Ulstein vgs - 1-års vikariat som konsulent i 100% stilling

- har fagbrev eller bachelor innan økonomiske- og administrative fag. Relevant arbeidserfaring kan erstatte utdanning. - har gode IKT-kunnskapar. Ein fordel om du har kjennskap til Visma. - er glad i å tilegne deg ny kunnskap - er nøyaktig - er fleksibel i forhold til arbeidsoppgåver
Utlyst 20.05.22
Søknadsfrist 06.06.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Vikar
Lokasjon Ulstein vidaregåande skule
Søknader: 4

Elevassistent 89% stilling - teknologifag/alt.opplæring

elevassisitent i i 89% fast stilling. Du skal hovudsakleg arbeide med elevar på avdeling teknologifag/alternativ opplæring. Den som vert tilsett må pårekne å arbeide med elevar som har trong for særleg tilrettelegging.
Utlyst 20.05.22
Søknadsfrist 30.05.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Gjermundnes vidaregåande skule
Søknader: 0

Ålesund vgs - 30% vikariat faglærer Salg, service & reiseliv

Ålesund videregående skole har ledig inntil 30% vikariat, som faglærer ved avdeling for Salg, service og reiseliv for skoleåret 2022-23.
Utlyst 19.05.22
Søknadsfrist 26.05.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv.vikar
Lokasjon Ålesund videregående skole
Søknader: 4

Rådgivar HR

ein resultatorientert og initiativrik rådgivar i 100% fast stilling til HR-seksjonen i stab for organisasjon- og tenesteutvikling. Vil du bli ein del av eit stort fagmiljø der du får utvikle deg sjølv og andre innan arbeidsgivar- og organisasjonsområdet? Er du opptatt av både menneske og organisasjonsutvikling, god til å samarbeide og glad i utfordringar, så kan du vere rette personen for oss.
Utlyst 18.05.22
Søknadsfrist 12.06.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Stab for organisasjon og tenesteutvikling
Søknader: 3

Sjef for bygg- og eigedomsdrift

Fylkeskommunens bygg- og eigedomstenester blir no organisert i avdeling for bygg- og eigedomsutvikling og avdeling for bygg- og eigedomsdrift. Vi søker i denne samanheng etter avdelingssjef for bygg- og eigedomsdrift.
Utlyst 18.05.22
Søknadsfrist 10.06.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Bygg- og eigedomsdrift
Søknader: 0

Konsulent

- har relevant høgare utdanning - har erfaring frå kontor/administrative oppgåver, inkludert bruk av IKT-baserte administrative system - er sørvisinnstilt og har godt humør - kan arbeide sjølvstendig - er strukturert og nøyaktig - er allsidig og fleksibel - er positiv og samarbeider godt med andre - har god digital kompetanse - er skriftleg og munnleg sterk Kjennskap til vidaregåande opplæring er ein fordel. Vi nyttar nynorsk i skriftleg kommunikasjon.
Utlyst 16.05.22
Søknadsfrist 01.06.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Surnadal vidaregåande skole
Søknader: 3

Lærar i realfag

Utlyst 16.05.22
Søknadsfrist 01.06.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Surnadal vidaregåande skole
Søknader: 1

Kommunikasjonsrådgivarar

Vår faste kommunikasjonsrådgivar skal over i ny stilling. Samtidig har fylkestinget satt av midlar til å styrke gjennomføring, marknadsføring og kommunikasjon innafor samferdselsområdet. Vi etablerer no eit kommunikasjonsteam med tre rådgivarar i samferdselsdirektøren sin stab. Dette teamet vil arbeide tett opp mot leiinga på samferdselsområdet og kommunikasjonsseksjonen i fylkeskommunedirektøren sin stab. Samferdselsområdet består av fylkesvegavdelinga og kollektivavdelinga FRAM. Fylkesvegavdelinga har eit stort, samla kompetansemiljø innan planlegging, bygging, drift, vedlikehald og forvaltning av fylkesvegane. FRAM tilbyr samfunnet eit trygt, godt og miljøvennleg transporttilbod med buss, hurtigbåt og ferje. Dei neste åra skal vi utvikle, planlegge og bygge fleire nye, store samferdselsprosjekt over heile fylket. Vi søker etter tre utviklingsorienterte pådrivarar, som gjennom kommunikasjonsfagleg arbeid skal vere med på å forme samferdselstilbodet for innbyggarane i Møre og Romsdal. Det nyoppretta teamet skal mellom anna bidra til at fleire reiser miljøvennleg, tek i bruk nye mobilitetsløysingar som er under utvikling, og er med på å planlegge og gjennomføre store utbyggingsprosjekt. Den eine stillinga vil også få ei rolle som team-koordinator.
Utlyst 13.05.22
Søknadsfrist 06.06.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Samferdselsområdet
Søknader: 5

Kommunikasjonsrådgivar

Har du nyheitsteft, strategisk blikk og evne til å sjå samanhengar? Er du er samfunnsengasjert og har kunnskap om politiske prosessar? Er du tydeleg og presis i formidlinga, og trygg i kommunikasjonsfaget og bruk av digitale verktøy? Då kan DU vere den vi ser etter! Ved kommunikasjonsseksjonen lyser vi no ut etter ein kommunikasjonsrådgivar i 100 % fast stilling. Du vil bli kollega med fire kommunikasjonsrådgivarar og ein grafisk designar, og får jobbe med kommunikasjonsfagleg rådgiving og rettleiing på tvers av fag- og tenesteområde i ein av dei største og mest komplekse organisasjonane i Møre og Romsdal.
Utlyst 13.05.22
Søknadsfrist 06.06.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Stab for organisasjon og tenesteutvikling
Søknader: 2

Tannlege distriktstannklinikken Kristiansund, Kristiansund Kompetanseregion, fast 100% stilling.

deg som ønsker å utvikle deg innan tannhelsefaget og har interesse for det tannhelsefaglege samfunnsoppdraget. Du trivst med ein travel arbeidskvardag og blir motivert av å jobbe for og med menneske. Distriktstannlinikken har 5 tannlegar, 1 tannpleiar og 5 tannhelsesekretærar.
Utlyst 12.05.22
Søknadsfrist 06.06.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Kristiansund kompetanseregion
Søknader: 2

Tannlege distriktstannklinikken Åndalsnes, Molde Kompetanseregion, fast 100% stilling.

deg som ønsker å utvikle deg innan tannhelsefaget og har interesse for det tannhelsefaglege samfunnsoppdraget. Du trivst med ein travel arbeidskvardag og blir motivert av å jobbe for og med menneske. Distriktstannklinikken ligg i nye og moderne lokale i Åndalsnes sentrum og har 2 tannlegar og 3 tannhelsesekretærar. På klinikken får du jobbe i lag med overtannlegen i kompetanseregionen.
Utlyst 12.05.22
Søknadsfrist 06.06.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Molde kompetanseregion
Søknader: 2

Tannlege distriktstannklinikken Åndalsnes, Molde Kompetanseregion, vikariat i 100% stilling.

deg som ønsker å utvikle deg innan tannhelsefaget og har interesse for det tannhelsefaglege samfunnsoppdraget. Du trivst med ein travel arbeidskvardag og blir motivert av å jobbe for og med menneske. Vikariatet har ei varigheit fram til september 2022. Distriktstannklinikken ligg i nye og moderne lokale i Åndalsnes sentrum og har 2 tannlegar og 3 tannhelsesekretærar. På klinikken får du jobbe i lag med overtannlegen i kompetanseregionen.
Utlyst 12.05.22
Søknadsfrist 06.06.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Vikar
Lokasjon Molde kompetanseregion
Søknader: 0

Tannlege distriktstannklinikken Vestnes, Molde Kompetanseregion, fast 100% stilling.

deg som ønsker å utvikle deg innan tannhelsefaget og har interesse for det tannhelsefaglege samfunnsoppdraget. Du trivst med ein travel arbeidskvardag og blir motivert av å jobbe for og med menneske. Distriktstannklinikken ligg i kommunesenteret i Vestnes kommune og har 2 tannlegar, 1 tannpleiar og 3 tannhelsesekretærar.
Utlyst 12.05.22
Søknadsfrist 06.06.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Molde kompetanseregion
Søknader: 2

Tannlege kompetanseklinikken St.Carolus (i Molde) og DTK Midsund, Molde Kompetanseregion, fast 100% stilling.

deg som ønsker å utvikle deg innan tannhelsefaget og har interesse for det tannhelsefaglege samfunnsoppdraget. Du trivst med ein travel arbeidskvardag og blir motivert av å jobbe for og med menneske. Stillinga er ved kompetanseklinikken St. Carolus i Molde og ved distriktstannklinikken Midsund. St. Carolus kompetanseklinikk ligg i Molde by og er ein av fylkets største offentlege tannklinikkar, og har 6 tannlegar, 4 tannpleiarar og 10 tannhelsesekretærar. Klinikken har i tillegg også spesialistar i oralkirurgi og oralprotetikk og to psykologar i tverrfagleg behandlarteam TOO. Distriktstannklinikken Midsund ligg i sentrum av Rakvåg og er ein ett-teams klinikk.
Utlyst 12.05.22
Søknadsfrist 06.06.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Molde kompetanseregion
Søknader: 1

Tannlege distriktstannklinikken Fosnavåg, Søre Sunnmøre Kompetanseregion, fast 100% stilling.

deg som ønsker å utvikle deg innan tannhelsefaget og har interesse for det tannhelsefaglege samfunnsoppdraget. Du trivst med ein travel arbeidskvardag og blir motivert av å jobbe for og med menneske. Klinikken ligg i kommunesenteret i Herøy kommune, og har 2 tannlegar, 1 tannpleiar og 3 tannhelsesekretærar.
Utlyst 12.05.22
Søknadsfrist 06.06.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Søre Sunnmøre kompetansegion
Søknader: 1

Tannlege distriktstannklinikken Vatne, Ålesund Kompetanseregion, fast 100% stilling.

deg som ønsker å utvikle deg innan tannhelsefaget og har interesse for det tannhelsefaglege samfunnsoppdraget. Du trivst med ein travel arbeidskvardag og blir motivert av å jobbe for og med menneske. Distriktstannklinikken ligg i Tennfjord i Ålesund kommune, og har 3 tannlegar, 1 tannpleiar og 4 tannhelsesekretærar.
Utlyst 12.05.22
Søknadsfrist 06.06.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Ålesund kompetanseregion
Søknader: 2

Tannlege distriktstannklinikken Vatne, Ålesund Kompetanseregion, vikariat i 100% stilling.

deg som ønsker å utvikle deg innan tannhelsefaget og har interesse for det tannhelsefaglege samfunnsoppdraget. Du trivst med ein travel arbeidskvardag og blir motivert av å jobbe for og med menneske. Vikariatet har ei varigheit fram til september 2022. Distriktstannklinikken ligg i Tennfjord i Ålesund kommune, og har 3 tannlegar, 1 tannpleiar og 4 tannhelsesekretærar.
Utlyst 12.05.22
Søknadsfrist 06.06.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Vikar
Lokasjon Ålesund kompetanseregion
Søknader: 1

Rådgivar FRAM

ein framoverlent og samarbeidsorientert person til stillinga som ansvarleg for drosjeforvaltning og TT-ordninga i forvaltningsteamet i FRAM. Ordninga med tilrettelagt transport gjeld for personar som på bakgrunn av nedsett funksjonsevne ikkje kan nytte det offentlege transporttilbodet der dei bur. Til stillinga ligg saksbehandling av søknader om drosjeløyve samt ansvar for oppfølging av TT-ordninga i Møre og Romsdal. For 2022 er budsjettet for ordninga 15,8 millionar kroner. Utover dette er det også ekstramidlar knytt til statleg TT-ordning. Dette er stillinga for deg som ønskjer sjølvstendige oppgåver, men likevel vere ein del av eit kompetent team. I FRAM får du moglegheita til å påverke transportilbodet i heile fylket. Stillinga ligg til kollektivavdelinga FRAM i Møre og Romsdal fylkeskommune plassert i forvaltningsteamet i driftsseksjonen Oppfølging av leveransar innan økonomi og forvaltning av regelverket knytt til TT-ordninga vil vere ein viktig del av stillinga. Vedkomande må pårekne kontakt med eksterne slik som transportnæringa, kommunar og leverandørar.
Utlyst 12.05.22
Søknadsfrist 30.05.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Samferdselsområdet
Søknader: 3

Tannpleiar distriktstannklinikken Sunndalsøra, Kristiansund Kompetanseregion, fast 100% stilling.

deg som ønsker å utvikle deg innan tannhelsefaget og har interesse for det tannhelsefaglege samfunnsoppdraget. Du trivst med ein travel arbeidskvardag og blir motivert av å jobbe for og med menneske. Klinikken har 3 tannlegar,1 tannpleiar og 3 tannhelsesekretærar.
Utlyst 12.05.22
Søknadsfrist 06.06.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Kristiansund kompetanseregion
Søknader: 0

Vegplanleggar fylkesveg

Møre og Romsdal fylkeskommune har eit av fylkets største byggherremiljø, og vi har nå behov for å auke kapasiteten vår innan vegplanlegging. Vi står framføre store og spennande regulerings- og utbyggingsoppdrag, og har i tillegg ein hektisk kvardag med forvaltning av eksisterande fylkesvegnett. Som vegplanlegger i Møre og Romsdal fylkeskommune tek du del i eit stort fagmiljø som jobbar for å sikre, betre og trygge framkomme i heile fylket. Vi har ansvar for at både gåande, syklande, køyrande og kollektivreisande skal kome seg trygt fram. Din arbeidskvardag vil innebere planlegging og prosjektering av små og store fylkesvegprosjekt.
Utlyst 12.05.22
Søknadsfrist 30.05.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Samferdselsområdet
Søknader: 3

Saksbehandlar arealsaker - vikariat

Ein av våre medarbeidarar skal ut i permisjon, og vi har ledig eit års vikariat innan arealsakshandsaming på plan og trafikkseksjonen ved fylkesvegavdelinga i Møre og Romsdal Fylkeskommune. Det kan være aktuelt med forlenging
Utlyst 12.05.22
Søknadsfrist 30.05.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Vikar
Lokasjon Samferdselsområdet
Søknader: 4

Tingvoll vgs - inntil 180% fast miljøarbeiderstilling

Engasjerte og trygge miljøarbeidere som både kan følge opp elever i klasserom og delta sammen med elever i idrettsaktivitet og fysisk arbeid utendørs. Vi søker etter deg som er opptatt av å hjelpe enkeltelever eller små elevgrupper, og som liker varierte oppgaver og ulike opplæringsmiljøer.
Utlyst 11.05.22
Søknadsfrist 22.05.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Tingvoll vidaregåande skole
Søknader: 8

Tannlege distriktstannklinikken Sunndalsøra, Kristiansund kompetanseregion, fast 100% stilling.

deg som ønsker å utvikle deg innan tannhelsefaget og har interesse for det tannhelsefaglege samfunnsoppdraget. Du trivst med ein travel arbeidskvardag og blir motivert av å jobbe for og med menneske. Distriktstannklinikken ligg i sentrum av Sunndalsøra, og har 3 tannlegar,1 tannpleiar og 3 tannhelsesekretærar.
Utlyst 11.05.22
Søknadsfrist 06.06.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Kristiansund kompetanseregion
Søknader: 2

Tannpleiar distriktstannklinikken Kristiansund, Kristiansund kompetanseregion

deg som ønsker å utvikle deg innan tannhelsefaget og har interesse for det tannhelsefaglege samfunnsoppdraget. Du trivst med ein travel arbeidskvardag og blir motivert av å jobbe for og med menneske. Distriktstannlinikken har 5 tannlegar, 1 tannpleiar og 5 tannhelsesekretærar.
Utlyst 11.05.22
Søknadsfrist 06.06.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Kristiansund kompetanseregion
Søknader: 0

Byggeleiar bru

Vi søker etter byggeleiar - bruprosjekt Vi har mange spanande bruprosjekt i porteføljen vår og fleire nye prosjekt er vedtatt. No bemannar vi opp byggherreorganisasjonen vår for å gjennomføre desse prosjekta. Vi søker etter byggeleiar for bruprosjekt i Fylkesvegavdelinga: " Vedlikehald og utbygging av bruer Fylkesvegnettet består av om lag 1400 bruer og bærande strukturar i stål og betong som skal vedlikehaldas og fornyast for å oppretthalde transport og kommunikasjon i fylket. Det er forventa ein samla investering dei neste 4 åra på 500 millionar innan vedlikehald og utbygging på bruprosjekt. I tillegg kommer investeringar på større bruprosjekt.
Utlyst 11.05.22
Søknadsfrist 30.05.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Samferdselsområdet
Søknader: 2

Kontrollingeniør - Bypakken Ålesund

Bypakken er eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylkeskommune, Ålesund kommune og Statens vegvesen, der det skal byggjast vegprosjekt for om lag 4 mrd kr dei komande åra. Bypakken skal sørge for god framkomelegheit for alle trafikantgrupper, med hovudvekt på kollektivtransport, sykkel, gange og næringstransport. Vi er i gang med oppbemanning av prosjektorganisasjonen og søker no etter kontrollingeniør for dei fylkeskommunale prosjekta i bypakken. Du vil inngå i eit team med blant anna prosjektleiar, byggeleiarar og prosjekterande. Prosjektleiar vil styre på porteføljenivå og byggeleiarar og kontrollingeniør følgjer opp enkeltprosjekt i prosjekterings- og utføringsfasen.
Utlyst 11.05.22
Søknadsfrist 30.05.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Samferdselsområdet
Søknader: 6

Kontrollingeniør bru/veg Ny Nerlandsøybru

Ein fagleg dyktig og samarbeidsvillig person til stillinga som kontrollingeniør bru/veg for bygging av Ny Nerlandsøybru. Vi har fleire spanande veg- og bruprosjekt i porteføljen vår og no bemannar vi opp byggherreorganisasjonen vår for å gjennomføre desse prosjekta. Ny Nerlandsøybru: Det er satt av midlar i økonomiplanen til bygging av ny Nerlandsøybru i Herøy kommune. Prosjektet er antatt å koste om lag 620 mill. kr. Det skal byggast ei bru på 574m mellom Igesund og Kvalsund med tilhøyrande vegsystem. Det pågår planlegging og prosjektering av dette prosjektet, og det er forventa byggestart i 2022. Brua blir prosjektert i BIM.
Utlyst 11.05.22
Søknadsfrist 30.05.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Samferdselsområdet
Søknader: 3

Byggeleiar - ferjekaiprosjekt

ein engasjert og omgjengeleg byggeleiar til eit sterkt fagmiljø i fylkesvegavdelinga sin ferjekai-gruppe. Det er ledig ei fast stilling som byggeleiar i seksjon for vegprosjekt på prosjekt ferjekai. Vi har eit stort antal kaianlegg for hurtigbåtruter og ferjesamband i porteføljen vår og bemannar no opp byggherreorganisasjonen vår for å gjennomføre nybygging og oppgradering på sambanda. Vi søker etter byggeleiar for ferjekaiinvesteringar innan vedlikehald og nybygg i fylkesvegavdelinga: Vi har ein kontinuerleg portefølje på veginvesteringsprosjekt som vil variere i omfang. Det er for planperioden 2022 til 2025 planlagt investert om lag 700 mill. kr til ulike ferjesamband. Den konkrete stillinga er tiltenkt byggeleiing på Sandesambandet som er planlagt med oppstart bygging andre kvartal. 2023. Prosjektet omfattar bygging og oppgradering av ferjekaiene på Larsnes, Åram, Kvamsøya og Voksa som en kontinuerleg prosess fram til 4. kvartal i 2024.
Utlyst 11.05.22
Søknadsfrist 30.05.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Samferdselsområdet
Søknader: 1

Kristiansund vgs - Elevassistenter ved alternativ opplæring

Vi søker etter elevassistenter ved vår avdeling for alternativ opplæring. Det lyses ut 80% ledig fordelt på 2 stillinger.
Utlyst 11.05.22
Søknadsfrist 25.05.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Kristiansund videregående skole
Søknader: 10

Automasjon-/ elkraftingeniørar

Det er mange spanande prosjekter og driftskontrakter i porteføljen vår og fleire nye prosjekt er vedtatt. Slik som tunneloppgradering, sanntidstavler for buss og ferje, lading for buss og ferje. Drifte automasjonsnett for styring av infrastruktur i tunnelar og langs veg. Med bakgrunn i dette bemannar vi opp byggherreorganisasjonen vår for å gjennomføre desse prosjekta. Vi søker etter tre automasjons/elkraftingeniørar innan samferdselsområdet: Fylkesvegnettet består av 62 tunnelar, samt diverse trafikksignalanlegg, klimastasjonar, trafikktellepunkt, variable skilt, bruer med elektriske anlegg og veglysanlegg.
Utlyst 11.05.22
Søknadsfrist 30.05.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Samferdselsområdet
Søknader: 10

Kristiansund vgs - Elevassistenter

Elevassistenter ved yrkesfaglige utdanningsprogram. Det er ledig ca 40% i bygg- og anleggsteknikk, 41% ved naturbruk og ca 20% ved teknologi - og industrifag. Alle tre utlyste stillinger er fast ansettelse.
Utlyst 11.05.22
Søknadsfrist 25.05.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Kristiansund videregående skole
Søknader: 4

Ørsta vgs - Inntil 200 % stilling - lærar i elektrofag

faglærar - inntil 200 % fast stilling i elenergi og/eller automasjon på vg1 og vg2 frå 01.08.22. To stillingar: 1 stk.100 % fast stilling, og 1 stk.100 % fast stilling med atterhald om at det vert oppstart av ekstra klasse hausten 2022.
Utlyst 11.05.22
Søknadsfrist 31.05.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv. fast
Lokasjon Ørsta vidaregåande skule
Søknader: 0

Programfaglærer i Teknologi-og industrifag

Ved Romsdal vgs er det fra 01.08.2022 ledig flere faste stillinger for programfaglærere innen Teknologi- og industrifag.
Utlyst 06.05.22
Søknadsfrist 31.05.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv. fast
Lokasjon Romsdal videregående skole
Søknader: 1

Borgund vgs - Inntil 100% fast undervisningsstilling avd. elektro og datateknologi

Utlyst 06.05.22
Søknadsfrist 23.05.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Borgund vidaregåande skole
Søknader: 1

Kvalitetsrådgivar

Både du som har erfaring og deg som er nyutdanna vil kunne aktuell for denne stillinga. Du vil få tett oppfølging gjennom vårt introduksjonsprogram, der du blir kjent med organisasjonen og kollegaer som ser fram til at du startar i jobben. Hos oss er det lov å vere ny!
Utlyst 06.05.22
Søknadsfrist 30.05.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Kompetanse- og næringsavdelinga
Søknader: 14

Fagskolen Møre og Romsdal - 100% ingeniør elektro

Fagskolen Møre og Romsdal, studiested Ålesund søker ingeniør i elektro i 100% fast stilling som kan undervise studentene ved skolen i ulike emner inn elkraft og ev. innen automatisering. Stillingen består i å undervise og veilede innen ett eller flere av emnene; installasjonssystemer og automatiserte systemer, elektrisk energiproduksjon og energidistribusjon, elektroniske kommunikasjonssystemer (EKOM), elektriske installasjoner og elenergianlegg, laboratorier, ledelsesfag og prosjektledelse.
Utlyst 10.03.22
Søknadsfrist 27.05.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Fagskolen i Møre og Romsdal
Søknader: 1

Fagskolen Møre og Romsdal - 100% vikariat dekksoffiser

Fagskolen Møre og Romsdal, studiested Ålesund, har behov for vikariat som dekksoffiser i 100 % stilling i perioden 15.8.22-31.10.22. Vikariatet kan bli utvidet. Oppfordrer interesserte til å ta kontakt snarest. Stillingen består i å undervise i ett eller flere av fagene navigasjon, skipsteknikk, simulator og ledelsesfag.
Utlyst 10.03.22
Søknadsfrist 27.05.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Vikar
Lokasjon Fagskolen i Møre og Romsdal
Søknader: 2