Bli med å utvikle regionen saman med oss! Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvar for vidaregåande opplæring, fagskoleutdanning, fylkesveg og kollektivtransport, tannhelsetenester, kulturtenester og samfunns- og næringsutvikling i heile fylket. Vi er ein av dei største arbeidsgivarane i regionen. Verdigrunnlaget vårt er ein lærande organisasjon, kjenneteikna av verdiskapande samarbeid og tillit.

Tannlege distriktstannklinikken Smøla (fast 100% stilling)

Beskrivelse

Velkommen til den offentlege tannhelsetenesta i Møre og Romsdal

I Møre og Romsdal får du det urbane side om side med den villaste naturen. Du bur og jobbar midt i landet, mellom hav og fjell i nordvest, med små avstandar mellom by og natur, innland og utland.

Vi har ledig stilling som tannlege ved distriktstannklinikken Smøla, i Kristiansund kompetanseregion.

Smøla er fylkets nordlegaste kommune, kjent for fantastisk natur og rik kysthistorie. Kort veg til by og fjell, og godt kollektivtilbod til
både Kristiansund og Trondheim. (Les meir på: https://opplevsmola.com/).

Vi kan tilby deg

- ein god jobb der du kan utvikle deg
- varierte kliniske arbeidsoppgåver med alle pasientgrupper, også vaksne betalande pasientar
- oppdaterte og fine tannklinikkar
- eit fagleg nettverk med påfyll av kompetanse
- introduksjonsprogram for alle våre nye kollegaer
- ein stor og solid organisasjon i ryggen og leiarar som heier på deg
- god lønn den 12. kvar månad og trygge pensjons- og forsikringsordningar (gjennom KLP)
- trivelege medarbeidarar og godt miljø
- etablerings- og stabiliseringstilskot

Vi søker deg som

- har norsk autorisasjon som tannlege
- har god kommunikasjonsevne på norsk/skandinavisk, både munnleg og skriftleg
- jobbar effektivt og sjølvstendig
- har god samarbeidsevne, er serviceinnstilt og løysingsorientert
- ønsker å bidra til eit positivt og utviklande arbeidsmiljø
- blir motivert av å jobbe for og med menneske

Andre opplysningar

Vi har som mål å spegle mangfaldet i befolkninga. Alle med kompetansen vi etterspør er velkomne til å søke ledig
stilling hos oss.

Når du har søkt på stillinga mottar du ei stadfesting på e-post. Ta kontakt viss du ikkje får e-post frå oss.

Politiattest

Den som blir tilsatt må levere politiattest

Om tannhelsetenesta

Fylkeskommunen har ansvar for den offentlege tannhelsetenesta i fylket. Tannhelsetenesta sitt samfunnsoppdrag er å organisere førebyggande og helsefremmande tiltak, og gi eit regelmessig og gratis tannbehandlingstilbod til alle grupper pasientar som har rettar etter tannhelsetenestelova, samt tilbod til vaksne, betalande pasientar.

Fylkestannlegen er leiar av den offentlege tannhelsetenesta, som er organisert i 4 kompetanseregionar med 27 klinikkar og med ca. 200 tilsette.

Søk
Søknadsfrist
25.09.23
Utlyst
04.09.23
Vår ref
6124
Merk søknad
Fakta
Tannlege
Fast
Kontakter
  • Sara Rutley
    Overtannlege
    sara.rutley@mrfylke.no
    93050553
    +4771284559