Bli med å utvikle regionen saman med oss! Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvar for vidaregåande opplæring, fagskoleutdanning, fylkesveg og kollektivtransport, tannhelsetenester, kulturtenester og samfunns- og næringsutvikling i heile fylket. Vi er ein av dei største arbeidsgivarane i regionen. Verdigrunnlaget vårt er ein lærande organisasjon, kjenneteikna av verdiskapande samarbeid og tillit.

Hustadvika vgs - ledige renholdsstillinger

Beskrivelse

67,3 % fast stilling og tilkallingsvikar som reinhaldar


Hustadvika vidaregåande skole søker etter:
Fast reinhaldar fra 01.10.2023 i 67,3 % stilling

Og tilkallingsvikar etter behov

Vi søker deg som

Fagbrev innen renhold er ønskelig.

Vi tilbyr

" ei utfordrande stilling i eit arbeidsmiljø kjenneteikna av stor profesjonalitet og sterke fagmiljø
" god tilgang til faglege nettverk og fagleg utvikling
" offentleg pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring
" løn etter avtale lønn etter tariff (HTA kap 4 stillingar)

Andre opplysningar

Vi har som mål å spegle mangfaldet i befolkninga. Alle med kompetansen vi etterspør er velkomne til å søke ledig stilling hos oss.

Søk
Søknadsfrist
29.09.23
Utlyst
15.09.23
Vår ref
6132
Merk søknad
Fakta
Reinhalder
Fast
Kontakter
 • Astrid Husøy
  kontorleiar
  astrid.husoy@mrfylke.no
  41454716
  +4771283703
 • Arne Tjelle
  Rektor
  arne.tjelle@mrfylke.no
  95419337
  +4771283701