Bli med å utvikle regionen saman med oss! Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvar for vidaregåande opplæring, fagskoleutdanning, fylkesveg og kollektivtransport, tannhelsetenester, kulturtenester og samfunns- og næringsutvikling i heile fylket. Vi er ein av dei største arbeidsgivarane i regionen - hos oss får du utvikle deg sjølv og kompetansen din.

Leder for kvalitet, økonomi og administrasjon

Beskrivelse

Er du samfunnsengasjert, løsningsorientert og trives i en hektisk hverdag med ungdom og læring i sentrum? Har du erfaring og kompetanse til å bidra i arbeidet med å styrke skolens posisjon som pådriver i utviklingen av et robust lokalsamfunn?

Da inviterer vi DEG til å bli del av laget! Fra 1. januar 2022 har Romsdal vgs ledig stilling for leder av områdene kvalitet, økonomi og administrasjon.

Om stillingen

Stillingen innebærer ansvar for økonomi, regnskap med økonomirapportering (årlig budsjett ca 150 mill NOK), men også virksomhetsstyring på HR- og HMS-området, med rutiner, regelverk og kompetansestyring. På HMS området samarbeider du tett med avdelingslederne om HMS for elever og ansatte, samt sertifisering av skolen som «Miljøfyrtårn» med årlige rapporteringer. Ut over dette har du ansvar for:
o økonomistyring av skolens prosjekter, bl.a våre mange internasjonale engasjement gjennom Erasmus+
o oppfølging av innkjøp og investeringer på et overordnet nivå
o utvikling og oppfølging av rutiner knyttet til administrative oppgaver

Du vil bli en del av skolens samlede ledergruppe, og en viktig rådgiver og støttespiller for skolens avdelingsledere. I tillegg er du personalleder for medarbeiderne i skolens administrasjon. Stillingen er svært allsidig, og passer godt for deg som liker å trå til der det trengs.

Vi søker deg som

o ønsker en utfordrende, utviklende og spennende lederstilling
o har høyere utdanning og erfaring innen fagområdene økonomi, administrasjon og ledelse - gjerne med innsikt fra HR-området
o har kunnskap om hvordan utdanningsområdet administreres - men dette kan også læres

Vi setter personlig egnethet høyt når vi ansetter nytt personale ved skolen. I dette legger vi at du tar ledelse, er strukturert og har stor arbeidskapasitet, men også at du er handlekraftig med høy gjennomføringsevne. Vår nye leder må ha analytiske evner og god økonomiforståelse. Du må på en positiv måte kunne inspirere egne medarbeidere og skolens øvrige personale. Du må ha evne til å ta beslutninger og følge opp disse, men også kunne utvikle gode relasjoner, etablere nettverk og bygge tillit. Vi ønsker en leder som kan bidra til utvikling av skolen, i samsvar med samfunnets krav - med eleven i sentrum, og i takt med næringslivets framtidige behov.

Vi tilbyr

o en utfordrende lederstilling ved en skole kjennetegnet av stor profesjonalitet og sterke fagmiljø
o god tilgang til faglige nettverk og faglig utvikling
o offentlig pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring
o en arbeidshverdag i nye og moderne lokaler
o lønn etter avtale

Om skolen

Vi er en stor og allsidig videregående skole i Molde, med tett på 1000 elever og over 200 ansatte. Vi tilbyr utdanningsprogrammene Bygg- og anleggsteknikk, Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign, Teknologi- og industrifag, Helse- og oppvekstfag, Elektro og datateknologi, Salg, service og reiseliv, Informasjonsteknologi og medieproduksjon, Idrettsfag, samt flere klasser som tar Påbygging til generell studiekompetanse. Vi gir også tilbud om Vg3 fagopplæring i skole og flere ulike kompetansegivende kurs for voksne. Skolen har egne avdelinger for elever med behov for alternativ- eller spesielt tilpasset opplæring, bl.a ved vår avdeling Fannefjord. I tillegg har vi ansvar for opplæringa som blir gitt i skoleavdelinga ved Hustad fengsel. Skolen har over flere år hatt høy deltakelse i internasjonale prosjekt, med hovedfokus på yrkesfaglig mobilitet gjennom Erasmus+ (EU). Hos oss finner du et positivt elevsyn, høyt læringstrykk, godt arbeidsmiljø og utstrakt samarbeid med regionens næringsliv.

Nå inviterer vi DEG til å bli del av laget, sammen med dyktige og engasjerte kolleger! Du finner en mer utfyllende beskrivelse av skolen på nettsiden vår www.romsdal.vgs.no eller på www.facebook.com/romsdalvgs

Andre opplysninger

Vi har som mål å speile mangfoldet i befolkningen. Alle med kompetanse vi etterspør er velkommen til å søke ledig stilling hos oss.

Politiattest

Den som blir ansatt må levere politiattest.

Søk
Søknadsfrist
01.11.21
Utlyst
11.10.21
Vår ref
5076
Merk søknad
Fakta
Leiar
Fast
Kontakter
 • Kjell Inge Ugelvik
  Assisterende rektor
  kjell.inge.ugelvik@mrfylke.no
  92666940
  +4771283302
 • Ivar Rød
  Rektor
  ivar.rod@mrfylke.no
  99090108
  +4771283301