Overtannlege i Kristiansund kompetanseregion

Utlyst 17.06.21
Søknadsfrist 16.08.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Kristiansund kompetanseregion
Søknader: 0

Programfaglærer Informasjonsteknologi, 50 % fast

Ved Romsdal vgs er det fra 1. august 2021 ledig inntil 50% fast stilling som programfaglærer i Informasjonsteknologi. Nå søker vi etter deg som både har rett kompetanse og som ønsker å bli vår nye kollega.
Utlyst 15.06.21
Søknadsfrist 23.06.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv. fast
Lokasjon Romsdal videregående skole
Søknader: 0

Volda vgs - underv.stillingar norsk/religion/geografi/matematikk/naturfag

For skuleåret 2021/2022, søker Volda vgs. etter vikarar i faga norsk, religion, geografi, matematikk og naturfag i inntil 150% stilling. Den/dei som vert tilsette, må i tillegg rekne med å vere kontaktlærar. Det kan også verte aktuelt med støtteundervising for grupper/enkeltelevar. Skulen har behov for tilkallingsvikarar i dei same fagområda.
Utlyst 15.06.21
Søknadsfrist 22.06.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Vikar
Lokasjon Volda vidaregåande skule
Søknader: 5

Fagerlia-Ålesund vgs - faglærer maritime fag

Fagerlia - Ålesund videregående skole utvider fra fire til fem klasser i maritime fag. I forbindelse med dette er det fra 1. august 2021 ledig en fast, 100 % stilling for lærer i maritime fag. Vi søker etter deg som har undervist i maritime fag vg2 matros- eller motormannfaget, eller har arbeidet innen fagfeltet og har motivasjon til å undervise i den videregående skolen.
Utlyst 14.06.21
Søknadsfrist 22.06.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Fagerlia videregående skole
Søknader: 1

Barne-og ungdomsarbeider, 89 % fast stilling

Ved Romsdal vgs er det fra 1. august 2021 ledig 89 % fast stilling som Barne-og ungdomsarbeider.
Utlyst 14.06.21
Søknadsfrist 28.06.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Romsdal videregående skole
Søknader: 6

Sykkylven vgs - Avdelingsleiar Yrkesfag

ein avdelingsleiar som set eleven og læringsmiljø i sentrum. Har du fagleg innsikt og visjonar for skulen si pedagogiske utvikling, kan du vere rett person for oss! 100% avdelingsleiar for Elektro og datateknologi, Teknologi og industrifag Fast stilling
Utlyst 12.06.21
Søknadsfrist 27.06.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Sykkylven vidaregåande skule
Søknader: 2

Sunndal vgs- Avdelingsleder

En avdelingsleder som setter elevens læring og læringmiljø i sentrum. Har du faglig innsikt og visjoner for skolens pedagogiske utvikling, kan du være rett person for oss! Vi søker en avdelingsleder som setter elevene i sentrum og får det beste uta av elevene både faglig og sosialt. Stillinga er tillagt 50 % avdelingsledelse og 50 % undervisning. Stillinga er fast.
Utlyst 11.06.21
Søknadsfrist 25.06.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Sunndal vidaregåande skole
Søknader: 5

Byggeleiar - Bypakke Ålesund

Bypakken er eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylkeskommune, Ålesund kommune og Statens vegvesen, der det skal byggjast vegprosjekt for om lag 4 mrd kr dei komande åra. Bypakken skal sørge for god framkomelegheit for alle trafikantgrupper, med hovudvekt på kollektivtransport, sykkel, gange og næringstransport. Vi er i gang med oppbemanning av prosjektorganisasjonen og søker no etter byggeleiar for dei fylkeskommunale prosjekta i bypakken. Du vil inngå i eit team med blant anna byggeleiarar, kontrollingeniørar og prosjekterande og rapporterer til prosjektleiar. Prosjektleiar vil styre på porteføljenivå og byggeleiarar følgjer opp enkeltprosjekt i prosjekterings- og utføringsfasen.
Utlyst 11.06.21
Søknadsfrist 25.06.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Samferdselsområdet
Søknader: 0

Vegplanleggar- Bypakke Ålesund

Bypakken er eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylkeskommune, Ålesund kommune og Statens vegvesen, der det skal byggjast vegprosjekt for om lag 4 mrd kr dei komande åra. Bypakken skal sørge for god framkomelegheit for alle trafikantgrupper, med hovudvekt på kollektivtransport, sykkel, gange og næringstransport. Vi er i gang med oppbemanning av prosjektorganisasjonen og søker no etter vegplanleggar for dei fylkeskommunale prosjekta i bypakken. Du vil inngå i eit team med blant anna prosjektleiar, byggeleiarar, kontrollingeniørar og prosjekterande.
Utlyst 11.06.21
Søknadsfrist 25.06.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Samferdselsområdet
Søknader: 4

Sykkylven vgs - Assistent 80% - 2.ggs. utlysing

Assistent i 80% stilling Stillinga er mellombels i tre år
Utlyst 11.06.21
Søknadsfrist 25.06.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Midlertidig
Lokasjon Sykkylven vidaregåande skule
Søknader: 6

Prosjektleiarar byggeprosjekt

Vi søker etter inntil 3 resultatorienterte og initiativrike prosjektleiarar i 100 % fast stilling i prosjektseksjonen ved stab for bygg- og eigedomstenester. Vil du bli ein del av vårt fagmiljø innan prosjektleiing av byggeprosjekt og ønskjer å bidra til utvikling i næringa kan du vere rette personen for oss.
Utlyst 10.06.21
Søknadsfrist 28.06.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Bygg- og eigedomstenester
Søknader: 3

Sunndal vgs - norsk og spansk 100 % vikariat

Utlyst 09.06.21
Søknadsfrist 23.06.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv.vikar
Lokasjon Sunndal vidaregåande skole
Søknader: 3

Programfaglærer Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign

Ved Romsdal vgs er det fra 1. august 2021 ledig 60 % vikar stilling som lærer ved vårt programområde Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign. Nå søker vi etter deg som både har rett kompetanse og som ønsker å bli vår nye kollega.
Utlyst 09.06.21
Søknadsfrist 21.06.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv.vikar
Lokasjon Romsdal videregående skole
Søknader: 2

Sunndal vgs - kroppsøving 100 % vikariat

Vi søker etter deg som får fram det beste i elevene både faglig og sosialt.
Utlyst 09.06.21
Søknadsfrist 23.06.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv.vikar
Lokasjon Sunndal vidaregåande skole
Søknader: 7

Sunndal vgs - engelsk, samfunnsfag og historie vikar 100 %

Utlyst 09.06.21
Søknadsfrist 23.06.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv.vikar
Lokasjon Sunndal vidaregåande skole
Søknader: 10

Økonomirådgivar

rådgivar i 100 % fast stilling. Arbeider du sjølvstendig, systematisk og målretta? Har du god økonomiforståing og er du god til å sette deg inn i komplekse saksområde? Då kan du vere den vi leiter etter. Vi søker deg som har god kompetanse og erfaring frå arbeid med økonomi i offentleg forvaltning. Du er vand med å jobbe sjølvstendig og strukturert i ein travel arbeidskvardag, men søker òg gode løysingar i samarbeid med andre.
Utlyst 02.06.21
Søknadsfrist 25.06.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Stab for juridiske og administrative tenester
Søknader: 5