Tannlege distriktstannklinikken Midsund, 100% fast

deg som ønsker å utvikle deg innan tannhelsefaget og har interesse for det tannhelsefaglege samfunnsoppdraget. Du trivst med ein travel arbeidskvardag og blir motivert av å jobbe for og med menneske. Distriktstannklinikken Midsund ligg i sentrum av Rakvåg og er en del av Molde Kompetanseregion.
Utlyst 06.12.22
Søknadsfrist 09.01.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Molde kompetanseregion
Søknader: 0

Tannlege Molde kompetanseklinikk, 100% fast

deg som ønsker å utvikle deg innan tannhelsefaget og har interesse for det tannhelsefaglege samfunnsoppdraget. Du trivst med ein travel arbeidskvardag og blir motivert av å jobbe for og med menneske. Molde kompetanseklinikk er ein av fylkets største offentlege tannklinikkar, og har 6 tannlegar, 4 tannpleiarar og 10 tannhelsesekretærar. Klinikken har i tillegg også spesialistar i oralkirurgi og oralprotetikk og to psykologar i tverrfagleg behandlarteam TOO.
Utlyst 06.12.22
Søknadsfrist 09.01.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Molde kompetanseregion
Søknader: 0

Tannlege distriktstannklinikken Vestnes, 100% fast

deg som ønsker å utvikle deg innan tannhelsefaget og har interesse for det tannhelsefaglege samfunnsoppdraget. Du trivst med ein travel arbeidskvardag og blir motivert av å jobbe for og med menneske. Distriktstannklinikken ligg i kommunesenteret i Vestnes kommune.
Utlyst 06.12.22
Søknadsfrist 09.01.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Molde kompetanseregion
Søknader: 0

Tannpleiar Molde kompetanseklinikk og distriktstannklinikken Elnesvågen, 100% fast

deg som ønsker å utvikle deg innan tannhelsefaget og har interesse for det tannhelsefaglege samfunnsoppdraget. Du trivst med ein travel arbeidskvardag og blir motivert av å jobbe for og med menneske. Stillinga er delt mellom Molde kompetanseklinikk og DTK Elnesvågen
Utlyst 06.12.22
Søknadsfrist 09.01.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Molde kompetanseregion
Søknader: 0

Tannhelsesekretær distriktstannklinikken Elnesvågen, 100% vikariat

deg som ønsker å utvikle deg innan tannhelsefaget og har interesse for det tannhelsefaglege samfunnsoppdraget. Du trivs med ein travel arbeidskvardag og blir motivert av å jobbe for og med menneske. Stillinga er eit 100% vikariat i 1 års varigheit med arbeidsstad f.t. DTK ELnesvågen. Arbeidsdagar ved Molde kompetanseklinikk må påreknast.
Utlyst 06.12.22
Søknadsfrist 09.01.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Vikar
Lokasjon Molde kompetanseregion
Søknader: 0

Ørsta vgs - Fagarbeidar industrifag

fagarbeidar/assistent i inntil 80 % stilling frå desember 2022 t.o.m. 22.juni 2023.
Utlyst 25.11.22
Søknadsfrist 08.12.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Midlertidig
Lokasjon Ørsta vidaregåande skule
Søknader: 0

Haram vidaregåande skule - assistent/miljøarbeidar, vikariat

Skulen har ledig 70 % stilling som assistent/miljøarbeidar, vikariat i perioden 01.01.2023 - 31.07.2023. Arbeidsoppgåvene dine vil vere å hjelpe elevar med ulike tilretteleggingsbehov for at dei skal få best mogleg utbytte av opplæringa. Det kan vere alt frå fagleg hjelp og støtte, samt sosiale og praktiske gjeremål. Elevane du skal følgje opp, går både på studiespesialiserande og yrkesfagleg studieretning, og oppfølginga vil vere innanfor fellesfaga.
Utlyst 24.11.22
Søknadsfrist 11.12.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Vikar
Lokasjon Haram vidaregåande skule
Søknader: 2