Herøy vgs - Konsulent i 100% fast stilling

Beskrivelse

Vi søker etter

Vi har ledig stilling som konsulent frå 01.01.2022

Om stillinga

Aktuelle arbeidsoppgåver:
-Elevadministrasjon og dokumentasjon (vitnemål og kompetansebevis)
-Eksamensadm.
-Ressursperson i skuleadm. program.
-Evnt. andre oppgåver knytta til merkantil avd.

Vi søker deg som har

- Relevant høgare utdanning.
- Erfaring frå kontor/administrative arbeidsoppgåver inkludert bruk av IKT-baserte administrasjonssystem.
- Har kjennskap til vidaregåande opplæring.

Vi ønskjer ein medarbeidar som har
god datakompetanse
er serviceinnstilt og har godt humør
arbeider strukturert og nøyaktig
er positiv og samarbeider godt med andre.

Vi tilbyr

- Ei utfordrande stilling i eit arbeidsmiljø kjenneteikna av stor profesjonalitet og sterke fagmiljø
- God tilgang til faglege nettverk og fagleg utvikling
- Offentleg pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring
- Løn etter tariff

Tilsettinga er elles på fylkeskommunale vilkår i tråd med gjeldande lover, avtaler og reglement.

Om skulen

Ved Herøy vidaregåande skule har vi eit engasjert og spanande læringsmiljø med rundt 280 elevar. Vi er opptekne av at alle elevar skal vere sett, og visjonen vår speglar dei verdiane som vi ønskjer å bygge på: Tryggleik, toleranse, tillit, trivsel, respekt, humør, kvalitet og meistring. Tilsaman skapar dette ei god plattform for det vi driv med, læring.
Sjå meir på www.heroy.vgs.no

Andre opplysningar

Vi har som mål å spegle mangfaldet i befolkninga. Alle med kompetansen vi etterspør er velkomne til å søke ledig stilling hos oss.

Politiattest

Den som blir tilsett må levere politiattest.

Søk
Søknadsfrist
09.12.21
Utlyst
24.11.21
Vår ref
5161
Merk søknad
Fakta
Konsulent
Fast
Kontakter
  • Ester Sørdal Klungre
    Rektor
    ester.sordal.klungre@mrfylke.no
    91891826
    +4771281801