Fagskolen Møre og Romsdal - ingeniør elektro

Fagskolen Møre og Romsdal, søker ingeniør i elektrofag i 100% fast stilling som kan undervise studenter i ulike emner inn elkraft og ev. innen automatisering. Har du lyst til å være med å utvikle nye fagfolk som kan jobbe i bransjen? Det er stort behov for din kompetanse. Dette kan være jobben for deg. Vi oppfordrer alle som er interessert i stillingen å kontakte skolen snarest. Stillingen kan deles på flere personer og ev. kombineres med annen jobb.
Utlyst 04.07.22
Søknadsfrist 22.08.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Fagskolen i Møre og Romsdal
Søknader: 0

Fagskolen Møre og Romsdal - Undervisning i prosessteknikk

Fagskolen Møre og Romsdal, studiested Kristiansund søker etter lærer til studiet Kjemi-Prosessteknikk. Utdanningen gir opplæring i kjemiske prosesser og driftsforhold, driftsutstyr, prosessapparatur, materialvalg og vedlikehold. Problemløsende prosjektarbeid står sentralt. Vi har ledig 100 % fast stilling fra 1. oktober 2022, men tidligere eller senere oppstart kan avtales. Fagene det skal undervises i er i hovedsak generell kjemi og prosessering av marint råstoff, men andre fag som materiallære og tegningslære kan også være aktuelle. Det skal undervises både på heltidsstudium og deltidsstudium. Deltidsstudiene er nettbasert med samlinger og undervisningen forgår både på dagtid og kveldstid.
Utlyst 04.07.22
Søknadsfrist 22.08.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Fagskolen i Møre og Romsdal
Søknader: 0

Tannlege distriktstannklinikken Kristiansund, Kristiansund Kompetanseregion, fast 100% stilling.

deg som ønsker å utvikle deg innan tannhelsefaget og har interesse for det tannhelsefaglege samfunnsoppdraget. Du trivst med ein travel arbeidskvardag og blir motivert av å jobbe for og med menneske. Distriktstannlinikken har 5 tannlegar, 1 tannpleiar og 5 tannhelsesekretærar.
Utlyst 04.07.22
Søknadsfrist 31.08.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Kristiansund kompetanseregion
Søknader: 0

Tannlege kompetanseklinikken St.Carolus (i Molde) og DTK Midsund, Molde Kompetanseregion, fast 100%.

deg som ønsker å utvikle deg innan tannhelsefaget og har interesse for det tannhelsefaglege samfunnsoppdraget. Du trivst med ein travel arbeidskvardag og blir motivert av å jobbe for og med menneske. Stillinga er ved kompetanseklinikken St. Carolus i Molde og ved distriktstannklinikken Midsund. St. Carolus kompetanseklinikk ligg i Molde by og er ein av fylkets største offentlege tannklinikkar, og har 6 tannlegar, 4 tannpleiarar og 10 tannhelsesekretærar. Klinikken har i tillegg også spesialistar i oralkirurgi og oralprotetikk og to psykologar i tverrfagleg behandlarteam TOO. Distriktstannklinikken Midsund ligg i sentrum av Rakvåg og er ein ett-teams klinikk.
Utlyst 04.07.22
Søknadsfrist 31.08.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Molde kompetanseregion
Søknader: 0

Tannhelsesekretær Ålesund Kompetanseklinikk, Ålesund Kompetanseregion, fast 100% stilling.

deg som ønsker å utvikle deg innan tannhelsefaget og har interesse for det tannhelsefaglege samfunnsoppdraget. Du trivst med ein travel arbeidskvardag og blir motivert av å jobbe for og med menneske.
Utlyst 04.07.22
Søknadsfrist 31.08.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Ålesund kompetanseregion
Søknader: 0

Tingvoll vgs - Ledige undervisningsstillinger

Engasjerte faglærere med kompetanse innenfor norskopplæring for fremmedspråklige, idrettsfag, matematikk og samfunnsfaglige fag. I tillegg søker vi etter allsidige tilkallingsvikarer som har mulighet til ulike vikaroppdrag innenfor skolens fagkrets. Dette kan være både faste oppdrag over en lengre tidsperiode og enkelttimer. Vi setter relasjonskompetanse og formidlingsevne høyt ved ansettelser. Personlig egnethet og relevant erfaring vil bli vektlagt.
Utlyst 01.07.22
Søknadsfrist 15.07.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast/Vikar
Lokasjon Tingvoll vidaregåande skole
Søknader: 1

Ørsta vgs - inntil 100 % fast stilling som lærar i matematikk

lærar i inntil 100 % fast stilling i matematikk frå august 2022.
Utlyst 01.07.22
Søknadsfrist 31.07.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv. fast
Lokasjon Ørsta vidaregåande skule
Søknader: 0

Ørsta vgs - inntil 100 % stilling - vikariat i engelsk og norsk

deg som kan vere lærar i inntil 100 % stilling i norsk og engelsk i eit vikariat for skuleåret 22/23.
Utlyst 01.07.22
Søknadsfrist 31.07.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv.vikar
Lokasjon Ørsta vidaregåande skule
Søknader: 0

Ørsta vgs - fagarbeidar teknologi- og industrifag

fagarbeidar i inntil 100 % fast stilling ved teknologi og industrifag gjerne frå 15.august 2022.
Utlyst 30.06.22
Søknadsfrist 31.07.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Ørsta vidaregåande skule
Søknader: 0

Ørsta vgs - inntil 100 % stilling som lærar - teknologi- og industrifag

lærar i inntil 100 % fast stilling ved teknologi- og industrifag frå 1.august, evt. så snart som råd.
Utlyst 30.06.22
Søknadsfrist 31.07.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv. fast
Lokasjon Ørsta vidaregåande skule
Søknader: 0

Kontrollingeniør vegdrift Nordmøre- eitt års engasjement

Vi søker etter kontrollingeniør vegdrift Nordmøre - eitt års engasjement for driftskontrakt 1509 ytre Nordmøre, Kristiansund. Det må også påreknast noke arbeid i ytre Romsdal, driftskontrakt 1504. " Drift og vedlikehald av fylkesvegar Fylkesvegnettet består av om lag 3200 km veg, 57 tunnelar, om lag 1000 bruer samt andre vegelementer.
Utlyst 30.06.22
Søknadsfrist 15.08.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Samferdselsområdet
Søknader: 0

Kontrollingeniør vegdrift - Indre Nordmøre

Vi søker etter kontrollingeniør for driftskontrakt 1507, Indre Nordmøre, Sunndal-Surnadal i Fylkesvegavdelinga: " Drift og vedlikehald av fylkesvegar Fylkesvegnettet består av om lag 3200 km veg, 57 tunnelar, om lag 1000 bruer samt andre vegelementer.
Utlyst 30.06.22
Søknadsfrist 15.08.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Samferdselsområdet
Søknader: 0

Ålesund vgs - 100% fast stilling faglærer idrettsfag

Ålesund videregående skole har ledig 100% fast stilling som faglærer på idrettsfag fra 01.08.2022.
Utlyst 29.06.22
Søknadsfrist 13.07.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Ålesund videregående skole
Søknader: 5

Rådgivar - nye energibærarar

ein engasjert og initiativrik rådgivar for å styrke satsinga vår innan nye energibærarar og grøn omstilling.
Utlyst 29.06.22
Søknadsfrist 14.08.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Kompetanse- og næringsavdelinga
Søknader: 0

Tannlege distriktstannklinikken Sunndalsøra, Kristiansund kompetanseregion, fast 100% stilling.

deg som ønsker å utvikle deg innan tannhelsefaget og har interesse for det tannhelsefaglege samfunnsoppdraget. Du trivst med ein travel arbeidskvardag og blir motivert av å jobbe for og med menneske. Distriktstannklinikken ligg i sentrum av Sunndalsøra, og har 3 tannlegar,1 tannpleiar og 3 tannhelsesekretærar.
Utlyst 24.06.22
Søknadsfrist 31.08.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Kristiansund kompetanseregion
Søknader: 0

Tannlege distriktstannklinikken Åndalsnes, Molde Kompetanseregion, vikariat i 100% stilling.

deg som ønsker å utvikle deg innan tannhelsefaget og har interesse for det tannhelsefaglege samfunnsoppdraget. Du trivst med ein travel arbeidskvardag og blir motivert av å jobbe for og med menneske. Vikariatet har ei varigheit fram til september 2023. Distriktstannklinikken ligg i nye og moderne lokale i Åndalsnes sentrum og har 2 tannlegar og 3 tannhelsesekretærar. På klinikken får du jobbe i lag med overtannlegen i kompetanseregionen.
Utlyst 24.06.22
Søknadsfrist 31.08.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Vikar
Lokasjon Molde kompetanseregion
Søknader: 0

Tannlege distriktstannklinikken Vestnes, Molde Kompetanseregion, fast 100% stilling.

deg som ønsker å utvikle deg innan tannhelsefaget og har interesse for det tannhelsefaglege samfunnsoppdraget. Du trivst med ein travel arbeidskvardag og blir motivert av å jobbe for og med menneske. Distriktstannklinikken ligg i kommunesenteret i Vestnes kommune og har 2 tannlegar, 1 tannpleiar og 3 tannhelsesekretærar.
Utlyst 24.06.22
Søknadsfrist 31.08.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Molde kompetanseregion
Søknader: 0

Tannlege distriktstannklinikken Fosnavåg, Søre Sunnmøre Kompetanseregion, fast 100% stilling.

deg som ønsker å utvikle deg innan tannhelsefaget og har interesse for det tannhelsefaglege samfunnsoppdraget. Du trivst med ein travel arbeidskvardag og blir motivert av å jobbe for og med menneske. Klinikken ligg i kommunesenteret i Herøy kommune, og har 2 tannlegar, 1 tannpleiar og 3 tannhelsesekretærar.
Utlyst 24.06.22
Søknadsfrist 31.08.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Søre Sunnmøre kompetansegion
Søknader: 0

Tannlege distriktstannklinikken Vatne, Ålesund Kompetanseregion, fast 100% stilling.

deg som ønsker å utvikle deg innan tannhelsefaget og har interesse for det tannhelsefaglege samfunnsoppdraget. Du trivst med ein travel arbeidskvardag og blir motivert av å jobbe for og med menneske. Distriktstannklinikken ligg i Tennfjord i Ålesund kommune, og har 3 tannlegar, 1 tannpleiar og 4 tannhelsesekretærar.
Utlyst 24.06.22
Søknadsfrist 31.08.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Ålesund kompetanseregion
Søknader: 0

Tannlege distriktstannklinikken Vatne, Ålesund Kompetanseregion, vikariat i 100% stilling.

deg som ønsker å utvikle deg innan tannhelsefaget og har interesse for det tannhelsefaglege samfunnsoppdraget. Du trivst med ein travel arbeidskvardag og blir motivert av å jobbe for og med menneske. Vikariatet har ei varigheit fram til september 2023. Distriktstannklinikken ligg i Tennfjord i Ålesund kommune, og har 3 tannlegar, 1 tannpleiar og 4 tannhelsesekretærar.
Utlyst 24.06.22
Søknadsfrist 31.08.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Vikar
Lokasjon Ålesund kompetanseregion
Søknader: 0

Tannpleiar distriktstannklinikken Kristiansund, Kristiansund kompetanseregion, fast 100% stilling.

deg som ønsker å utvikle deg innan tannhelsefaget og har interesse for det tannhelsefaglege samfunnsoppdraget. Du trivst med ein travel arbeidskvardag og blir motivert av å jobbe for og med menneske. Distriktstannlinikken har 5 tannlegar, 1 tannpleiar og 5 tannhelsesekretærar.
Utlyst 24.06.22
Søknadsfrist 31.08.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Kristiansund kompetanseregion
Søknader: 0

Tannpleiar distriktstannklinikken Sunndalsøra, Kristiansund Kompetanseregion, fast 100% stilling.

deg som ønsker å utvikle deg innan tannhelsefaget og har interesse for det tannhelsefaglege samfunnsoppdraget. Du trivst med ein travel arbeidskvardag og blir motivert av å jobbe for og med menneske. Klinikken har 3 tannlegar,1 tannpleiar og 3 tannhelsesekretærar.
Utlyst 24.06.22
Søknadsfrist 31.08.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Kristiansund kompetanseregion
Søknader: 0

Driftsteknikar ved Borgund videregående skole

I bygg- og eigedomstenester i Møre og Romsdal fylkeskommune er det ledig ein fast 100 % stilling som driftsteknikar ved Team indre Sunnmøre, for tida med arbeidsstad ved Borgund vidaregåande skole.
Utlyst 14.06.22
Søknadsfrist 01.08.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Bygg- og eigedomstenester
Søknader: 3