Borgund vgs - Tilkallingsvikar avd. HS og TP

Utlyst 20.09.21
Søknadsfrist 03.10.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Midlertidig arbeid
Lokasjon Borgund vidaregåande skole
Søknader: 0

Driftsteknikar ved Haram videregåande skule

I bygg- og eigedomsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune er det ledig ein fast 100 % stilling som driftsteknikar ved Team Ålesund, for tiden med arbeidsstad ved Haram vidaregåande skule.
Utlyst 20.09.21
Søknadsfrist 04.10.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Bygg- og eigedomstenester
Søknader: 0

Prosjektleiar - strategi for ladepunkt og energistasjonar

ein engasjert og initiativrik rådgivar til 3-årig prosjektstilling som prosjektleiar for utvikling av strategi for etablering av ladepunkt og energistasjonar. Har du kunnskap om energi- og transportsektoren, gode samarbeidsevner og liker å leie prosessar? Då kan du vere rette personen for oss!
Utlyst 17.09.21
Søknadsfrist 11.10.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Midlertidig
Lokasjon Kompetanse- og næringsavdelinga
Søknader: 0

Hustadvika vgs - tilkallingsvikar som lærer i matematikk

Utlyst 10.09.21
Søknadsfrist 24.09.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Vikar
Lokasjon Hustadvika vidaregåande skole
Søknader: 1

Rådgivar vassforvalting Sunnmøre

deg som vil bidra til å betre miljø og økosystem i vassdrag og kystvatn på Sunnmøre. Er du i tillegg initiativrik og god til å bygge nettverk? Då vil vi gjerne ha deg med på laget vårt! Stillinga skal koordinere arbeidet i vassområda på Sunnmøre, og bidra til at fastsette miljømål for vassførekomstane blir oppnådd i samsvar med regional vassforvaltningsplan for Møre og Romsdal vassregion.
Utlyst 10.09.21
Søknadsfrist 30.09.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Kompetanse- og næringsavdelinga
Søknader: 4

Borgund vgs - 80 % midlertidig stilling som fagarbeidar på køyretøy, avd.Teknologi og industrifag

Utlyst 06.09.21
Søknadsfrist 20.09.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Midlertidig
Lokasjon Borgund vidaregåande skole
Søknader: 1

Miljøveileder 89 % stilling

Ved Romsdal vgs er det fra 01. november 2021 ledig fast stilling for miljøveileder med relevant høgskoleutdanning. Stillingen vil være knyttet til vårt tilbud om alternativ opplæring (AO), men du vil også kunne jobbe tett opp mot flere av skolens avdelinger. Nå søker vi etter deg som både har rett kompetanse og som ønsker å bli vår nye kollega. Stillingen følger elevenes skoleår.
Utlyst 03.09.21
Søknadsfrist 20.09.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Romsdal videregående skole
Søknader: 22

Prosjektleiar i FRAM

Vil du vere med å utvikle kollektivtrafikken i Møre og Romsdal til det beste for våre innbyggjarar? Møre og Romsdal fylkeskommune samarbeider med offentleg sektor, innbyggarar, næringsliv og organisasjonar for å møte framtidas behov med berekraftige løysingar. Saman skal vi utvikle Møre og Romsdal til å bli eit attraktivt lågutsleppssamfunn med gode levevilkår i tråd med fylkesplanen og FNs berekraftsmål. Samferdselsområdet består av fylkesvegavdelinga og kollektivavdelinga FRAM. FRAM ønsker å bidra til mobilitetsløysingar for folk, varer og tenester som er berekraftige, effektive, trafikksikre og samfunnsøkonomisk lønnsame. Til dette arbeidet søker FRAM ein kompetent, engasjert og utviklingsorientert prosjektleiar som får ansvar for innovasjons- og utviklingsprosjekt på mobilitetsområdet. Prosjektleiaren skal medverke til tverrfagleg og verdiskapande samarbeid både internt i eigen organisasjon og eksternt i lag med samarbeidspartar, transportørar, andre fylkeskommunar, kommunar og andre relevante aktørar.
Utlyst 01.09.21
Søknadsfrist 22.09.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Samferdselsområdet
Søknader: 3

Seksjonsleiar i Seksjon for arkiv, bibliotek og museum

Vil du bli med oss og ta arkiv-, bibliotek- og museumssektoren i regionen inn i framtida? Utvikle tenestene dei leverer og rolla dei har i samfunnsutviklinga? Kan du sjå samanhengar mellom dei tre fagfelta og har du gode idear om korleis dei kan styrke kvarandre? Vi søker ein seksjonsleiar til seksjon for arkiv, bibliotek og museum, i kulturavdelinga. Kontorplass er i Ålesund. Seksjonen har desse hovudoppgåvene: - Bibliotekrådgjeving, inkl. biblioteka i vidaregåande skole - Regionale bibliotekoppgåver - fellesløysingar - Arkiv-, bibliotek- og museumsutvikling, inkludert forvaltning av tilskot - Språk og litteraturformidling,inkludert forvaltning av tilskot
Utlyst 25.08.21
Søknadsfrist 22.09.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Seksjon for arkiv, bibliotek og museum i Ålesund
Søknader: 0

Molde vgs - tilkallingsvikar

Molde vgs har behov for å knytte til seg tilkallingsvikarer som inneværende skoleår som har lyst til å engasjeres til korte og lengre undervisningsoppdrag innen de ulike fagområdene som tilbys ved skolen. Vi er derfor spesielt interessert i vikarer i fagene norsk, naturfag, matematikk, engelsk, historie, tysk, kroppsøving og økonomifag. Andre fag kan også være aktuelle. Tilkallingsvikariatene vil være timebasert og kan vare fra enkelttimer til flere uker, alt avhengig av behov.
Utlyst 16.08.21
Søknadsfrist 31.10.21
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Vikar
Lokasjon Molde videregående skole
Søknader: 9