Tannhelsesekretær (vikariat) DTK Kristiansund, Kristiansund kompetanseregion

Vi søker etter ein tannhelsesekretær i 100% vikariatstilling med arbeidsstad for tida distriktstannklinikken Kristiansund. Vikariatet har i første omgang varigheit på eitt år.
Utlyst 21.07.21
Søknadsfrist 04.08.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Vikar
Lokasjon Kristiansund kompetanseregion
Søknader: 0

Tannhelsesekretær (vikariat) DTK Vestnes, Molde kompetanseregion

Vi søker etter ein tannhelsesekretær i 100% vikariatstilling med arbeidsstad for tida distriktstannklinikken Vestnes. Vikariatet har i første omgang varigheit i eitt år.
Utlyst 21.07.21
Søknadsfrist 04.08.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Vikar
Lokasjon Molde kompetanseregion
Søknader: 1

Tannlege, DTK Averøy/ DTK Kristiansund

ein tannlege i fast, 100% stilling med arbeidsstad for tida delt mellom distriktstannklinikkane Averøy og Kristiansund i Kristiansund kompetanseregion.
Utlyst 21.07.21
Søknadsfrist 04.08.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Kristiansund kompetanseregion
Søknader: 0

Tannpleiar DTK Sunndalsøra, Kristiansund kompetanseregion

ein tannpleiar i 100%, fast stilling med arbeidsstad for tida distriktstannklinikken Sunndalsøra i Kristiansund kompetanseregion.
Utlyst 21.07.21
Søknadsfrist 04.08.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Kristiansund kompetanseregion
Søknader: 0

Tannpleiar DTK Surnadal, Kristiansund kompetanseregion

ein tannpleiar i 100%, fast stilling med arbeidsstad for tida distriktstannklinikken Surnadal i Kristiansund kompetanseregion.
Utlyst 21.07.21
Søknadsfrist 04.08.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Kristiansund kompetanseregion
Søknader: 0

Tannlege (vikariat) DTK Surnadal, Kristiansund kompetanseregion

ein tannlege i 100% vikariatstilling med arbeidsplass for tida distriktstannklinikken Surnadal. Vikariatet har varigheit i eitt år.
Utlyst 21.07.21
Søknadsfrist 04.08.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Vikar
Lokasjon Kristiansund kompetanseregion
Søknader: 0

Tannhelsesekretær Ålesund kompetanseklinikk, Ålesund kompeta

Vi søker etter ein tannhelsesekretær i fast, 100% stilling med arbeidsstad for tida Ålesund kompetanseklinikk i Ålesund kompetanseregion.
Utlyst 21.07.21
Søknadsfrist 04.08.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Ålesund kompetanseregion
Søknader: 2

Lærling IKT-servicefag Sunndal vidaregåande skole

- har fullført VG2 IKTt-servicefag -kan jobbe jølvstendig -har god fagleg kompetanse, er punktlig og er løysingsorientert -er omgjengeleg,positiv og har godt humør
Utlyst 20.07.21
Søknadsfrist 03.08.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Lærling
Lokasjon Sunndal vidaregåande skole
Søknader: 0

Fagskolen Møre og Romsdal - Konsulent 60% Kristiansund

Konsulent i 60 % fast stilling ved Fagskolen Møre og Romsdal Studiested Kristiansund. Det kan være aktuelt å tilpasse arbeidstid til skoleruta og stillingsstørrelsen kan bli utvidet.
Utlyst 08.07.21
Søknadsfrist 26.08.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Fagskolen i Møre og Romsdal
Søknader: 5

Fagskolen Møre og Romsdal - Kvalitetskoordinator

en engasjert koordinator som skal lede skolens kvalitetsarbeid, og bidra systematisk i utvikling av nye studier og studieplaner. Har du god systemforståelse, kan tilegne deg ny kunnskap raskt, og kan anvende lover og forskrifter? Har du gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter og gode skriveferdigheter? Da er det kanskje deg vi ser etter. Fagskolen har et systematisk kvalitetsarbeid som revideres periodisk av eksterne tilsynsmyndigheter. Skolens kvalitetsstyringssystem (KS-system) skal til enhver tid være i tråd med gjeldende lover og forskrifter og skal være aktivt i bruk av ansatte og studenter.
Utlyst 08.07.21
Søknadsfrist 26.08.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Fagskolen i Møre og Romsdal
Søknader: 2

Byggeleiar vegdrift

Du får arbeide med drift og vedlikehald av fylkesvegar Fylkesvegnettet består av om lag 3200 km veg, 57 tunnelar, om lag 1000 bruer samt andre vegelementer. Vi søker byggeleder til ei av driftskontraktane i Nordmøre og Romsdal. Det vil vere ei rullering av driftskontraktane Indre og Ytre Nordmøre i 2022, og Indre og Ytre Romsdal i 2023.
Utlyst 08.07.21
Søknadsfrist 25.08.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Samferdselsområdet
Søknader: 0

Byggeleiar bruprosjekt

Vi har mange spanande bruprosjekt i porteføljen vår og fleire nye prosjekt er vedtatt. No bemannar vi opp byggherreorganisasjonen vår for å gjennomføre desse prosjekta. Fylkesvegnettet består av om lag 1400 bruer og bærande strukturar i stål og betong som skal vedlikehaldas og fornyast for å oppretthalde transport og kommunikasjon i fylket. Det er forventa ein samla investering dei neste 4 åra på 500 millionar innan vedlikehald og utbygging på bruprosjekt. I tillegg kommer investeringar på større bruprosjekt. Fleire av prosjekta ligg på Nordmøre med blant anna Follabru på Fv 65, Kvalvågbrua på Fv 6096 og Kranavegen i Kristiansund som skal byttast og rehabiliterast. Det er også vedtatt oppstart regulering av Todalsfjordkryssinga med bygging av hengebru på nærare 800 m.
Utlyst 08.07.21
Søknadsfrist 25.08.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Samferdselsområdet
Søknader: 0

Teamleiar, plan og trafikkseksjonen

Møre og Romsdal fylkeskommune har mange spanande vegprosjekt i vår portefølje. Store samferdselsprosjekt er vedtatt med oppstart av reguleringsplanarbeid. Byggherreorganisasjonen er i stor vekst, og plan og trafikkseksjonen bidreg med fagekspertise inn i dette miljøet. Innan samferdselssektoren skal det investerast for over kr 6 mrd. fram til 2024
Utlyst 08.07.21
Søknadsfrist 25.08.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Samferdselsområdet
Søknader: 0

IKT-koordinator

* Evne til å sjå heilskap, samt forstå samanhengar og avhengigheiter mellom system og tenester * God forståing av IT infrastruktur * Gode kommunikasjonsevner, munnleg og skriftleg * Har stor arbeidskapasitet og trivst med hektiske arbeidsdagar * Gjerne erfaring frå rettleiing av andre
Utlyst 02.07.21
Søknadsfrist 15.08.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Stab for organisasjon og tenesteutvikling
Søknader: 1

Fagskolen Møre og Romsdal - undervisningsstilling i norsk

Fagskolen Møre og Romsdal, studiested Kristiansund søker etter lærer i norsk i 50 % fast stilling. Stillingen er ledig fra 1. august 2021. Arbeidsoppgavene vil være undervisning i norskfaget på fagskolenivå, og det skal undervises både på heltidsstudium, og deltidstudium som er samlingsbasert/nettstøttet. Formell kompetanse for stillingen er fagkompetanse i norsk - minimum 60 studiepoeng. Vi ønsker at du har erfaring i å undervise/veilede. Søkere med relevant pedagogisk kompetanse kan bli foretrukket. Søkere uten pedagogisk utdanning kan bli pålagt å gjennomføre utdanning etter ansettelse
Utlyst 01.07.21
Søknadsfrist 15.08.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv. fast
Lokasjon Fagskolen i Møre og Romsdal
Søknader: 0

Bibliotekar - 80 % vikariat

Ved Romsdal vgs er det fra 01.08.2021 til 31.12.2021 ledig inntil 80 % vikariat som bibliotekar. Nå ser vi etter deg som både har den etterspurte kompetansen og som starte så raskt som mulig, gjerne samtidig med skolenstart høsten 2021.
Utlyst 30.06.21
Søknadsfrist 02.08.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Vikar
Lokasjon Romsdal videregående skole
Søknader: 7

Rådgivar internasjonalisering i vidaregåande opplæring

deg som vil bidra til kvalitetsutvikling av den vidaregåande opplæringa i Møre og Romsdal gjennom internasjonalt samarbeid på utdannings- og kompetanseområdet. Er du i tillegg flink til å bygge nettverk og sjå moglegheiter for samarbeid og prosjekt? Då kan du vere den vi leiter etter!
Utlyst 21.06.21
Søknadsfrist 12.08.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Kompetanse- og næringsavdelinga
Søknader: 14

Overtannlege i Kristiansund kompetanseregion

Utlyst 17.06.21
Søknadsfrist 16.08.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Kristiansund kompetanseregion
Søknader: 0