Gjermundnes vgs - Lærar i realfag - 100% vikariat

Ved Gjermundnes vidaregåande skule har vi ledig 100% vikariat som lærar frå og med 16.10.2023 til og med 31.07.2024. Vi søker etter lærar med undervisningskompetanse i realfag. Undervisning i andre fag som skulen tilbyr kan også vere aktuelt.
Utlyst 26.09.23
Søknadsfrist 10.10.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv.vikar
Lokasjon Gjermundnes vidaregåande skule
Søknader: 0

Rådgivarar folkehelse -100 % vikariat i 1,5 år

Brenn du for folkehelse og lokal samfunnsutvikling? Då har du moglegheit for ei god erfaring hos oss. Vi befolkar fylket og har difor to ledige vikariat på 100 % som rådgivarar. Stillingane ligg i Kulturavdelinga, seksjon folkehelse, idrett og friluftsliv. Tiltreding snarast og varigheit ut august 2025. Vi søker fortrinnsvis etter deg som kan gå inn i vikariat i 100 %. Viss dei rette kandidatane har ønske om delt stilling, kan det diskuterast for ei av stillingane. Seksjon for folkehelse, idrett og friluftsliv samordnar folkehelsearbeidet i fylket. Seksjonen har eit særleg ansvar for oppfølging av folkehelselova, koordinering av God Helse samarbeidet med kommunar, regional utvikling av folkehelse, friluftsliv og frivillig sektor, drift av eldrerådet og rådet for personar med nedsett funksjonsevne, forvaltning av spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i tillegg til andre tilskotsordningar innan fagområdet.
Utlyst 22.09.23
Søknadsfrist 15.10.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Vikar
Lokasjon Kulturavdelinga
Søknader: 3

Ålesund vgs - 89% stilling som fagarbeider

fagarbeider i 89% stilling på avdeling Teknologi- og industrifag. Stillingen er et vikariat, med mulighet for fast ansettelse.
Utlyst 22.09.23
Søknadsfrist 01.10.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Vikar
Lokasjon Ålesund videregående skole
Søknader: 1

Kristiansund vgs - lærer til kjemiprosess og laboratoriefag

lærer i programfag kjemiprosess og laboratoriefag på vg2 nivå, opptil 40 % stilling med tiltredelse snarest. Stillingen er et vikariat som følger lærers sykmelding med varighet til maks 31.07.2024. Det er også ønskelig med kompetanse innen matematikk og naturfag. Stillingen kan deles.
Utlyst 20.09.23
Søknadsfrist 04.10.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Vikar
Lokasjon Kristiansund videregående skole
Søknader: 0

Fagskolen Møre og Romsdal - 100% Lærer og utviklingsresurs elkraft

Fagskolen Møre og Romsdal, studiested Ålesund søker proaktiv ingeniør i elkraft i 100% fast stilling som kan delta i undervisning og utviklingsarbeid i ulike emner inn elkraft og ev. innen automatisering. Stillingen består i å undervise og veilede innen ett eller flere av emnene; Installasjonssystemer og automatiserte systemer, Elektrisk energiproduksjon og -distribusjon, Elektroniske kommunikasjonssystemer (EKOM), og Elektriske installasjoner og -elenergianlegg. Lab og ledelsesfag (prosjektledelse). Som en del av stillingen vil du delta aktivt i fagskolens utviklingsplaner innen elektrofagene. Fagskolen er i tett dialog med bransjen og sammen ønsker vi å utvikle nye og fremtidige bærekraftige studier innen elektrofagene, i tillegg til å fornye eksisterende tilbud i elkraft og automatisering
Utlyst 19.09.23
Søknadsfrist 03.10.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Fagskolen i Møre og Romsdal
Søknader: 0

Molde vgs - vikarlærere

Molde vgs har behov for å komme i kontakt med lærere som ønsker å ta på seg korte og lengre undervisningsoppdrag innen de ulike fagområdene som tilbys ved skolen. Aktuelle fag er norsk, historie, engelsk, fremmedspråk, kroppsøving, musikkfag, realfag og samfunnsfag. Tilkallingsvikariatene vil være timebasert og kan vare fra enkelttimer til flere uker, alt avhengig av behov.
Utlyst 19.09.23
Søknadsfrist 31.10.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Vikar
Lokasjon Molde videregående skole
Søknader: 4

Borgund vgs 80% mellombels stilling fagarbeidar

Vi treng fagarbeidar i 80% stilling ved avdeling for resturant og matfag, mellombels for skoleåret 2023/2024. Det har vore stor utvikling av restaurantar i Ålesund og på Sunnmøre, og behovet for lærlingar er stort. Gjennom praktisk arbeid på kjøkken, utplassering i verksemder og teoriundervisning på skulen skal vi gjere elevane klare for læretid og fagbrev.
Utlyst 18.09.23
Søknadsfrist 02.10.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Midlertidig
Lokasjon Borgund vidaregåande skole
Søknader: 2

Kommunikasjonsrådgivar- digitale kanalar- vikariat

deg som er flink til å produsere innhald, har teft for kva som treff og skaper engasjement hos våre målgrupper, og er god på digitale verktøy. Du er ein kommunikasjonsrådgivar som er samfunnsengasjert, tar initiativ og ansvar, og kan bidra med både tekst, film og foto. Vil du bli med i kommunikasjonsteamet vårt? Vi jobbar for å gjere det lettare for folk å bruke tenestene våre, og vise fram arbeidet vi gjer med å utvikle samfunnet. No skal ein av våre dyktige medarbeidarar ut i foreldrepermisjon, og då ser vi etter deg som har lyst til å jobbe saman med oss. Vi lyser derfor ut eit årsvikariat, men tilsettingsperioden kan bli forlenga.
Utlyst 18.09.23
Søknadsfrist 05.10.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Vikar
Lokasjon Stab for organisasjon og tenesteutvikling
Søknader: 10

Hustadvika vgs - 100% vikariat i norsk

Utlyst 18.09.23
Søknadsfrist 02.10.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv.vikar
Lokasjon Hustadvika vidaregåande skole
Søknader: 1

Lærer i renholdsoperatørfaget og tilkallingsvikarer

deg som kan undervise i renholdsoperatørfaget ved skolens ressurssenter. Undervisningen vil foregå på kveldstid med oppstart snarest. Stillingen er midlertidig.
Utlyst 18.09.23
Søknadsfrist 02.10.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Timelønn underv.
Lokasjon Kristiansund videregående skole
Søknader: 1

Hustadvika vgs - ledige renholdsstillinger

Hustadvika vidaregåande skole søker etter: Fast reinhaldar fra 01.10.2023 i 67,3 % stilling Og tilkallingsvikar etter behov
Utlyst 15.09.23
Søknadsfrist 29.09.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Hustadvika vidaregåande skole
Søknader: 1

Vikarstilling undervisning maritim

Fagskolen Møre og Romsdal, studiested Kristiansund søker etter vikar innsom dekksoffiser i 100% stilling for studieåret 2023-2024. Hvis dette er interessant for deg ta kontakt omgående. Stillingen består i å undervise og veilede innen ett eller flere av emnene navigasjon, skipsteknikk med flere. I faget kontroll av skipets drift kan en påberegne å undervise både dekksoffiserer og maskinoffiserer. Du vil også være med å utvikle dekksoffisersstudiet i takt med utviklingen i samfunnet. Om du har lyst til å være med å utvikle studium og unge mennesker er dette jobben for deg. Om du synes stillingen høres interessant ut, ta kontakt snarest.
Utlyst 13.09.23
Søknadsfrist 30.09.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Vikar
Lokasjon Fagskolen i Møre og Romsdal
Søknader: 2