Volda vgs - underv.stillingar norsk/religion/geografi/matematikk/naturfag

For skuleåret 2021/2022, søker Volda vgs. etter vikarar i faga norsk, religion, geografi, matematikk og naturfag i inntil 150% stilling. Den/dei som vert tilsette, må i tillegg rekne med å vere kontaktlærar. Det kan også verte aktuelt med støtteundervising for grupper/enkeltelevar. Skulen har behov for tilkallingsvikarar i dei same fagområda.
Utlyst 15.06.21
Søknadsfrist 22.06.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Vikar
Lokasjon Volda vidaregåande skule
Søknader: 0

Programfaglærer Informasjonsteknologi, 50 % fast

Ved Romsdal vgs er det fra 1. august 2021 ledig inntil 50% fast stilling som programfaglærer i Informasjonsteknologi. Nå søker vi etter deg som både har rett kompetanse og som ønsker å bli vår nye kollega.
Utlyst 15.06.21
Søknadsfrist 23.06.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv. fast
Lokasjon Romsdal videregående skole
Søknader: 0

Fagerlia-Ålesund vgs - faglærer maritime fag

Fagerlia - Ålesund videregående skole utvider fra fire til fem klasser i maritime fag. I forbindelse med dette er det fra 1. august 2021 ledig en fast, 100 % stilling for lærer i maritime fag. Vi søker etter deg som har undervist i maritime fag vg2 matros- eller motormannfaget, eller har arbeidet innen fagfeltet og har motivasjon til å undervise i den videregående skolen.
Utlyst 14.06.21
Søknadsfrist 22.06.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Fagerlia videregående skole
Søknader: 0

Fagerlia-Ålesund vgs - faglærer salg, service og reiseliv

Fagerlia - Ålesund videregående skole har ledig inntil 14,48% vikariat, som faglærer ved avdeling for Salg, service og reiseliv skoleåret 2021-22.
Utlyst 14.06.21
Søknadsfrist 17.06.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Vikar
Lokasjon Ålesund videregående skole
Søknader: 3

Barne-og ungdomsarbeider, 89 % fast stilling

Ved Romsdal vgs er det fra 1. august 2021 ledig 89 % fast stilling som Barne-og ungdomsarbeider.
Utlyst 14.06.21
Søknadsfrist 28.06.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Romsdal videregående skole
Søknader: 2

Sykkylven vgs - Avdelingsleiar Yrkesfag

ein avdelingsleiar som set eleven og læringsmiljø i sentrum. Har du fagleg innsikt og visjonar for skulen si pedagogiske utvikling, kan du vere rett person for oss! 100% avdelingsleiar for Elektro og datateknologi, Teknologi og industrifag Fast stilling
Utlyst 12.06.21
Søknadsfrist 27.06.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Sykkylven vidaregåande skule
Søknader: 0

Sunndal vgs- Avdelingsleder

En avdelingsleder som setter elevens læring og læringmiljø i sentrum. Har du faglig innsikt og visjoner for skolens pedagogiske utvikling, kan du være rett person for oss! Vi søker en avdelingsleder som setter elevene i sentrum og får det beste uta av elevene både faglig og sosialt. Stillinga er tillagt 50 % avdelingsledelse og 50 % undervisning. Stillinga er fast.
Utlyst 11.06.21
Søknadsfrist 25.06.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Sunndal vidaregåande skole
Søknader: 2

Byggeleiar - Bypakke Ålesund

Bypakken er eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylkeskommune, Ålesund kommune og Statens vegvesen, der det skal byggjast vegprosjekt for om lag 4 mrd kr dei komande åra. Bypakken skal sørge for god framkomelegheit for alle trafikantgrupper, med hovudvekt på kollektivtransport, sykkel, gange og næringstransport. Vi er i gang med oppbemanning av prosjektorganisasjonen og søker no etter byggeleiar for dei fylkeskommunale prosjekta i bypakken. Du vil inngå i eit team med blant anna byggeleiarar, kontrollingeniørar og prosjekterande og rapporterer til prosjektleiar. Prosjektleiar vil styre på porteføljenivå og byggeleiarar følgjer opp enkeltprosjekt i prosjekterings- og utføringsfasen.
Utlyst 11.06.21
Søknadsfrist 25.06.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Samferdselsområdet
Søknader: 0

Vegplanleggar- Bypakke Ålesund

Bypakken er eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylkeskommune, Ålesund kommune og Statens vegvesen, der det skal byggjast vegprosjekt for om lag 4 mrd kr dei komande åra. Bypakken skal sørge for god framkomelegheit for alle trafikantgrupper, med hovudvekt på kollektivtransport, sykkel, gange og næringstransport. Vi er i gang med oppbemanning av prosjektorganisasjonen og søker no etter vegplanleggar for dei fylkeskommunale prosjekta i bypakken. Du vil inngå i eit team med blant anna prosjektleiar, byggeleiarar, kontrollingeniørar og prosjekterande.
Utlyst 11.06.21
Søknadsfrist 25.06.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Samferdselsområdet
Søknader: 2

Fagerlia og Ålesund videregående skole - fagarbeider

Vi har ledig 89 % fast stilling som fagarbeider ved Fagerlia og Ålesund videregående skole. Skoleåret 2021-22 vil stillingen være tilknyttet avdeling Naturbruk på lokalitet Volsdalsberga. Naturbruk handler om å drive næring basert på naturressurser, og hos oss rettes opplæringen i hovedsak mot fiskeri- og havbruksnæringen. I opplæringen legger vi stor vekt på praktisk opplæring gjennom bruk av naturen, skolens fiskehall, båter, bedriftsbesøk og utplassering i næringen. Behovet for fagarbeiderer vil kunne variere fra skoleår til skoleår, slik at den som blir tilsatt vil kunne tilknyttes en annen avdeling ved skolen på et senere tidspunkt. Arbeidstiden følger skoleruten.
Utlyst 11.06.21
Søknadsfrist 15.06.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Ålesund videregående skole
Søknader: 9

Sykkylven vgs - Assistent 80% - 2.ggs. utlysing

Assistent i 80% stilling Stillinga er mellombels i tre år
Utlyst 11.06.21
Søknadsfrist 25.06.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Midlertidig
Lokasjon Sykkylven vidaregåande skule
Søknader: 5

Prosjektleiarar byggeprosjekt

Vi søker etter inntil 3 resultatorienterte og initiativrike prosjektleiarar i 100 % fast stilling i prosjektseksjonen ved stab for bygg- og eigedomstenester. Vil du bli ein del av vårt fagmiljø innan prosjektleiing av byggeprosjekt og ønskjer å bidra til utvikling i næringa kan du vere rette personen for oss.
Utlyst 10.06.21
Søknadsfrist 28.06.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Bygg- og eigedomstenester
Søknader: 2

Sunndal vgs - norsk og spansk 100 % vikariat

Utlyst 09.06.21
Søknadsfrist 23.06.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv.vikar
Lokasjon Sunndal vidaregåande skole
Søknader: 0

Programfaglærer Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign

Ved Romsdal vgs er det fra 1. august 2021 ledig 60 % vikar stilling som lærer ved vårt programområde Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign. Nå søker vi etter deg som både har rett kompetanse og som ønsker å bli vår nye kollega.
Utlyst 09.06.21
Søknadsfrist 21.06.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv.vikar
Lokasjon Romsdal videregående skole
Søknader: 1

Sunndal vgs - kroppsøving 100 % vikariat

Vi søker etter deg som får fram det beste i elevene både faglig og sosialt.
Utlyst 09.06.21
Søknadsfrist 23.06.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv.vikar
Lokasjon Sunndal vidaregåande skole
Søknader: 4

Sunndal vgs - engelsk, samfunnsfag og historie vikar 100 %

Utlyst 09.06.21
Søknadsfrist 23.06.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv.vikar
Lokasjon Sunndal vidaregåande skole
Søknader: 4

Fræna vgs - 18% engasjement som miljøarbeider på NA

Utlyst 09.06.21
Søknadsfrist 18.06.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Engasjement
Lokasjon Fræna vidaregåande skole
Søknader: 0

Fagskolen Møre og Romsdal - Lærer i yrkesrettet norsk og engelsk

Lærer i yrkesrettet kommunikasjon i norsk og engelsk i 100% fast stilling. Studiested er Ålesund. Yrkesrettet kommunikasjon er læring i norsk og engelsk knyttet direkte mot studieprogrammene som det undervises i. Fagskolen har studieprogrammer innen maritime og tekniske fag og undervisning i kommunikasjon knyttes opp mot faglig innhold og krav som ligger til fagområdet. Studentene skal utvikle kompetanse i å skrive eksempelvis rapporter, søknader, referater ut fra standarder og kunne benytte et tydelig og korrekt fagspråk i all skriftlig og muntlig kommunikasjon. Vi søker etter en person som kan undervise i norsk, engelsk eller i begge fagområder. Kjennskap til et spesifikt fagfelt i tillegg er en fordel. Fagmiljøet i Fagskolen som totalt sett må ha kompetanse som samsvarer med Tilsynsforskrifta for høyere yrkesfaglig utdanning.
Utlyst 04.06.21
Søknadsfrist 15.06.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Fagskolen i Møre og Romsdal
Søknader: 12

Herøy vgs - ledig underv.still. Helse- og oppvekstf. vg1/vg2

Herøy vidaregåande skule har ledig eit vikariat i 60 % stilling i Helse- og oppvekstfag for skuleåret 2021 - 2022, med undervisning i programfag og yrkesfagleg fordjupning både på vg1 Helse- og oppvekstfag og vg2 Helsearbeidarfag. Stillinga kan verte utvida.
Utlyst 04.06.21
Søknadsfrist 15.06.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Vikar
Lokasjon Herøy vidaregåande skule
Søknader: 16

Økonomirådgivar

rådgivar i 100 % fast stilling. Arbeider du sjølvstendig, systematisk og målretta? Har du god økonomiforståing og er du god til å sette deg inn i komplekse saksområde? Då kan du vere den vi leiter etter. Vi søker deg som har god kompetanse og erfaring frå arbeid med økonomi i offentleg forvaltning. Du er vand med å jobbe sjølvstendig og strukturert i ein travel arbeidskvardag, men søker òg gode løysingar i samarbeid med andre.
Utlyst 02.06.21
Søknadsfrist 25.06.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Stab for juridiske og administrative tenester
Søknader: 4

Kristiansuns vgs - lærer i restaurant - og matfag, 50% fast

Lærer i restaurant - og matfag, 50 % fast med oppstart 1. august 2021.
Utlyst 02.06.21
Søknadsfrist 15.06.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Kristiansund videregående skole
Søknader: 5

Fagskolen Møre og Romsdal - Undervisningsstilling i norsk

Fagskolen Møre og Romsdal, studiested Kristiansund søker etter lærer i norsk i 50 % fast stilling. Stillingen er ledig fra 1. august 2021. Arbeidsoppgavene vil være undervisning i norskfaget på fagskolenivå, og det skal undervises både på heltidsstudium, og deltidstudium som er samlingsbasert/nettstøttet. Formell kompetanse for stillingen er fagkompetanse i norsk - minimum 60 studiepoeng. Vi ønsker at du har erfaring i å undervise/veilede. Søkere med relevant pedagogisk kompetanse kan bli foretrukket. Søkere uten pedagogisk utdanning kan bli pålagt å gjennomføre utdanning etter ansettelse
Utlyst 01.06.21
Søknadsfrist 15.06.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv. fast
Lokasjon Fagskolen i Møre og Romsdal
Søknader: 3

Fagskolen i Møre og Romsdal - Undervisningsstilling ved studiet kjemi-prosessteknikk

Fagskolen Møre og Romsdal, studiested Kristiansund søker etter lærer til studiet kjemi-prosessteknikk. Vi har ledig ca. 50 % fast stilling fra 1. august 2021. Fra og med skoleåret 2022/2023 er det mulighet for 100% fast stilling. Arbeidsoppgavene vil være undervisning i fagene HMS, materiallære, vedlikehold, generell kjemi og kjemiteknikk på fagskolenivå. Det skal undervises både på heltidsstudium, og deltidstudium som er samlingsbasert/nettstøttet. Formell kompetanse for stillingen er bachelor eller master i ett/flere av de overnevnte fagene. Lang relevant yrkeserfaring kan kompensere for manglende utdanning. Søkere med relevant pedagogisk kompetanse kan bli foretrukket. Søkere uten pedagogisk utdanning kan bli pålagt å gjennomføre utdanning etter ansettelse.
Utlyst 01.06.21
Søknadsfrist 15.06.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv. fast
Lokasjon Fagskolen i Møre og Romsdal
Søknader: 2

Rådgivar rekneskap

ein utviklingsorientert og engasjert rådgivar i 100 % fast stilling. Har du lyst til å jobbe med rekneskap med særleg fokus på digitalisering og forbetring av prosessar? Har du god økonomi- og rekneskapsforståing og ein iver etter å utnytte digitale løysingar for ei effektiv og kvalitetsretta rekneskapsfunksjon? Då kan du vere den vi leiter etter. Vi søker deg som har erfaring med rekneskapsarbeid, mellom anna avstemmingar, vurderingar og dokumentasjon opp mot rekneskapsreglar, momsreglar mm. Du har god digital kompetanse og erfaring med utviklingsprosessar knytt til stadig forbetring av rekneskapsfunksjonen i større firma eller offentleg forvaltning. Du ser nye og meir effektive måtar å gjere ting på, og du evner å planlegge og gjennomføre forbetringsprosessar. Du er vand med å jobbe sjølvstendig og strukturert i ein travel arbeidskvardag, men søker og gode løysingar i samarbeid med andre.
Utlyst 01.06.21
Søknadsfrist 20.06.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Stab for strategi og styring
Søknader: 2

Seksjonsleiar i Seksjon for arkiv, bibliotek og museum

Møre og Romsdal fylkeskommune er inne i ei spennande tid. Gjennom regionreforma har fylkeskommunen fått nye oppgåver og utvida ansvar. Samfunnsutviklarrolla er styrka, og heilskapleg tenking og samhandling på tvers av sektorar står sentralt. FN sine berekraftsmål ligg til grunn for utvikling av fylket. I kulturavdelinga si fagportefølje inngår fagområda kultur, idrett, frivillig sektor, kulturminneforvalting, friluftsliv og folkehelse. Møre og Romsdal fylkeskommune arbeider for ein organisasjonskultur som fremmar samhandling, kompetansebygging og læring på tvers av fag og sektorar. For å bidra til å utvikle våre tenester søker vi no etter ny seksjonsleiar i Seksjon for arkiv, bibliotek og museum. Vi søker deg med interesse for utvikling av biblioteka sine tenester og bidrag til samfunnsutviklinga, og som evner å sjå synergiar mellom fagfelta. Hovudoppgåvene i seksjonen er: - Bibliotekrådgjeving, inkl. biblioteka i vidaregåande skole - Regionale bibliotekoppgåver - fellesløysingar - Arkiv-, bibliotek- og museumsutvikling, inkl. tilskotsforvalting - Språk og litteraturformidling, inkl. tilskotsforvalting
Utlyst 01.06.21
Søknadsfrist 15.06.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Seksjon for arkiv, bibliotek og museum i Ålesund
Søknader: 5

Ulstein vgs - 50-70% undervisningsvikariat i norsk

Vi har ledig eit undervisningsvikariat for skuleåret 2021/2022
Utlyst 31.05.21
Søknadsfrist 15.06.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv.vikar
Lokasjon Ulstein vidaregåande skule
Søknader: 8

Rauma vgs - 100% Faglærer innen Teknologi og Industrifag

100% fast stilling som faglærer innen Teknologi og Industrifag.
Utlyst 12.05.21
Søknadsfrist 15.06.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Rauma videregående skole
Søknader: 2