Ørsta vgs - faglærar elektrofag

faglærar i inntil 200 % fast stilling innanfor automasjon, elenergi og ekom
Utlyst 12.09.22
Søknadsfrist 30.09.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv. fast
Lokasjon Ørsta vidaregåande skule
Søknader: 0

Atlanten vgs - tilkallingsvikarer i matematikk og realfag

Tilkallingsvikarer med undervisningskompetanse i matematikk. Gjerne i kombinasjon med naturfag, fysikk eller andre realfag.
Utlyst 08.09.22
Søknadsfrist 30.09.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Timelønnet
Lokasjon Atlanten videregående skole
Søknader: 0

Borgund vgs - Tilkallingsvikar Helse- og oppvekstfag/BORK

Utlyst 07.09.22
Søknadsfrist 25.09.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Timelønnet
Lokasjon Borgund vidaregåande skole
Søknader: 5

Tannhelsesekretær distriktstannklinikken Kristiansund, Kristiansund kompetanseregion, fast 100% stilling.

deg som ønsker å utvikle deg innan tannhelsefaget og har interesse for det tannhelsefaglege samfunnsoppdraget. Du trivst med ein travel arbeidskvardag og blir motivert av å jobbe for og med menneske.
Utlyst 05.09.22
Søknadsfrist 25.09.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Kristiansund kompetanseregion
Søknader: 10