Kristiansund vgs - Trafikklærer ved yrkessjåførutdanningen

En eller flere dyktige trafikklærere som kan undervise i fagområdene til skolens yrkessjåførutdanning for lærlinger og voksne.
Utlyst 25.11.21
Søknadsfrist 12.12.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv. fast
Lokasjon Kristiansund videregående skole
Søknader: 0

Reinhaldarar

to reinhaldarar i 100 % faste stillingar. Har du fagbrev i reinhaldfaget eller erfaring frå tilsvarande arbeid? Er du serviceinnstilt og god på samarbeid? Då kan du vere den vi søker etter.
Utlyst 25.11.21
Søknadsfrist 12.12.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Stab for juridiske og administrative tenester
Søknader: 3

Herøy vgs - Konsulent i 100% fast stilling

Vi har ledig stilling som konsulent frå 01.01.2022
Utlyst 24.11.21
Søknadsfrist 09.12.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Herøy vidaregåande skule
Søknader: 4

Prosjektleiar utvikling av tilskots- og innkjøpsprosessar

Vi søker ein engasjert og dyktig prosjektleiar i toårig prosjektstilling med moglegheit for fast tilsetting. Fylkeskommunen ønsker å levere betre tenester til innbyggarar, næringsliv og kommunar. Dette stiller krav til digitalisering i alle delar av organisasjonen. Kompetanse- og næringsavdelinga skal utvikle og fornye prosessar knytt til tilskotsforvaltning og innkjøp. Økonomi er ein vesentleg del av begge desse områda, og vi ser derfor etter ein person som har kompetanse på både digitalisering og økonomi.
Utlyst 22.11.21
Søknadsfrist 13.12.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Engasjement
Lokasjon Kompetanse- og næringsavdelinga
Søknader: 0

Kantineleder - vikariat

Ved Romsdal vgs er det fra 1. januar 2022 ledig vikatriat for kantineleder ut skoleåret 2021-22. Vi søker nå etter deg som er utdannet kokk, og som har erfaring fra kantinedrift. Stillingen som kantineleder er i utgangspunktet 100%, men da den følger elevenes skoleår, vil det bli trukker 11% av lønna. Det vil bli vurdert å videreføre stillinga for neste skoleår 22/23.
Utlyst 22.11.21
Søknadsfrist 06.12.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Vikar
Lokasjon Romsdal videregående skole
Søknader: 0

Tingvoll VGS - Bygg og anleggsteknikk

En faglig sterk og praktisk anlagt byggfaglærer som kan videreutvikle vårt byggfagtilbud. Skolen har nå et ledig vikariat på 100 % med tiltredelse så snart som mulig. Det vil være undervsining på VG1 Bygg- og anleggsteknikk, samt VG2 Tømrer. Stillingen kan deles opp dersom det er ønskelig med kombinasjon av annet arbeid. Du bør: - Ha relevant utdanning - Være en tydelig klasseleder med glimt i øyet - Ha god praksiskunnskap og styrke skolens praksisordninger for elevgruppen Vi søker spesielt etter søkere med erfaring som tømrer i det lokale arbeidslivet og med et godt kontaktnettverk for praksis. Vi setter relasjonskompetase og lærerens formidlingsevne høyt ved ansettelser ved skolen. Det kan derfor være aktuelt med prøveundervisning ved gjennomføring av intervju.
Utlyst 19.11.21
Søknadsfrist 03.12.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Vikar (for andre)
Lokasjon Tingvoll vidaregåande skole
Søknader: 0

Tingvoll VGS - Idrettsfaglærer

En idrettslærer med høy fagkompetanse til vår idrettsavdeling. Skolen har fra 01.01.22 frem til 31.07.22 et ledig vikariat på 70%. Du må: - Ha relevant utdanning - Kunne motivere elever til å nå sine mål - Være en tydelig klasseleder med glimt i øyet - Ha spisskompetanse innenfor noen av skolens programfagområder Stillingen kan gjerne være i kombinasjon med øvrige utlysninger og øvrig behov ved skolen. Vi setter relasjonskompetanse og lærerens formidlingskompetanse høyt ved ansettelser ved skolen. Det vil derfor være aktuelt med prøveundervisning ved gjennomføring av intervju.
Utlyst 19.11.21
Søknadsfrist 07.12.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv.vikar
Lokasjon Tingvoll vidaregåande skole
Søknader: 0

Rådgivar- prosjektleiing FRAM

Vi søker etter ein kompetent, engasjert og utviklingsorientert prosjektleiar som skal jobbe med innovasjon og vidareutvikling av FRAM sine digitale løysingar. Du vil jobbe tett saman med resten av prosjektleiar-teamet. Formålet med stillinga er å styre ulike prosjekt for å gjere det enklare for dei reisande å bruke FRAM sine tenester. Arbeidet inneber kontakt med samarbeidspartar, transportørar, andre fylkeskommunar, kommunar og andre relevante aktørar innanfor kollektiv- og mobilitet i Norge og Norden. Møre og Romsdal fylkeskommune samarbeider med offentleg sektor, innbyggarar, næringsliv og organisasjonar for å bli endå meir berekraftige. Saman skal vi utvikle Møre og Romsdal til å bli eit attraktivt samfunn med låge utslepp og gode levevilkår i tråd med fylkesplan og FNs berekraftsmål.
Utlyst 17.11.21
Søknadsfrist 01.12.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Samferdselsområdet
Søknader: 1

Ingeniørgeolog

ein engasjert og dyktig ingeniørgeolog til vegdriftsseksjonen på fylkesvegavdelinga. Fylkesvegnettet består av om lag 3200 km veg, 57 tunnelar, om lag 1000 bruer samt andre vegelementer. Seksjonen sørger for dagleg drift og vedlikehald av fylkesvegane, og har ansvar for asfalt, tunnelar, beredskap og geologi/geoteknikk. Vi søker etter ein ingeniørgeolog til team tunnel, elektro og geofag, i vegdriftseksjonen. Teamet har frå før ein ingeniørgeolog og to geoteknikarar.
Utlyst 17.11.21
Søknadsfrist 01.12.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Samferdselsområdet
Søknader: 5

Kontrollingeniør- Vegdrift Sunnmøre

kontrollingeniør for driftskontrakt 1501 Søre Sunnmøre i Fylkesvegavdelinga: • Drift og vedlikehald av fylkesvegar Fylkesvegnettet består av om lag 3200 km veg, 57 tunnelar, om lag 1000 bruer samt andre vegelementer.
Utlyst 17.11.21
Søknadsfrist 01.12.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Samferdselsområdet
Søknader: 7

Tilkallingsvikar lærar og undervisningsassistent - naturbruk

tilkallingsvikarar på Naturbruk. Vi har vikaroppdrag som kan variere med varigheit frå ein dag til fleire veker. Kanskje passar det deg best å ta enkeltdagar, eller at du ønsker større vikaroppdrag? Skriv litt om dette i søknaden din. Vi treng vikarar som kan undervise eller vere assistent i praktiske og teoretiske fag, og det er ønskeleg at du kan starte så snart som mogleg. Arbeidstid er kl. 07.45 - 14.35 måndag - fredag.
Utlyst 15.11.21
Søknadsfrist 31.01.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Timelønn underv.
Lokasjon Gjermundnes vidaregåande skule
Søknader: 2

Tilkallingsvikar kantine

Kanskje passar det deg best å ta enkeltdagar, eller at du ønsker større vikaroppdrag? Skriv litt om dette i søknaden din. Som kantinemedarbeider er du med i den daglege drifta av kantina og er ein nøkkelperson for å skape gode kundeopplevelsar. Dine arbeidsoppgåver vil være å tilberede og servere varm- og kaldmat og tidvis betjene kassa. Du vil også ha oppgåver på oppvasken og skal sjå til at kantina til einkvar tid er presentabel. Vi tenkjer det er ei styrke om du har erfaring frå kafè, restaurant eller kantine og noko kunnskap om IK-Mat. Like viktig er din motivasjon og engasjement for å jobbe på eit kjøkken og tilberede sunn og god mat. Du er ein stødig kollega som støttar og hjelper til der det trengs. Du har som oftast godt humør, er positiv og omgjengeleg. For å lykkast på kjøkkenet er det viktig at du kan kommunisere godt på norsk. Arbeidstid er kl. 07.30-15.30 og følger skuleåret.
Utlyst 15.11.21
Søknadsfrist 31.01.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Timelønn kommunal
Lokasjon Gjermundnes vidaregåande skule
Søknader: 0

Rauma vgs - Vikariat som Miljøarbeider/elevassistent innen Teknologi og Industrifag

Rauma videregående skole har ledigi vikariat i 89% stilling innen Teknologi og Industrifag for tiltredelse så snart som mulig og ut skoleåret 21/22. Arbeidet vil bestå av å være på skolens verksted samt være med i noen teoritimer sammen med faglærer og elever. Stillingen følger skoleåret mandag - fredag med en arbeidstid mellom 08.00 - 15.30 og fri i skolens ferier. Søkere vurderes fortløpende.
Utlyst 12.11.21
Søknadsfrist 01.12.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Vikar
Lokasjon Rauma videregående skole
Søknader: 4

Haram vidaregåande skule - undervisningsstilling, vikariat

Utlyst 10.11.21
Søknadsfrist 01.12.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv.vikar
Lokasjon Haram vidaregåande skule
Søknader: 2

Prosjektstilling for stipendiat i større forskingsprosjekt

Utlyst 01.11.21
Søknadsfrist 14.12.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Engasjement
Lokasjon Kulturavdelinga
Søknader: 1