Bli med å utvikle regionen saman med oss! Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvar for vidaregåande opplæring, fagskoleutdanning, fylkesveg og kollektivtransport, tannhelsetenester, kulturtenester og samfunns- og næringsutvikling i heile fylket. Vi er ein av dei største arbeidsgivarane i regionen. Verdigrunnlaget vårt er ein lærande organisasjon, kjenneteikna av verdiskapande samarbeid og tillit. Hos oss får du utvikle deg selv og kompetansen din.

Fagskolen Møre og Romsdal sorterer under høyere yrkesfaglig utdanning. Skolen har to studiesteder, ett i Kristiansund og ett i Ålesund. Våre studier bygger på yrkesrettet videregående opplæring og fagbrev.

Vikarstilling undervisning maritim

Beskrivelse

Vi søker etter


Fagskolen Møre og Romsdal, studiested Kristiansund søker etter vikar innsom dekksoffiser i 100% stilling for studieåret 2023-2024. Hvis dette er interessant for deg ta kontakt omgående.

Stillingen består i å undervise og veilede innen ett eller flere av emnene navigasjon, skipsteknikk med flere. I faget kontroll av skipets drift kan en påberegne å undervise både dekksoffiserer og maskinoffiserer. Du vil også være med å utvikle dekksoffisersstudiet i takt med utviklingen i samfunnet.

Om du har lyst til å være med å utvikle studium og unge mennesker er dette jobben for deg. Om du synes stillingen høres interessant ut, ta kontakt snarest.

Om stillingen

Som lærer ved Fagskolen Møre og Romsdal vil du være en del av et godt fagmiljø og ha ansvar for å føre studentene frem til spesifikke mål i henhold til kravene i STCW-konvensjonen.
- du vil få ansvar for å planlegge og gjennomføre undervisning og evaluering/vurdering.
- du vil ha tett kontakt med studenter gjennom undervisning og faglig veiledning.

Dersom du ønsker å arbeide med undervisning og læring, bidra til å utvikle fagskolen og studiene, i et godt arbeidsmljø, er dette jobben for deg.

Vi søker deg som

Kompetansekrav:
Formell kompetanse for stillingen er fagskoleutdanning, eller minimum bacheleorgrad fra høyskole eller universitet.
Stilling har krav om at du har eller har hatt minimum dekksoffisersertifikat D2.

Andre krav til stillingen:
- Setter studentene sin læring og utvikling først
- Er nysgjerrig på å utvikle undervisning og læring fysisk og digitalt
- Har god digital kompetanse
- Har evner til å være, eller bli, en god faglærer og klasseleder
- Er strukturert, selvstendig og ansvarsbevisst
- Takler tider med høy arbeidsbelastning
- Er god til å samarbeide og bidrar til et godt arbeidsmiljø
- Skaper gode relasjoner
- Gode norsk skriftlig og muntlig kommunikasjonsferdigheter

Ønskelige kvalifikasjoner:
- Variert erfaring som dekksoffiser.
- erfaring i å undervise/veilede innen fagområdet.
- Pedagogisk utanning.

Søkere med relevant pedagogisk kompetanse kan bli foretrukket. Fagskolen skal totalt sett ha kompetanse som samsvarer med Tilsynsforskrifta for høyere yrkesfaglig utdanning.

Vi tilbyr

- et godt arbeidssted
- en utfordrende stilling i et arbeidsmiljø kjennetegnet av stor profesjonalitet og sterke fagmiljø
- god tilgang på faglige nettverk og faglig utvikling
- offentlig pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring
- lønn etter avtale

Om skolen

Fagskolen Møre og Romsdal har studiested i Kristiansund og Ålesund. Skolen har studier innen maritime fag, tekniske fag og helsefag. Vi tilbyr heltidsstudier, deltidsstudier og nettbaserte studier. Skolen har ca 400 studenter og 55 ansatte. Vi har høyt kvalifiserte lærere og moderne simulatorer, laboratorier og utstyr, samt gode fasiliteter for å møte de pedagogiske behovene til våre studenter. Vi legger vekt på å tilby og utvikle relevant utdanning for næringene. Vi har fokus på samarbeid faglig og tverrfaglig både internt og eksternt.
Vil du bli en del av et fagmiljø med høy faglig kompetanse og ønsker å jobbe med utvikling av kunnskap i andre mennesker, kan dette være noe for deg. Studentene ved Fagskolen Møre og Romsdal har yrkesrettet videregående opplæring og fagbrev. Mange har i tillegg erfaring fra arbeidslivet. Arbeidsspråket ved skolen er norsk.

Fagskoleutdanning er jf. Fagskoleloven høyere urkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. DDu finner mer om fagskolen her: fagskolenmr.no

Andre opplysninger

Vi har som mål å speile mangfoldet i befolkningen. Alle med kompetanse vi etterspør er velkommen til å søke ledig stilling hos oss.

Søkere som inviteres på intervju bes ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli offentliggjort, selv om søker ber om anonymitet jf. Offentlighetsloven §25.2. Om dette blir tilfelle vil vi ta kontakt med søkeren før offentliggjøring.

Politiattest

Den som blir ansatt må levere politiattest.

Søk
Søknadsfrist
30.09.23
Utlyst
13.09.23
Vår ref
6133
Merk søknad
Fakta
Lærer u/godkj komp
Vikar
Kontakter
  • Trine Otterlei
    Avdelingsleder maritime fag
    trine.otterlei@mrfylke.no
    48029180
    +4771282803