Bli med å utvikle regionen sammen med oss! Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvar for vidaregående opplæring, fagskoleutdanning, fylkesveg og kollektivtransport, tannhelsetjenester, kulturtjenester og samfunns- og næringsutvikling i hele fylket. Vi er en av de største arbeidsgiverane i regionen - hos oss får du utvikle deg og kompetansen din.

Fagskolen Møre og Romsdal sorterer under høyere yrkesfaglig utdanning. Skolen har to studiesteder, ett i Ålesund og ett i Kristiansund. Våre studier bygger på yrkesrettet videregående opplæring og fagbrev. Vi tilbyr ulike maritime, tekniske, prosesstekniske, petroleum og helsefaglige studier. Utdanningsformer vi har er stedbasert, nettbasert med samlinger både på heltid og deltid.

Fagskolen Møre og Romsdal - Lærer i maskinteknikk

Beskrivelse

Vi søker etter

Lærer i maskinteknikk, inntil 100% fast stilling. Studiested er Ålesund.
Stillingen kan deles på flere ulike personer. Er du interessert i delstilling? Ikke nøl med å søke.

Om stillingen

Som lærer ved Fagskolen vil du være en del av et godt fagmiljø og ha ansvar for å føre studentene frem til spesifikke mål. Arbeidet vil hovedsakelig bestå i:

- Undervisning; forberede, gjennomføre og evaluere
- Tett kontakt med studenter gjennom undervisning og veiledning av studenter faglig
- Samarbeide tett med fagmiljø internt og eksternt næringsliv
- Vurdering av arbeidskrav studentene leverer inn og gi faglig tilbakemelding
- Delta i arbeid med studieplaner; revidering, fornying og nyutvikling
- Delta i utvikling av fag, studier og undervisning i samarbeid med lærere innen de ulike studieprogram
- Aktivt delta i avdelinger knyttet til studieprogram
- Bidra til å utvikle fagskolen for fremtiden
- Holde seg faglig oppdatert
- Bidra til godt arbeidsmiljø

Vi søker deg som

Kompetansekrav:
- Relevant høyere utdanning minimum bachelornivå

Andre krav til stillingen:
- Gode norsk skriftlige og muntlig kommunikasjonsferdigheter
- God digital kompetanse
- Utviklingsorientert
- Er strukturert, selvstendig og ansvarsbevisst
- Takler tider med høy arbeidsbelastning
- Er god til å samarbeide
- Setter studentene sin læring og utvikling først
- Er nysgjerrig på å utvikle undervisning og læring
- Kan være med på å utvikle undervisningen inn i det digitale klasserommet
- Har evner til å være, eller bli, en god faglærer og klasseleder
- Trives sammen med mennesker
- Skaper gode relasjoner
- Er positiv og bidrar til et godt arbeidsmiljø

Ønskelige kvalifikasjoner:
- Maskinteknisk erfaring
- Gode kjennskaper til ett eller flere fagområder; Konstruksjon og DAK, Energiteknikk, Produktutvikling og konstruksjon, samt materialkunnskap.
- Ha ferdigheter til å drive fagmiljøet innen maskinteknikk

Søkere med relevant pedagogisk kompetanse kan bli foretrukket. Søkere uten pedagogisk utdanning kan måtte ta dette senere. Fagmiljøet i Fagskolen skal total sett ha kompetanse som samsvarer med Tilsynsforskrifta for høyere yrkesfaglig utdanning. Arbeidsspråket ved Fagskolen er norsk.

Vi tilbyr

- en utfordrende stilling i et arbeidsmiljø kjennetegnet av stor profesjonalitet og sterke fagmiljø
- god tilgang til faglige nettverk og faglig utvikling
- offentlig pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring
- lønn etter avtale

Om skolen

Fagskolen Møre og Romsdal tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning. Studiested Kristiansund tilbyr studier innen prosessteknikk, petroleum boring og helsearbeid og rusarbeid. Skolen ligger på St.hanshaugen og er samlokalisert med Kristiansund vgs. I 2024 flytter vi til Campus Kristiansund. Fagskolen Møre og Romsdal har for tiden 420 studenter og 55 ansatte, 140 studenter i Kristiansund. Du finner mer om fagskolen her: fagskolenmr.no

Arbeidsspråket på Fagskolen er norsk. Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter kreves.

Andre opplysninger

Vi har som mål å speile mangfoldet i befolkningen. Alle med kompetanse vi etterspør er velkommen til å søke ledig stilling hos oss.

Søknad

Møre og Romsdal fylkeskommune benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber derfor om at du legger inn søknad med CV, vitnemål og attester elektronisk. Søkere som inviteres til intervju bes ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål.

Søkerliste

Vi gjør oppmerksom på at søkerlista kan bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet jf. offentlighetsloven §25.2. Om dette blir tilfelle, vil vi ta kontakt med søkeren før offentliggjøring.

Søk
Søknadsfrist
08.11.21
Utlyst
03.10.21
Vår ref
5060
Merk søknad
Fakta
Lærer
Fast
Kontakter
 • Lars Petter Stenseth
  Avdelingsleder Ingeniørfag
  lars.petter.stenseth@mrfylke.no
  98826561
  +4771282835
 • Helene Hanken
  Rektor
  helene.hanken@mrfylke.no
  95750139
  +4771282801