Hustadvika vgs - 100% fast stilling som assisterende rektor

Utlyst 17.01.22
Søknadsfrist 31.01.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Hustadvika vidaregåande skole
Søknader: 1

Borgund vgs - Avdelingsleiar 100% fast stilling, 2.gangs utlysning

Utlyst 14.01.22
Søknadsfrist 07.02.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Borgund vidaregåande skole
Søknader: 9

Teamleiar vegdrift

ein engasjert og omgjengeleg teamleiar for vegdrift i fylkesvegavdelinga
Utlyst 13.01.22
Søknadsfrist 31.01.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Samferdselsområdet
Søknader: 3

Kontrollingeniør - asfalt og vegoppmerking

ein engasjert og omgjengeleg kontrollingeniør for asfalt og vegoppmerking, Nordmøre og Romsdal i Fylkesvegavdelinga " Asfalt- og vegoppmerking på fylkesvegar: Fylkesvegnettet består av om lag 3200 km veg, 57 tunnelar, om lag 1000 bruer samt andre vegelementer.
Utlyst 13.01.22
Søknadsfrist 31.01.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Samferdselsområdet
Søknader: 9

Atlanten vgs - lærerbehov våren 2022

vikarer til korte og lengre undervisningsoppdrag innen ulike fagområder ved Atlanten videregående skole våren 2022. Vi har spesielt behov for vikarer med undervisningskompetanse i ett eller flere av fagene norsk, religion, tysk og matematikk.
Utlyst 12.01.22
Søknadsfrist 01.02.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Timelønnet
Lokasjon Atlanten videregående skole
Søknader: 5

Økonomikonsulent - den offentlege tannhelsetenesta

- ein engasjert og utviklingsorientert medarbeidar til fast 100% stilling i fylkestannlegens stab Vi søker deg som ser nye og effektive måtar å gjere ting på, og er god til å planlegge og gjennomføre forbetringsprosessar. Du liker å jobbe sjølvstendig og strukturert i ein travel arbeidskvardag, men søker også gode løysingar i samarbeid med andre.
Utlyst 08.01.22
Søknadsfrist 31.01.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Fylkestannlegen
Søknader: 8

Prosjektleiar i FRAM

Møre og Romsdal fylkeskommune etablerer eit kompetansemiljø i Kristiansund som skal utvikle berekraftige reisevanar både i byane og distrikta. Prosjektleiaren vi søker etter får ei nøkkelrolle i ei innovativ satsing der vi bygger framtidas kollektivtrafikk i Møre og Romsdal. Personen vi søker vil få ansvar for prosjekta knytt til ulike satsingar, for eksempel mikromobilitet, bestillingstransport, innfartsparkering og heim-jobb-heim. Vil du vere med på reisa? Samferdselsområdet består av fylkesvegavdelinga og kollektivavdelinga FRAM. FRAM ønsker å bidra til mobilitetsløysingar for folk, varer og tenester som er berekraftige, effektive, trafikksikre og samfunnsøkonomisk lønnsame. Til dette arbeidet søker FRAM ein kompetent, engasjert og utviklingsorientert prosjektleiar som får ansvar for innovasjons- og utviklingsprosjekt på mobilitetsområdet. Prosjektleiaren skal medverke til tverrfagleg og verdiskapande samarbeid både internt i eigen organisasjon og eksternt i lag med samarbeidspartar, transportørar, andre fylkeskommunar, kommunar og andre relevante aktørar.
Utlyst 20.12.21
Søknadsfrist 31.01.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Samferdselsområdet
Søknader: 4

Rådgivar i FRAM

Møre og Romsdal fylkeskommune etablerer eit kompetansemiljø i Kristiansund som skal utvikle berekraftige reisevanar både i byane og distrikta. Rådgivaren vi søker etter får ei nøkkelrolle i ei innovativ satsing der vi bygger framtidas kollektivtrafikk i Møre og Romsdal. Dette inngår i "Programmet for berekraftig by- og tettstadutvikling" som har som formål å gjere byane og tettstadene i fylket meir attraktive og berekraftige. Programmet for berekraftig by- og tettstadsutvikling er ei operasjonelisering av delar av fylkesplanen. Samferdselsområdet består av fylkesvegavdelinga og kollektivavdelinga FRAM. FRAM ønsker å bidra til mobilitetsløysingar for folk, varer og tenester som er berekraftige, effektive, trafikksikre og samfunnsøkonomisk lønnsame. Hos oss får du i tillegg til prosjektlederansvar inn mot programmet for Berekraftig by- og tettstadsutvikling, delta i utforming og oppfølging av handlingsprogrammet for FRAM. Vi ser derfor etter ein person som har kjennskap til- og interesse for å jobbe for gode løysingar, og som har god skriftleg formuleringsevne. Vi ønskjer deg som kan jobbe sjølvstendig, deler av din kunnskap, og samarbeider godt. Du vil inngå i eit tverrfagleg miljø ved Campus Kristiansund der alle fylkeskommunen sine fagområder er representert.
Utlyst 20.12.21
Søknadsfrist 31.01.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Samferdselsområdet
Søknader: 7

Tilkallingsvikar kantine

Kanskje passar det deg best å ta enkeltdagar, eller at du ønsker større vikaroppdrag? Skriv litt om dette i søknaden din. Som kantinemedarbeider er du med i den daglege drifta av kantina og er ein nøkkelperson for å skape gode kundeopplevelsar. Dine arbeidsoppgåver vil være å tilberede og servere varm- og kaldmat og tidvis betjene kassa. Du vil også ha oppgåver på oppvasken og skal sjå til at kantina til einkvar tid er presentabel. Vi tenkjer det er ei styrke om du har erfaring frå kafè, restaurant eller kantine og noko kunnskap om IK-Mat. Like viktig er din motivasjon og engasjement for å jobbe på eit kjøkken og tilberede sunn og god mat. Du er ein stødig kollega som støttar og hjelper til der det trengs. Du har som oftast godt humør, er positiv og omgjengeleg. For å lykkast på kjøkkenet er det viktig at du kan kommunisere godt på norsk. Arbeidstid er kl. 07.30-15.30 og følger skuleåret.
Utlyst 15.11.21
Søknadsfrist 31.01.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Timelønn kommunal
Lokasjon Gjermundnes vidaregåande skule
Søknader: 3

Tilkallingsvikar lærar og undervisningsassistent - naturbruk

tilkallingsvikarar på Naturbruk. Vi har vikaroppdrag som kan variere med varigheit frå ein dag til fleire veker. Kanskje passar det deg best å ta enkeltdagar, eller at du ønsker større vikaroppdrag? Skriv litt om dette i søknaden din. Vi treng vikarar som kan undervise eller vere assistent i praktiske og teoretiske fag, og det er ønskeleg at du kan starte så snart som mogleg. Arbeidstid er kl. 07.45 - 14.35 måndag - fredag.
Utlyst 15.11.21
Søknadsfrist 31.01.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Timelønn underv.
Lokasjon Gjermundnes vidaregåande skule
Søknader: 2