Kristiansund vgs søker tilkallingsvikarer

Vi søker etter tilkallingsvikarer til skolens ressurssenter som kan undervise i helse - og oppvekstfag, helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget. Videre søker vi etter noen som kan undervise i Fjernstyrte undervannsoperasjoner (ROV-Pilot) - prosjekt. Vi søker også etter tilkallingsvikarer i alle fag ved skolen både fellesfag - norsk, engelsk, matematikk, naturfag - og programfag knyttet til skolens ulike programområder.
Utlyst 22.10.21
Søknadsfrist 07.11.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Vikar
Lokasjon Kristiansund videregående skole
Søknader: 0

Rådgivar, juridisk seksjon

Juridisk rådgivar i 100 % fast stilling. Vil du ha ein variert arbeidskvardag som jurist? Er du initiativrik og løysingsorientert? Er du god til å samarbeide og sette deg inn i komplekse saksområde, samtidig som du tek ansvar og arbeider effektivt og sjølvstendig? Då kan du vere den vi leiter etter!
Utlyst 18.10.21
Søknadsfrist 12.11.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Stab for juridiske og administrative tenester
Søknader: 0

Prosjektleiarar byggeprosjekt

Vil du bli en del av vårt fagmiljø innan prosjektleiing av byggeprosjekt og ønsker å bidra til utvikling i næringa kan du vere den rette personen for oss. Vi søker etter tre resultatorienterte og initiativrike prosjektleiarar i 100 % fast stilling i prosjektseksjonen ved bygg- og eigedomsavdelinga.
Utlyst 14.10.21
Søknadsfrist 31.10.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Bygg- og eigedomstenester
Søknader: 2

Leder for kvalitet, økonomi og administrasjon

Er du samfunnsengasjert, løsningsorientert og trives i en hektisk hverdag med ungdom og læring i sentrum? Har du erfaring og kompetanse til å bidra i arbeidet med å styrke skolens posisjon som pådriver i utviklingen av et robust lokalsamfunn? Da inviterer vi DEG til å bli del av laget! Fra 1. januar 2022 har Romsdal vgs ledig stilling for leder av områdene kvalitet, økonomi og administrasjon.
Utlyst 11.10.21
Søknadsfrist 01.11.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Romsdal videregående skole
Søknader: 3

Programfaglærer Elektro og datateknologi (Elenergi - Ekom)

Ved Romsdal vgs er det ledig hel, fast stilling som lærer ved vårt programområde Elektro og datateknologi. Nå søker vi etter deg som både har rett kompetanse og som ønsker å bli vår nye kollega. Tiltredelse snarest mulig.
Utlyst 11.10.21
Søknadsfrist 25.10.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv. fast
Lokasjon Romsdal videregående skole
Søknader: 2

Fagarbeider elektrofag / pedagogisk støttepersonell

Ved Romsdal videregående skole har vi ledig stilling som fagarbeider ved vårt programområde Elektrofag. Tiltredelse snarest mulig.
Utlyst 11.10.21
Søknadsfrist 25.10.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Romsdal videregående skole
Søknader: 3

Faglærer i Matematikk 100% vikariat

Ved Romsdal vgs er det fra 1.januar 2022 og ut skoleåret ledig 100 % vikarstilling som lærer i matematikk.
Utlyst 11.10.21
Søknadsfrist 25.10.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv.vikar
Lokasjon Romsdal videregående skole
Søknader: 4

Rådgivar - samferdselsplanlegging

Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvar for samferdselstenester innan kollektivtransport og fylkesveg. Samferdselssektoren har ansvar for at tenestene vi tilbyr bidreg til regional utvikling, og at tenestene våre er i tråd med vedtekne planar. Samferdselssektoren ønskjer å ta ei leiande rolle innan innovasjon og teknologisk utvikling. Vi søker etter ein utviklingsorientert person og pådrivar, som gjennom planprosessar og samarbeid skal vere med på å forme samferdselstilbodet for innbyggarane i Møre og Romsdal. Stillinga inngår i samferdselsdirektøren sin stab.
Utlyst 08.10.21
Søknadsfrist 29.10.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Samferdselsområdet
Søknader: 5

Rådgivar i bygg- og eigedomsavdelinga

Vi søker rådgivar i 100% fast stilling til bygg- og eigedomssjefen sin stab, i bygg- og eigedomsavdelinga. Staben består av sju tilsette og har ansvaret for økonomioppfølging, personaloppfølging og eiegedomsforvaltning og ulike støttefunksjonar til avdelinga. Avdelinga har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehald og utvikling av fylkeskommunen sine eigedomar, som i hovudsak består av vidaregåande skular med eitt samla bruttoareal på om lag 215.000 m2.
Utlyst 08.10.21
Søknadsfrist 25.10.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Bygg- og eigedomstenester
Søknader: 2

Konsulent i bygg og eigedomsavdelinga

Da kan du vere den vi leiter etter. Det er ledig 100% fast stilling som konsulent i bygg- og eigedomsavdelinga i bygg- og eigedomssjefen sin stab. Staben består av sju tilsette og har ansvaret for økonomioppfølging, personaloppfølging og eigedomsforvaltning og ulike støttefunksjonar til avdelinga. Avdelinga har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehald og utvikling av fylkeskommunen sine eigedomar, som i hovudsak består av vidaregåande skular med eitt samla bruttoareal på om lag 215.000 m2.
Utlyst 08.10.21
Søknadsfrist 25.10.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Bygg- og eigedomstenester
Søknader: 5

Fagskolen Møre og Romsdal - Lærer i bygg og anleggsfag

Lærer i byggfag, inntil 200% faste stillinger. Stillingen kan deles på flere ulike personer. Er du interessert i delstilling? Ikke nøl med å søke. Studiested er Ålesund.
Utlyst 03.10.21
Søknadsfrist 08.11.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Fagskolen i Møre og Romsdal
Søknader: 0

Fagskolen Møre og Romsdal - Lærer i maskinteknikk

Lærer i maskinteknikk, inntil 100% fast stilling. Studiested er Ålesund. Stillingen kan deles på flere ulike personer. Er du interessert i delstilling? Ikke nøl med å søke.
Utlyst 03.10.21
Søknadsfrist 08.11.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Fagskolen i Møre og Romsdal
Søknader: 0

Fagskolen Møre og Romsdal - Maskinoffiser

Fagskolen Møre og Romsdal, studiested Ålesund søker etter maskinoffiser i minimum 50% fast stilling. Stillingsstørrelsen kan øke. Stillingen består i å undervise og veilede innen ett eller flere av emnene maskineri, elektro, skipsteknikk, vedlikehold, simulator og lab, og ledelsesfag.
Utlyst 03.10.21
Søknadsfrist 08.11.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Fagskolen i Møre og Romsdal
Søknader: 0

Fagskolen Møre og Romsdal - Lærer i yrkesrettet kommunikasjon

Lærer i norsk yrkesrettet kommunikasjon i 40% fast stilling. Studiested er Kristiansund. Det kan i fremtiden bli aktuelt å utvide stillingen. Norsk yrkesrettet kommunikasjon er læring i norsk knyttet direkte mot studieprogrammene som det undervises i. Fagskolen har studieprogrammer innen maritime, prosesstekniske, petroleum boring og helsefaglige studier og undervisning i kommunikasjon knyttes opp mot faglig innhold og krav som ligger til fagområdet. Studentene skal utvikle kompetanse i å skrive rapporter og utvikle ferdigheter i god skriftlig og muntlig kommunikasjon. Vi søker etter en person som kan undervise i norsk. Kjennskap til et spesifikt studieprogram kan være en fordel og søkere som kan undervise i flere emner enn norsk er spesielt interessante for Fagskolen. Fagmiljøet i Fagskolen skal totalt sett ha kompetanse som samsvarer med Tilsynsforskrifta for høyere yrkesfaglig utdanning. Arbeidsspråket i Fagskolen er norsk.
Utlyst 03.10.21
Søknadsfrist 25.10.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Fagskolen i Møre og Romsdal
Søknader: 3

Programfaglærer informasjonsteknologi og medieproduksjon 100 % vikariat

Ved Romsdal vgs er det fra 01. november og ut skoleåret ledig inntil 100% vikarstilling som programfaglærer i Informasjonsteknologi og medieproduksjon.
Utlyst 30.09.21
Søknadsfrist 25.10.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv.vikar
Lokasjon Romsdal videregående skole
Søknader: 0

Psykolog - tilrettelagt tannhelsetilbod (TOO)

Den offentlege tannhelsetenesta i Møre og Romsdal har ledig inntil 100% fast stilling som psykolog. Stillinga inngår i tannhelsetenesta sitt TOO-team (tannhelsetilbod til tortur- og overgrepsutsette og personar med odontofobi). TOO er eit prosjekt i regi av Helsedirektoratet. TOO-prosjektet sitt mandat er å tilby kognitiv åtferdsterapi til målgruppa. Tenestestad vil vere i Kristiansund, ved St. Carolus kompetanseklinikk i Molde eller ved Ålesund kompetanseklinikk. Meir informasjon om kompetanseregionane og tannklinikkane finn du på internett: https://mrfylke.no/tannhelse.
Utlyst 29.09.21
Søknadsfrist 31.10.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Molde kompetanseregion
Søknader: 2

Molde vgs - tilkallingsvikar

Molde vgs har behov for å knytte til seg tilkallingsvikarer som inneværende skoleår som har lyst til å engasjeres til korte og lengre undervisningsoppdrag innen de ulike fagområdene som tilbys ved skolen. Vi er derfor spesielt interessert i vikarer i fagene norsk, naturfag, matematikk, engelsk, historie, tysk, kroppsøving og økonomifag. Andre fag kan også være aktuelle. Tilkallingsvikariatene vil være timebasert og kan vare fra enkelttimer til flere uker, alt avhengig av behov.
Utlyst 16.08.21
Søknadsfrist 31.10.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Vikar
Lokasjon Molde videregående skole
Søknader: 16