Bli med å utvikle regionen saman med oss! Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvar for vidaregåande opplæring, fagskoleutdanning, fylkesveg og kollektivtransport, tannhelsetenester, kulturtenester og samfunns- og næringsutvikling i heile fylket. Vi er ein av dei største arbeidsgivarane i regionen. Verdigrunnlaget vårt er ein lærande organisasjon, kjenneteikna av verdiskapande samarbeid og tillit.

Borgund vgs 80% mellombels stilling fagarbeidar

Beskrivelse

Vi treng fagarbeidar! Bransjane treng fagfolk!

Vi treng fagarbeidar i 80% stilling ved avdeling for resturant og matfag, mellombels for skoleåret 2023/2024.
Det har vore stor utvikling av restaurantar i Ålesund og på Sunnmøre, og behovet for lærlingar er stort. Gjennom praktisk arbeid på kjøkken, utplassering i verksemder og teoriundervisning på skulen skal vi gjere elevane klare for læretid og fagbrev.

Som fagarbeidar er oppgåva di:

Å rettleie elevane, bistå faglærarane og elles andre faglege oppgåver på kjøkken/ verkstad og klasserom

Vi søker deg som

Har fagbrev i eit av matfaga og erfaring frå bransjen.
Har gode samarbeidsevner og likar å lære i lag med andre.
Trivst saman med og har gjerne erfaring frå arbeid med ungdom.
Er tålmodig og vennleg.
Har generell god IKT kompetanse.
Har evne til å danne gode relasjonar med elevane.

Vi tilbyr

Eit stabilt, hektisk og spennande arbeidsmiljø.
Gode pensjons- og forsikringsordningar.
Løn og arbeidsvilkår etter gjeldande avtalar.

Om skulen

Borgund vgs. er ein yrkesfagskole med meir enn 1100 elevar og 7 ulike utdanningsprogram. Skolen ligg i Fremmerholen, og har 235 tilsette. Sjå meir på www.borgund.vgs.no

Andre opplysningar

Vi har som mål å spegle mangfaldet i befolkninga. Alle med kompetansen vi etterspør er velkomne til å søke ledig stilling hos oss.

Politiattest

Den som blir tilsett må levere politiattest.

Søk
Søknadsfrist
02.10.23
Utlyst
18.09.23
Vår ref
6139
Merk søknad
Fakta
Fagarbeider
Midlertidig
Kontakter
 • Roger Andre Fylling
  rektor
  roger.andre.fylling@mrfylke.no
  93441678
  +4771281205
 • Jørgen Ljoså
  rektor
  jorgen.ljosa@mrfylke.no
  92862930
  +4771281203
 • Sissel Therese Pilskog Brennholm
  Avdelingsleder RM
  sissel.therese.pilskog.brennholm@mrfylke.no
  93202318
  +4771281212