Bli med å utvikle regionen saman med oss! Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvar for vidaregåande opplæring, fagskoleutdanning, fylkesveg og kollektivtransport, tannhelsetenester, kulturtenester og samfunns- og næringsutvikling i heile fylket. Vi er ein av dei største arbeidsgivarane i regionen - hos oss får du utvikle deg sjølv og kompetansen din.

Rådgivar ved Innkjøpsseksjonen

Beskrivelse

Vi søker etter

Vi søker etter deg som har god kompetanse og erfaring med innkjøpsarbeid, fortrinnsvis frå offentleg sektor.
Du er vant med å jobbe sjølvstendig i ein travel arbeidskvardag, men søker og gode løysingar i samarbeid med andre når det er behov. Du har god erfaring med å arbeide i team og har god erfaring i bruk av digitale verktøy i arbeidet.

Du får jobbe med

* bidra med å styrke og utvikle det innkjøpsfaglege miljøet i seksjonen
* opplæring/kompetansehevingstiltak for anskaffingsansvarlege i organisasjonen
* gi innkjøpsfaglege råd, og rettleie fylkeskommunen sine avdelingar i innkjøpsprosessar
* planlegging og gjennomføring av innkjøpsprosessar i fylkeskommunen
* inngå avtalar/rammeavtalar og ha ansvar for/bistå med støtte i avtaleoppfølging

Vi søker deg som har

* høgare utdanning på minimum bachelornivå der fag/tema innan økonomi/administrasjon, juss, revisjon eller logistikk inngår
* relevant erfaring frå liknande stilling, fortrinnsvis frå offentleg verksemd
* god evne til å jobbe sjølvstendig, strukturert og målretta
* god evne til samarbeid internt og eksternt mot leverandørar
* er serviceinnstilt og omgjengeleg
* god munnleg og skriftleg framstillingsevne
* god erfaring med bruk av digitale verktøy i innkjøpsprosessen

Vi kan tilbyr

* ei spanande stilling med utfordrande innkjøpsfaglege oppgåver
* godt fagleg miljø som legg vekt på styrking av den innkjøpsfaglege kompetansen
* eit godt arbeidsmiljø
* fleksibel arbeidstid
* løn etter avtale
* medlemskap i KLP (tenestepensjonsordning) med pliktig innskot på 2% av brutto løn

Om arbeidsplassen

Innkjøpsseksjonen er ein seksjon i Stab for juridiske og administrative tenester. Seksjonen er under omstrukturering og vil ha 5 tilsette med ansvar for å gjennomføre, eller gi bistand i gjennomføring av, innkjøp og anskaffingskonkurransar for fylkeskommunen. Seksjonen har ansvar for å forvalte fylkeskommunen sin overordna innkjøpsstrategi, og ansvar for å utarbeide og implementere prosedyrar og rutinar for å sikre at fylkeskommunen sine innkjøp skjer i samsvar med gjeldande regelverk.

Andre opplysningar

Vi har som mål å spegle mangfaldet i befolkninga. Alle med kompetansen vi etterspør er velkomne til å søke ledig stilling hos oss.

Søk
Søknadsfrist
28.04.21
Utlyst
26.03.21
Vår ref
4831
Merk søknad
Fakta
Rådgivar
Fast
Kontakter
 • Arnt Ove Hol
  Innkjøpssjef
  arnt.ove.hol@mrfylke.no
  99598981
  +4771280286
 • Arild Inge Kjersem
  Assisterende juridisk sjef
  arild.inge.kjersem@mrfylke.no
  97148154
  +4771280407