Ørsta vgs - Fagarbeidar industrifag

fagarbeidar/assistent i inntil 80 % stilling frå desember 2022 t.o.m. 22.juni 2023.
Utlyst 25.11.22
Søknadsfrist 08.12.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Midlertidig
Lokasjon Ørsta vidaregåande skule
Søknader: 0

Haram vidaregåande skule - assistent/miljøarbeidar, vikariat

Skulen har ledig 70 % stilling som assistent/miljøarbeidar, vikariat i perioden 01.01.2023 - 31.07.2023. Arbeidsoppgåvene dine vil vere å hjelpe elevar med ulike tilretteleggingsbehov for at dei skal få best mogleg utbytte av opplæringa. Det kan vere alt frå fagleg hjelp og støtte, samt sosiale og praktiske gjeremål. Elevane du skal følgje opp, går både på studiespesialiserande og yrkesfagleg studieretning, og oppfølginga vil vere innanfor fellesfaga.
Utlyst 24.11.22
Søknadsfrist 11.12.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Vikar
Lokasjon Haram vidaregåande skule
Søknader: 2