Hustadvika vgs - 50% vikarstilling som konsulent

Utlyst 09.06.23
Søknadsfrist 23.06.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Vikar
Lokasjon Hustadvika vidaregåande skole
Søknader: 0

Hustadvika vgs - 100% undervisningsstilling i språk og realfag

Utlyst 09.06.23
Søknadsfrist 23.06.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv.vikar
Lokasjon Hustadvika vidaregåande skole
Søknader: 0

Lærer nautikk 100% fast

Lærer i 100% fast stilling innen dekksoffiserutdanningen. Det er ønskelig at søker har variert erfaring som dekksoffiser. Har du erfaring i å undervise/veilede innen fagområdet nautikk/simulator er det en fordel. Du vil bli en del av et stort og sterkt maritimt fagmiljø. Dersom du ønsker å være med på å utvikle dekksoffisersutdanningen tilpasset dagens krav, i et godt arbeidsmiljø, kan dette være jobben for deg.
Utlyst 09.06.23
Søknadsfrist 21.06.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Fagskolen i Møre og Romsdal
Søknader: 0

Elkraft 100%

Har du lyst å bli vår nye lærer i elktraft? Fagskolen Møre og Romsdal studiested Ålesund søker etter deg som er proaktiv og ønsker å ta del i utviklingen i studiet elkraft. Fagskolen Møre og Romsdal er den ledende fagskolen på Nordvest-landet. Vi bygger fagskole for framtiden, og skal utvide og utvikle nye studier innen elektrofagene, samt innføre nye studieformer. Til dette, trenger vi deg på laget!
Utlyst 09.06.23
Søknadsfrist 21.06.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Fagskolen i Møre og Romsdal
Søknader: 1

Overtannlege i Molde kompetanseregion

I Møre og Romsdal får du det urbane side om side med den villaste naturen. Du bur og jobbar midt i landet, mellom hav og fjell i nordvest, med små avstandar mellom by og natur, innland og utland. Vi har ledig fast 100% stilling som overtannlege i Molde kompetanseregion. Overtannlegen er fagleg og administrativ leiar i Molde kompetanseregion, som omfattar Molde kompetanseklinikk og distriktstannklinikkane i Elnesvågen, Eide, Åndalsnes, Vestnes og Midsund. Stillinga rapporterer til fylkestannlegen og inngår i leiargruppa. Arbeidsstad vil vere på ein av klinikkane i kompetanseregionen. Meir informasjon om tannhelsetenesta i Møre og Romsdal finn du på internett: https://mrfylke.no/kultur-folkehelse-og-tannhelse/tannhelse
Utlyst 08.06.23
Søknadsfrist 26.06.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Molde kompetanseregion
Søknader: 0

Borgund vgs - 100% fast undervisningsstilling, Elektro og datateknologi

Elektro og datateknologi er et av de største utdanningsprogrammene på Borgund vidaregåande skole, med 180 elevplasser. Hvert eneste år leverer vi nesten 100 nye lærlinger til næringslivet på Sunnmøre. Vi leter etter deg som har fagbrev og gjerne høyere utdanning innen dataelektronikerfaget - og som har lyst til å jobbe med ungdom! Hos oss får du arbeide i lag med kompetente kollegaer, å være lærer er fantastisk givende - dette kan fort bli drømmeyrket!
Utlyst 05.06.23
Søknadsfrist 18.06.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv. fast
Lokasjon Borgund vidaregåande skole
Søknader: 0

Borgund vgs - 100% fast undervisningsstilling, Bygg- og anleggsteknikk

Bygg og anleggsteknikk på Borgund vidaregåande skole har 114 elevplasser. Hvert eneste år leverer vi nesten 70 nye lærlinger til næringslivet på Sunnmøre, til en bransje som har stort behov for fagfolk! Vi leter etter deg som har fagbrev og gjerne høyere utdanning innen rørleggerfaget - og som har lyst til å jobbe med ungdom! Hos oss får du arbeide i lag med kompetente kollegaer, å være lærer er fantastisk givende - dette kan fort bli drømmeyrket!
Utlyst 05.06.23
Søknadsfrist 18.06.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv. fast
Lokasjon Borgund vidaregåande skole
Søknader: 0

Ålesund vgs - inntil 100% vikariat ved Helse- og oppvekstfag

deg som har kompetanse til å undervise ved Helse- og oppvekstfag. Yrkeserfaring fra relevante yrker innenfor helse- og oppvekstfagene foretrekkes. Du er allsidig og nysgjerrig med interesse for pedagogikk og hva som skal til for at eleven mestrer i sin læresituasjon. Du ønsker å bidra med din kunnskap og erfaring i ulike fagteam og på tvers av organisasjonen. Det er en forutsetning at du har evne til selvstendighet, ansvarlighet, teamarbeid og fleksibilitet. Stillingen gjelder fra 01.08.2023 - 31.12.2023 med mulighet for forlengelse.
Utlyst 01.06.23
Søknadsfrist 14.06.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv.vikar
Lokasjon Ålesund videregående skole
Søknader: 6

Vikariat undervisningsstilling helse- og oppvekstfag

Surnadal vidaregåande skole har skoleåret 2023-2024 ledig vikariat på inntil 80% som lærar i helse- og oppvekstfag.Det kan også bli aktuelt med opplæring for elevar med særskilte behov i delar av vikariatet.
Utlyst 31.05.23
Søknadsfrist 14.06.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv.vikar
Lokasjon Surnadal vidaregåande skole
Søknader: 1

Vikariat høsten 2023 undervisning dekksoffiser Ålesund 100%

Fagskolen Møre og Romsdal, studiested Ålesund søker etter vikar til undervisning ved dekksoffiser.Vikariatet varer fra 01.08.2023-30.11. 2023. Stillingen består i å undervise og veilede innen ett eller flere av emnene navigasjon, skipsteknikk, simulator og instrument-lab, GMDSS, økonomi og ledelsesfag. Har du lyst til å prøve deg som underviser kan dette være stillingen for deg.
Utlyst 26.05.23
Søknadsfrist 11.06.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Vikar
Lokasjon Fagskolen i Møre og Romsdal
Søknader: 1

Rådgivar inntak

Utlyst 25.05.23
Søknadsfrist 12.06.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Kompetanse- og næringsavdelinga
Søknader: 10

IT-servicemedarbeider ved Team brukeropplevelse, Borgund vgs

Ved Team Brukeropplevelse, Stab for organisasjon og tenesteutvikling, IT-seksjonen, er det ledig 100% fast stilling. Stillingen rapporterer til leder for Team brukeropplevelse og er p.t. lokalisert ved Borgund videregående skole. Skolen har to faste ansatte og to lærlinger på IT. Skolen har rundt 1100 elever og 235 ansatte. Stillingen er også med i ressurspoolen for Team brukeropplevelse på Sunnmøre, som medfører at man bistår andre skoler i regionen ved behov.
Utlyst 25.05.23
Søknadsfrist 14.06.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Stab for organisasjon og tenesteutvikling
Søknader: 13

IT-servicemedarbeider ved Team Brukeropplevelse, Sunnmøre

Ved Team brukeropplevelse, IT-seksjonen, Stab for organisasjon og tenesteutvikling, er det ledig 100% fast stilling som IT-servicemedarbeider. Du får rolle som lokal IT-ressurs på p.t. tre ulike videregående skoler, fordelt på Sykkylven, Stranda og Ålesund. Stllingen er i for tiden fordelt på 40% stilling på hhv Sykkylven vgs og Ålesund vgs, og 20% stilling på Stranda vgs. Rollen er også med i ressurspoolen for Team brukeropplevelse på Sunnmøre, som medfører at man bistår andre skoler i regionen ved behov. Ønsker du å bygge deg en allsidig erfaring, er dette stillingen for deg!
Utlyst 25.05.23
Søknadsfrist 14.06.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Stab for organisasjon og tenesteutvikling
Søknader: 8

Rådgiver personvern og informasjonssikkerheit

deg som kan sjå digitale system og oppgåvene vi utfører i samanheng med krav til personvern og informasjonssikkerheit. Møre og Romsdal fylkeskommune er ei kompleks verksemd og har ei stor satsing for å forbetre dei digitale arbeidsformene i heile organisasjonen. I samband med dette søker vi deg som kan bidra til å styrke og vidareutvikle våre system for sikker handtering av personvern og informasjonssikkerheit.
Utlyst 25.05.23
Søknadsfrist 14.06.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Stab for juridiske og administrative tenester
Søknader: 4

Haram vidaregåande skule - miljørettleiar

Utlyst 24.05.23
Søknadsfrist 11.06.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Haram vidaregåande skule
Søknader: 10