Ørsta vgs - faglærar elektrofag

faglærar i inntil 200 % fast stilling innanfor automasjon, elenergi og ekom
Utlyst 12.09.22
Søknadsfrist 30.09.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv. fast
Lokasjon Ørsta vidaregåande skule
Søknader: 1

Atlanten vgs - tilkallingsvikarer i matematikk og realfag

Tilkallingsvikarer med undervisningskompetanse i matematikk. Gjerne i kombinasjon med naturfag, fysikk eller andre realfag.
Utlyst 08.09.22
Søknadsfrist 30.09.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Timelønnet
Lokasjon Atlanten videregående skole
Søknader: 0