Borgund vgs - 100% fast undervisningsstilling, Bygg- og anleggsteknikk

Bygg og anleggsteknikk på Borgund vidaregåande skole har 114 elevplasser. Hvert eneste år leverer vi nesten 70 nye lærlinger til næringslivet på Sunnmøre, til en bransje som har stort behov for fagfolk! Vi leter etter deg som har fagbrev og gjerne høyere utdanning innen rørleggerfaget - og som har lyst til å jobbe med ungdom! Hos oss får du arbeide i lag med kompetente kollegaer, å være lærer er fantastisk givende - dette kan fort bli drømmeyrket!
Utlyst 05.06.23
Søknadsfrist 18.06.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv. fast
Lokasjon Borgund vidaregåande skole
Søknader: 0

Borgund vgs - 100% fast undervisningsstilling, Elektro og datateknologi

Elektro og datateknologi er et av de største utdanningsprogrammene på Borgund vidaregåande skole, med 180 elevplasser. Hvert eneste år leverer vi nesten 100 nye lærlinger til næringslivet på Sunnmøre. Vi leter etter deg som har fagbrev og gjerne høyere utdanning innen dataelektronikerfaget - og som har lyst til å jobbe med ungdom! Hos oss får du arbeide i lag med kompetente kollegaer, å være lærer er fantastisk givende - dette kan fort bli drømmeyrket!
Utlyst 05.06.23
Søknadsfrist 18.06.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv. fast
Lokasjon Borgund vidaregåande skole
Søknader: 0

Ålesund vgs - inntil 100% vikariat ved Helse- og oppvekstfag

deg som har kompetanse til å undervise ved Helse- og oppvekstfag. Yrkeserfaring fra relevante yrker innenfor helse- og oppvekstfagene foretrekkes. Du er allsidig og nysgjerrig med interesse for pedagogikk og hva som skal til for at eleven mestrer i sin læresituasjon. Du ønsker å bidra med din kunnskap og erfaring i ulike fagteam og på tvers av organisasjonen. Det er en forutsetning at du har evne til selvstendighet, ansvarlighet, teamarbeid og fleksibilitet. Stillingen gjelder fra 01.08.2023 - 31.12.2023 med mulighet for forlengelse.
Utlyst 01.06.23
Søknadsfrist 14.06.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv.vikar
Lokasjon Ålesund videregående skole
Søknader: 3

Vikariat undervisningsstilling helse- og oppvekstfag

Surnadal vidaregåande skole har skoleåret 2023-2024 ledig vikariat på inntil 80% som lærar i helse- og oppvekstfag.Det kan også bli aktuelt med opplæring for elevar med særskilte behov i delar av vikariatet.
Utlyst 31.05.23
Søknadsfrist 14.06.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv.vikar
Lokasjon Surnadal vidaregåande skole
Søknader: 1

Vikariat høsten 2023 undervisning dekksoffiser Ålesund 100%

Fagskolen Møre og Romsdal, studiested Ålesund søker etter vikar til undervisning ved dekksoffiser.Vikariatet varer fra 01.08.2023-30.11. 2023. Stillingen består i å undervise og veilede innen ett eller flere av emnene navigasjon, skipsteknikk, simulator og instrument-lab, GMDSS, økonomi og ledelsesfag. Har du lyst til å prøve deg som underviser kan dette være stillingen for deg.
Utlyst 26.05.23
Søknadsfrist 11.06.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Vikar
Lokasjon Fagskolen i Møre og Romsdal
Søknader: 1

Vikariat undervsining dekksoffiser Ålesund

Fagskolen Møre og Romsdal, studiested Ålesund søker etter vikar som dekksoffiser i 100% stilling fra 01.08.2023-31.07.2024 Stillingen består i å undervise og veilede innen ett eller flere av emnene navigasjon, skipsteknikk, simulator og instrument-lab, GMDSS, økonomi og ledelsesfag. Du vil også være med å utvikle dekksoffisersstudiet i takt med behov. Om du har lyst til å være med å utvikle studium og unge mennesker er dette jobben for deg. Om du synes stillingen høres interessant ut, ta kontakt snarest.
Utlyst 26.05.23
Søknadsfrist 11.06.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Vikar
Lokasjon Fagskolen i Møre og Romsdal
Søknader: 2

Hustadvika vgs - 100% årsvikariat som faglærer i restaurant- og matfag

Utlyst 26.05.23
Søknadsfrist 09.06.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv.vikar
Lokasjon Hustadvika vidaregåande skole
Søknader: 3

Rådgivar inntak

Utlyst 25.05.23
Søknadsfrist 12.06.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Kompetanse- og næringsavdelinga
Søknader: 8

IT-servicemedarbeider ved Team brukeropplevelse, Borgund vgs

Ved Team Brukeropplevelse, Stab for organisasjon og tenesteutvikling, IT-seksjonen, er det ledig 100% fast stilling. Stillingen rapporterer til leder for Team brukeropplevelse og er p.t. lokalisert ved Borgund videregående skole. Skolen har to faste ansatte og to lærlinger på IT. Skolen har rundt 1100 elever og 235 ansatte. Stillingen er også med i ressurspoolen for Team brukeropplevelse på Sunnmøre, som medfører at man bistår andre skoler i regionen ved behov.
Utlyst 25.05.23
Søknadsfrist 14.06.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Stab for organisasjon og tenesteutvikling
Søknader: 8

IT-servicemedarbeider ved Team Brukeropplevelse, Sunnmøre

Ved Team brukeropplevelse, IT-seksjonen, Stab for organisasjon og tenesteutvikling, er det ledig 100% fast stilling som IT-servicemedarbeider. Du får rolle som lokal IT-ressurs på p.t. tre ulike videregående skoler, fordelt på Sykkylven, Stranda og Ålesund. Stllingen er i for tiden fordelt på 40% stilling på hhv Sykkylven vgs og Ålesund vgs, og 20% stilling på Stranda vgs. Rollen er også med i ressurspoolen for Team brukeropplevelse på Sunnmøre, som medfører at man bistår andre skoler i regionen ved behov. Ønsker du å bygge deg en allsidig erfaring, er dette stillingen for deg!
Utlyst 25.05.23
Søknadsfrist 14.06.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Stab for organisasjon og tenesteutvikling
Søknader: 8

Rådgiver personvern og informasjonssikkerheit

deg som kan sjå digitale system og oppgåvene vi utfører i samanheng med krav til personvern og informasjonssikkerheit. Møre og Romsdal fylkeskommune er ei kompleks verksemd og har ei stor satsing for å forbetre dei digitale arbeidsformene i heile organisasjonen. I samband med dette søker vi deg som kan bidra til å styrke og vidareutvikle våre system for sikker handtering av personvern og informasjonssikkerheit.
Utlyst 25.05.23
Søknadsfrist 14.06.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Stab for juridiske og administrative tenester
Søknader: 3

Ørsta vgs - faglærar - elektrofag

faglærar i 100 % fast stilling innanfor elenergi og ekom.
Utlyst 25.05.23
Søknadsfrist 08.06.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv. fast
Lokasjon Ørsta vidaregåande skule
Søknader: 2

Haram vidaregåande skule - miljørettleiar

Utlyst 24.05.23
Søknadsfrist 11.06.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Haram vidaregåande skule
Søknader: 7

Kristiansund vgs - lærer bygg- og anleggsfag

deg som kan undervise i programfag vg1 bygg - og anleggsteknikk, ca 40% stilling og deg som kan undervise i programfag vg2 rørfag, ca 26% stilling. Begge stillingene er fast med oppstart 01.08.2023.
Utlyst 24.05.23
Søknadsfrist 07.06.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Kristiansund videregående skole
Søknader: 1

Kristiansund vgs - Elevassistenter til flere programområder

Vi søker etter flere elevassistenter til ulike programområder med oppstart 14.08.2023. - Elevassistent til alternativ opplæring, ca. 50% fast og 50% vikariat (til 23.06.2024). Stillingen må deles mellom to personer. - Bygg- og anleggsteknikk, 2 faste stillinger på 35%. Stillingen må deles mellom to personer - Til programområdet helse- og oppvekstfag, ca. 50% fast stilling - Teknikk- og industrifag, ca. 89% fast stilling - Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign fast ca. 90 % hvorav 40 % krever fagbrev i frisørfaget - Restaurant- og matfag ca. 25% fast Vi ønsker at du i din søknad oppgir hvilken stilling du søker på.
Utlyst 24.05.23
Søknadsfrist 07.06.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Kristiansund videregående skole
Søknader: 12