Rådgivar karriererettleiing Sunnmøre

ein engasjert og initiativrik rådgivar som skal karriererettleie flyktningar på vegen til utdanning og arbeid.
Utlyst 27.01.23
Søknadsfrist 13.02.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Kompetanse- og næringsavdelinga
Søknader: 9

Rådgivar karriererettleiing Nordmøre

ein engasjert og initiativrik rådgivar som skal karriererettleie flyktningar på vegen til utdanning og arbeid.
Utlyst 27.01.23
Søknadsfrist 13.02.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Kompetanse- og næringsavdelinga
Søknader: 7

Borgund vgs - 100% fast undervisningsstilling TIF

Utlyst 26.01.23
Søknadsfrist 08.02.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv. fast
Lokasjon Borgund vidaregåande skole
Søknader: 1

Seksjonsleiar utbygging

Vi søker etter seksjonsleiar i 100 % fast stilling i avdeling for bygg og eigedomsutvikling. Avdelinga er delt i to seksjonar, utviklingsseksjonen og utbyggingsseksjonen, der du vil lede utbyggingsseksjonen som vil bestå av 6-8 prosjektleiarar. Vil du bli ein del av vårt fagmiljø innan prosjektleiing av byggeprosjekt og ønskjer å bidra til utvikling i næringa kan du vere rette personen for oss.
Utlyst 26.01.23
Søknadsfrist 12.02.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Bygg- og eigedomstenester
Søknader: 0

Kristiansund vgs - tilkallingsvikarer

Vi søker etter tilkallingsvikarer som kan undervise i ett eller flere av følgende fag; matematikk, naturfag, engelsk, norsk, og alternativ opplæring. Andre fag som skolen tilbyr kan også være aktuelle. Vi søker samtidig etter tilkallingsvikar som assistent til programfag teknologi- og industrifag. Søkere blir vurdert fortløpende.
Utlyst 25.01.23
Søknadsfrist 08.02.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Vikar (for andre)
Lokasjon Kristiansund videregående skole
Søknader: 0

Sykkylven vgs - Avdelingsleiar studieførebuande

100% fast stilling som avdelingsleiar for studeiførebuande utdanningsprogram Ansvarsområde - Utvikle gode læringsmiljø og arbeidsmiljø for elevar og lærarar - Utvikle profesjonsfellesskap og skulen som lærande organisasjon - Elevansvar - Personalansvar - Fag- og fagmiljøansvar - Utvikle autentiske læringsarenaer for elevar og tilsette - Økonomiansvar - Skuleårsplanlegging i Visma InSchool - Læremiddelansvarleg - Utvikle skulen som regional utviklingsaktør Stillinga inkluderer 40 % undervisning, fortrinnsvis realfag.
Utlyst 20.01.23
Søknadsfrist 12.02.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Sykkylven vidaregåande skule
Søknader: 4

Ulstein vgs - Fast stilling som bibliotekar i 90%

Vi søkjer ein sjølvstendig og engasjert person som involverer seg i utviklinga av bibliotektenestene og den digitale utviklinga ved skulen. Biblioteket skal vere ein viktig læringsressurs og vi ønskjer ein bibliotekar som samarbeider og kommuniserer godt. Bibliotekaren må ha god informasjonskompetanse og formidlingsevne, sidan biblioteket skal vere ein integrert del av skulen si pedagogiske verksemd. Bibliotekaren må vere glad i ungdom og trivast i eit aktivt miljø. Biblioteket nyttar bibliofil.
Utlyst 20.01.23
Søknadsfrist 12.02.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Ulstein vidaregåande skule
Søknader: 10

Regionleiar Romsdal reinhald

Vi har ledig 100% fast administrativ stilling som regionleiar reinhald Romsdal ved reinhaldsseksjonen i Møre og Romsdal fylkeskommune. Er du god på organisering og administrering, og kan kommunisere tydeleg i eit mangfaldig miljø? Vi ser etter deg som er ein dyktig og tydeleg leiar, som vere ei drivkraft i arbeidet med å utvikle reinhaldet i organisasjonen vår. Som regionleiar blir du ein del av leiargruppa i reinhaldsseksjonen, under avdeling for bygg- og eigedomsdrift i bygg- og eigedomstenester. Du vil få ansvar for reinhaldet ved Romsdal vgs, Molde vgs, Rauma vgs, Hustadvika vgs og Gjermundnes vgs. og bidra til å utvikle reinhaldet og reinhaldsseksjonen. Vi er i gang med å endre organiseringa av reinhaldet, og frå august 2023 er alt reinhaldet i fylkeskommunen lagt til bygg- og eigedomstenester. Reinhaldsseksjonen er i dag 10 medarbeidarar, frå august vil den vere ca. 90 medarbeidarar. Vi vil då bli inndelt i fire regionar, region Nordmøre, region Romsdal, region Ålesund og Region Søre sunnmøre, med ein regionleiar reinhald i kvar region. Du vil bli ei viktig brikke i denne omorganiseringa.
Utlyst 20.01.23
Søknadsfrist 12.02.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Bygg- og eigedomstenester
Søknader: 2

Seksjonsleiar reinhald

Vi har ledig 100% fast administrativ stilling som seksjonsleiar reinhald ved avdeling for bygg- og eigedomstenester og søker ein seksjonsleiar reinhald som skal bidra til utvikling av drifta vår. Vi søker deg som er ein drivande god organisator og administrator, og som er dyktig til å leie andre og kommunisere i eit mangfaldig miljø. Vi ønsker også at du har høgskoleutdanning. Eigedomsmassen som fylkeskommunen disponerer er i hovudsak vidaregåande skolar med eit samla bruttoareal på om lag 215.000 m2. No er vi i gang med å endre organiseringa av reinhaldet av dei vidaregåande skolane, og frå august 2023 er alt reinhaldet lagt til bygg- og eigedomstenester. Som seksjonsleiar vil du bli sentral i denne omorganiseringa. Reinhaldsseksjonen er i dag 10 medarbeidarar, frå august vil den vere ca. 90 medarbeidarar. Seksjonen vil bli delt inn i fire regionar, region Nordmøre, region Romsdal, region, Ålesund og Region Søre sunnmøre, med ein regionleiar reinhald i kvar region. Regionleiarane blir ein del av leiargruppa i reinhaldsseksjonen som du leier.
Utlyst 20.01.23
Søknadsfrist 07.02.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Bygg- og eigedomstenester
Søknader: 5