og medieproduksjon ved Ålesund videregående skole gir innføring i en av Norges største og mest fremtidsrettede næringer - IKT-næringen. Digitalisering påvirker alle virksomheter og internett er driver i de fleste teknologiske endringer. Fremtidens næringsliv etterspør gode fagarbeidere og dette utdanningsprogrammet fører fram til yrker i en fremtidsrettet IKT-næring. I opplæringa legger vi stor vekt på varierte og praktiske oppgaver, som lar elevene utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang. Gjennom tverrfaglige elevprosjekt og et nært samarbeid med næringslivet blir elevene rustet til arbeidslivet innen IT-driftsfaget og IT-utviklerfaget. Som fagarbeider vil arbeidet være knyttet opp mot både fellesfag og programfag innen Informasjonsteknologi.
Utlyst 01.12.21
Søknadsfrist 12.12.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Ålesund videregående skole
Søknader: 1

Spjelkavik vgs søker lærer i norsk

lærer i norsk i ca 22% stilling. Det er viktig for oss at du setter elevens læring og et godt læringsmiljø i sentrum. Stillingen er et vikarita ut skoleåret 2021/2022.
Utlyst 01.12.21
Søknadsfrist 17.12.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Engasjement
Lokasjon Spjelkavik videregående skole
Søknader: 0

Reinhaldarar

to reinhaldarar i 100 % faste stillingar. Har du fagbrev i reinhaldfaget eller erfaring frå tilsvarande arbeid? Er du serviceinnstilt og god på samarbeid? Då kan du vere den vi søker etter.
Utlyst 25.11.21
Søknadsfrist 12.12.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Stab for juridiske og administrative tenester
Søknader: 4

Kristiansund vgs - Trafikklærer ved yrkessjåførutdanningen

En eller flere dyktige trafikklærere som kan undervise i fagområdene til skolens yrkessjåførutdanning for lærlinger og voksne.
Utlyst 25.11.21
Søknadsfrist 12.12.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv. fast
Lokasjon Kristiansund videregående skole
Søknader: 0

Herøy vgs - Konsulent i 100% fast stilling

Vi har ledig stilling som konsulent frå 01.01.2022
Utlyst 24.11.21
Søknadsfrist 09.12.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Herøy vidaregåande skule
Søknader: 8

Prosjektleiar utvikling av tilskots- og innkjøpsprosessar

Vi søker ein engasjert og dyktig prosjektleiar i toårig prosjektstilling med moglegheit for fast tilsetting. Fylkeskommunen ønsker å levere betre tenester til innbyggarar, næringsliv og kommunar. Dette stiller krav til digitalisering i alle delar av organisasjonen. Kompetanse- og næringsavdelinga skal utvikle og fornye prosessar knytt til tilskotsforvaltning og innkjøp. Økonomi er ein vesentleg del av begge desse områda, og vi ser derfor etter ein person som har kompetanse på både digitalisering og økonomi.
Utlyst 22.11.21
Søknadsfrist 13.12.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Engasjement
Lokasjon Kompetanse- og næringsavdelinga
Søknader: 0

Kantineleder - vikariat

Ved Romsdal vgs er det fra 1. januar 2022 ledig vikatriat for kantineleder ut skoleåret 2021-22. Vi søker nå etter deg som er utdannet kokk, og som har erfaring fra kantinedrift. Stillingen som kantineleder er i utgangspunktet 100%, men da den følger elevenes skoleår, vil det bli trukker 11% av lønna. Det vil bli vurdert å videreføre stillinga for neste skoleår 22/23.
Utlyst 22.11.21
Søknadsfrist 06.12.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Vikar
Lokasjon Romsdal videregående skole
Søknader: 1

Tingvoll VGS - Idrettsfaglærer

En idrettslærer med høy fagkompetanse til vår idrettsavdeling. Skolen har fra 01.01.22 frem til 31.07.22 et ledig vikariat på 70%. Du må: - Ha relevant utdanning - Kunne motivere elever til å nå sine mål - Være en tydelig klasseleder med glimt i øyet - Ha spisskompetanse innenfor noen av skolens programfagområder Stillingen kan gjerne være i kombinasjon med øvrige utlysninger og øvrig behov ved skolen. Vi setter relasjonskompetanse og lærerens formidlingskompetanse høyt ved ansettelser ved skolen. Det vil derfor være aktuelt med prøveundervisning ved gjennomføring av intervju.
Utlyst 19.11.21
Søknadsfrist 07.12.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv.vikar
Lokasjon Tingvoll vidaregåande skole
Søknader: 0

Tilkallingsvikar kantine

Kanskje passar det deg best å ta enkeltdagar, eller at du ønsker større vikaroppdrag? Skriv litt om dette i søknaden din. Som kantinemedarbeider er du med i den daglege drifta av kantina og er ein nøkkelperson for å skape gode kundeopplevelsar. Dine arbeidsoppgåver vil være å tilberede og servere varm- og kaldmat og tidvis betjene kassa. Du vil også ha oppgåver på oppvasken og skal sjå til at kantina til einkvar tid er presentabel. Vi tenkjer det er ei styrke om du har erfaring frå kafè, restaurant eller kantine og noko kunnskap om IK-Mat. Like viktig er din motivasjon og engasjement for å jobbe på eit kjøkken og tilberede sunn og god mat. Du er ein stødig kollega som støttar og hjelper til der det trengs. Du har som oftast godt humør, er positiv og omgjengeleg. For å lykkast på kjøkkenet er det viktig at du kan kommunisere godt på norsk. Arbeidstid er kl. 07.30-15.30 og følger skuleåret.
Utlyst 15.11.21
Søknadsfrist 31.01.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Timelønn kommunal
Lokasjon Gjermundnes vidaregåande skule
Søknader: 0

Tilkallingsvikar lærar og undervisningsassistent - naturbruk

tilkallingsvikarar på Naturbruk. Vi har vikaroppdrag som kan variere med varigheit frå ein dag til fleire veker. Kanskje passar det deg best å ta enkeltdagar, eller at du ønsker større vikaroppdrag? Skriv litt om dette i søknaden din. Vi treng vikarar som kan undervise eller vere assistent i praktiske og teoretiske fag, og det er ønskeleg at du kan starte så snart som mogleg. Arbeidstid er kl. 07.45 - 14.35 måndag - fredag.
Utlyst 15.11.21
Søknadsfrist 31.01.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Timelønn underv.
Lokasjon Gjermundnes vidaregåande skule
Søknader: 2

Prosjektstilling for stipendiat i større forskingsprosjekt

Utlyst 01.11.21
Søknadsfrist 14.12.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Engasjement
Lokasjon Kulturavdelinga
Søknader: 1