Bli med å utvikle regionen sammen med oss! Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvar for videregående opplæring, fagskoleutdanning, fylkesveg og kollektivtransport, tannhelsetjenester, kulturtenester og samfunns- og næringsutvikling i heile fylket. Vi er en av de største arbeidsgiverne i regionen - hos oss får du utvikle deg selv og kompetansen din.

Fagskolen Møre og Romsdal sorterer under høyere yrkesfaglig utdanning. Skolen har to studiesteder, ett i Ålesund og ett i Kristiansund. Våre studier bygger på yrkesrettet videregående opplæring og fagbrev.

Fagskolen Møre og Romsdal - Lærer i bygg og anlegg

Beskrivelse

Vi søker etter

Fagskolen Møre og Romsdal, med studiested Ålesund, har behov for lærer i bygg og anleggsfag i 100% fast stilling.

Har du et ønske om å være med på å utdanne fremtidens bygg og anleggsingeniører? Da ønsker vi at du søker jobb hos oss. Bygge og anleggsbransjen er i dag inne i en større omstillingsprosess der digitalisering og digitale byggeplasser overtar markedene. Vi søker etter noen med god og variert utdanning og praksis innen fagfeltene bygg og anlegg. Har du utdanning eller erfaring fra begge fagområdene er det en fordel. Formell kompetanse for stillingen er fagskoleutdanning eller bachelorgrad fra høyskole eller universitet.

Søkere med tverrfaglig erfaring fra bygg og anleggsbransjen kan bli foretrukket.

Vi søker deg som

- Er strukturert, selvstendig og ansvarsbevisst
- Evner å skape gode relasjoner og liker å jobbe i team
- Har gode samarbeidsevner
- Setter studentene sin læring og utvikling først
- Er nysgjerrig på å utvikle undervisning og læring
- Trives sammen med mennesker
- Er utviklingsorientert
- Har evner til å være, eller bli, en god faglærer og klasseleder
- Kan være med på å utvikle undervisningen inn i det digitale klasserommet
- Er positiv og bidrar til et godt arbeidsmiljø

Søkere med relevant pedagogisk kompetanse kan bli foretrukket. Søkere uten pedagogisk utdanning kan bli pålagt å gjennomføre utdanning etter ansettelse.

Vi tilbyr

Et godt arbeidssted, mulighet for faglig utvikling, offentlig pensjonsordning, gode forsikringsvilkår og lønn etter avtale.

Om skolen

Fagskolen Møre og Romsdal, studiested Ålesund, har maritime og tekniske studier. Skolen har om lag 250 studenter og 40 ansatte. Studentene ved Fagskolen har yrkesrettet videregående opplæring og fagbrev. Mange har i tillegg erfaring fra arbeidslivet. Gjennomsnittsalderen på studentene er om lag 25 år.

Fra 1.August 2021 er Fagskolen i Ålesund slått sammen med Fagskolen i Kristiansund til Fagskolen Møre og Romsdal. Vi blir da et større fagmiljø med fokus på samarbeid. Vi vil være en raus organisasjon der vi ser hverandre, vil hverandre vel og bidrar til fellesskapet.

Fagskolen i har ansatte med høy faglig kompetanse. Vi har stort fokus på å tilby faglig relevant utdanning for studentene og har tett kontakt med næringene.

Andre opplysninger

Vi har som mål å speile mangfoldet i befolkningen. Alle med kompetanse vi etterspør er velkommen til å søke ledig stilling hos oss.

Søknad

Møre og Romsdal fylkeskommune benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber derfor om at du legger inn søknad med CV, vitnemål og attester elektronisk. Søkere som inviteres til intervju bes ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål.

Søkerliste

Vi gjør oppmerksom på at søkerlista kan bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet jf. offentlighetsloven §25,2. Om dette blir tilfelle, vil vi ta kontakt med søkeren før offentliggjøring.

Søk
Søknadsfrist
13.04.21
Utlyst
15.03.21
Vår ref
4784
Merk søknad
Fakta
Lærer
Fast
Kontakter
 • Helene Hanken
  Rektor
  helene.hanken@mrfylke.no
  95750139
  +4771282801
 • Lars Petter Stenseth
  Kst. Avdelingsleder Ingeniørfag
  lars.petter.stenseth@mrfylke.no
  98826561
  +4771282835